Mats Sander (M)

Mats Sander (M)

Tillgänglig ersättare

Parti Moderaterna
Valkrets Skåne läns västra
Titel Officer
Född år 1963

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2022-05-29

  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 2010-10-04 – 2010-10-05
  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2006-10-02 – 2010-10-04
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2011-04-04 – 2011-06-22
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2022-03-14 – 2022-05-29
  • Ersättare 2020-11-02 – 2021-05-02
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2008-10-16 – 2010-10-04
  • Suppleant 2006-10-10 – 2006-11-15
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2006-11-15 – 2010-10-04
  • Näringsutskottet

  • Extra suppleant 2011-04-07 – 2011-06-22
  • Trafikutskottet

  • Extra suppleant 2011-04-07 – 2011-06-22
  • Socialutskottet

  • Extra suppleant 2022-03-14 – 2022-05-29
  • Extra suppleant 2020-11-04 – 2021-05-02
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2010-02-04 – 2010-03-03
  • Deputerad 2009-11-12 – 2009-12-09
  • Suppleant 2009-02-12 – 2009-03-12
  • Deputerad 2008-11-20 – 2008-12-19
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Suppleant 2007-03-27 – 2009-05-06
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ledamot 2020-11-24 – 2021-05-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2021/22:SoU24 4 maj 2022 En fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Frågestund 17 mars 2022 Frågestund
Frågestund 29 april 2021 Frågestund
Debatt om förslag 2020/21:SoU9 3 mars 2021 Äldrefrågor

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:214 Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn

Motion 2021/22:4646 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2021/22:4646 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M med anledning av prop. 2021/22:214 Stärkt rätt till personlig assistans grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Inlämnad: 2022-04-13 Förslag: 4
Utskottsberedning: 2021/22:SoU34
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 bifall,

Motion 2021/22:4646 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 84 kB) Motion 2021/22:4646 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 124 kB)

med anledning av skr. 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025

Motion 2021/22:4632 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2021/22:4632 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M med anledning av skr. 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 20222025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt genomföra

Inlämnad: 2022-04-08 Förslag: 10
Utskottsberedning: 2021/22:SoU25
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2021/22:4632 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 97 kB) Motion 2021/22:4632 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 158 kB)

med anledning av prop. 2021/22:177 Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Motion 2021/22:4555 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2021/22:4555 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M med anledning av prop. 2021/22:177 Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt genomföra riksdagens beslut om nödvändiga förändringar i lagstiftningen


Utskottsberedning: 2021/22:SoU30
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2021/22:4555 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2021/22:4555 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 122 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.