Emma Berginger (MP)

Emma Berginger (MP)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Valkrets Skåne läns södra, plats 186
Titel Fil.kand.
Född år 1986
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post emma.berginger[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Trafikutskottet

  • Ledamot
  • Skatteutskottet

  • Suppleant
  • Civilutskottet

  • Suppleant
  • Justitieutskottet

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2022-05-20 – 2022-09-26
  • Ledig 2021-09-20 – 2022-05-19
  • Ordinarie 2018-09-24 – 2021-09-19
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2018-10-09 – 2022-09-26
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2019-02-07 – 2022-09-26
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 18-. Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant skatteutskottet -18 och civilutskottet -19.
 • Föräldrar

  Maskinmekanikern och skogsägaren Magnus Berginger och auktoriserade lönekonsulten Merja Berginger, f. Pietilä.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Folkungaskolan, Linköping, 02-05. Framnäs folkhögskola, musiklinjen, Öjebyn, 05-06. Universitetsutbildning Lunds universitet och Malmö högskola, 06-11.
 • Anställningar

  Kontorsassistent, A:son Ekonomikonsult 02-05. Vårdbiträde, Malmö kommun06-07 . Projektanställning, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö -09 .
 • Kommunala uppdrag

  Ersättare, barn- och ungdomsnämnden, Linköpings kommun, -05. Ersättare och ledamot, barn- och skolnämnd Lund Öster, Lunds kommun, 06-10. Ersättare Lunds kommunala handikappråd 06-10. Partiföreträdare, Lunds kommun, 10-14. Ledamot byggnadsnämnden, Lunds kommun, 10-14. Ledamot, kommunstyrelsen, Lunds kommun 10-14. Ledamot, kommunstyrelsens arbetsutskott 10-14. Kommunfullmäktig, Lunds kommun 10-14. Ledamot Kommunförbundet Skånes styrelse, 11-15. Kommunalråd, Lunds kommun, 14-18. Vice ordförande kommunstyrelsen, Lunds kommun, 14-18. Vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, 14-18. Ersättare kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott, 14-18. Ordförande tekniska nämnden, Lunds kommun, 14-18. Ordförande VA Syds ägarnämnd Lund, 14-18. Ledamot i SKLs programberedning för klimatfrågor 15-17.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Kassör Grön Ungdom Östergötland, 04-05. Sammankallande Grön Ungdom Linköping, 04-05. Ledamot Grön Ungdoms förbundsstyrelse, 06-09. Förbundskassör Grön Ungdom, 07-09. Ledamot i LundaEkonomernas Etikgrupp, 09-10. Ledamot ledningsgruppen/styrelsen Miljöpartiet i Lund, 07-08 och 11-14. Styrelseledamot Miljöpartiet i Skåne, 13-15.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2020/21:MJU23 21 juni 2021 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019
Debatt om förslag 2020/21:TU16 21 juni 2021 Framtidens infrastruktur
Debatt om förslag 2020/21:TU15 15 juni 2021 Järnvägsfrågor
Debatt om förslag 2020/21:TU12 15 juni 2021 Förarbevis för vattenskoter

Dokument:

Ingen människa ska behöva dö av och i trafiken

Motion 2021/22:22 av Emma Berginger och Emma Hult (båda MP)

Motion till riksdagen 2021/22:22 av Emma Berginger och Emma Hult båda MP Ingen människa ska behöva dö av och i trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en breddad nollvision som innefattar även dem som dör och skadas av trafiken, och detta tillkännager riksdagen för


Utskottsberedning: 2021/22:TU11 2021/22:TU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 1 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2021/22:22 av Emma Berginger och Emma Hult (båda MP) (docx, 74 kB) Motion 2021/22:22 av Emma Berginger och Emma Hult (båda MP) (pdf, 88 kB)

Utveckla trafikprognoser och samhällsekonomiska bedömningar för tillförlitliga beslutsunderlag

Motion 2021/22:21 av Emma Berginger (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:21 av Emma Berginger MP Utveckla trafikprognoser och samhällsekonomiska bedömningar för tillförlitliga beslutsunderlag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla prognoserna för trafikens utveckling och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2021/22:TU16

Motion 2021/22:21 av Emma Berginger (MP) (docx, 75 kB) Motion 2021/22:21 av Emma Berginger (MP) (pdf, 84 kB)

Öka cyklandet och tydliggör statens ansvar för en tillgänglig cykelinfrastruktur

Motion 2021/22:20 av Emma Berginger m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:20 av Emma Berginger m.fl. MP Öka cyklandet och tydliggör statens ansvar för en tillgänglig cykelinfrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagandet av det nationella målet för ökad cykling, särskilt vad gäller ambitionsnivå, stöd


Utskottsberedning: 2021/22:TU11 2021/22:TU16
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 10 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2021/22:20 av Emma Berginger m.fl. (MP) (docx, 83 kB) Motion 2021/22:20 av Emma Berginger m.fl. (MP) (pdf, 107 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.