Rickard Nordin (C)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti
Centerpartiet
Valkrets
Göteborgs kommun, plats 40
Titel
Pol.kand.
Född år
1983
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Näringsutskottet

Suppleant

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant

Kulturutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-09-29 – 2026-09-21
Ledig
2014-03-03 – 2014-04-03
Ledig
2013-10-21 – 2013-12-20

Riksdagsledamot

Ersättare
2014-04-04 – 2014-09-29
Ersättare
2013-12-21 – 2014-03-02
Ersättare
2011-10-12 – 2013-10-20

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2012-09-06 – 2014-09-29
Suppleant
2011-10-21 – 2012-09-05

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2011-10-14 – 2014-09-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26
Suppleant
2015-09-17 – 2018-09-24
Suppleant
2012-06-01 – 2012-09-05
Suppleant
2011-10-19 – 2012-05-31

Kulturutskottet

Suppleant
2023-02-24 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2012-09-13 – 2014-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-14 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-12 –
Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

OSSE-delegationen

Ledamot
2011-10-21 – 2014-10-14

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 11- (ersättare 111012-140929). Ledamot socialutskottet 12-14. Suppleant civilutskottet 11-14, socialutskottet 11-12, miljö- och jordbruksutskottet 11-12 och 15-, kulturutskottet 12-14, justitieutskottet 14-18 och näringsutskottet 14-. Ledamot OSSE-delegationen 11-14.

Utbildning

Gymnasieskola i Eksjö, slutår -02. Chalmers 03-04. Göteborgs universitet 04-09.

Anställningar

Kioskpersonal, Movänta Camping 97. Städare, Movänta Camping 98-99. Receptionist, Movänta Camping 00-07. Projektledare, EUE AB 02-03. Politisk sekreterare, Centerpartiet i Göteborg 07-10.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Miljömålsberedningen 14-17. Ledamot, Energikommissionen 15-17.

Kommunala uppdrag

Ledamot HSN5, Västra Götaland 11. Ersättare, miljönämnden, Västra Götaland 11. Ledamot, kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland 12-14.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, föreningen Fair Trade Sverige 12-13.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Stillbild från Aktuell debatt: Aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet

  Aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet

  Den 14 juni efter debattens slut, dock tidigast klockan 13, håller riksdagen en aktuell debatt med anledning av kapacitetsbrist i elsystemet. Moderaterna har begärt debatten. Från regeringen deltar energiminister Anders Ygeman SDebatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Energipolitik

  Energipolitik

  Betänkande 2018/19:NU14

  Satsningar på forskning bör ske inom alla relevanta energislag inklusive kärnkraft, det tycker riksdagen som riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det. Tillkännagivandet gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2018 om energipolitik. Riksdagen röstade ja till reservation 16 och röstade nej till övriga motioner.

  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  24 
  Anföranden och repliker
  32, 105 minuter
  Justering
  2019-05-28
  Bordläggning
  2019-06-03
  Debatt
  2019-06-04
  Beslut
  2019-06-12
 • Stillbild från Aktuell debatt: Aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport

  Aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport

  Den 10 maj håller riksdagen en aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport. Vänsterpartiet har begärt debatten. Från regeringen deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin MPDebatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Elmarknadsfrågor

  Elmarknadsfrågor

  Betänkande 2018/19:NU12

  Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning till regeringen, om att ta fram ett leverenssäkerhetsmål för Sveriges elförsörjning. Målet ska beakta hela samhällets behov och utgå från elförsörjningens betydelse för Sveriges konkurrenskraft som industrination.

  Tillkännagivandet

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  41, 99 minuter
  Justering
  2019-05-02
  Bordläggning
  2019-05-07
  Debatt
  2019-05-08
  Beslut
  2019-05-09
 • Bonus-malus

  Skriftlig fråga 2018/19:568 av Rickard Nordin (C)

  Fråga 2018/19:568 Bonusmalus av Rickard Nordin C till Finansminister Magdalena Andersson S I samband med dieselgate framkom det hur olika biltillverkare påverkat programvaran i bilen till sin fördel vid olika tester. Att kunna påverka programvaran i bilen är dock inget nytt. På marknaden finns ett otal sätt att helt öppet

  Inlämnad
  2019-04-23
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Inrikesminister Mikael Damberg S Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Inrikesminister

 • Lantmäteriet och laddstolpar

  Skriftlig fråga 2018/19:451 av Rickard Nordin (C)

  Fråga 2018/19:451 Lantmäteriet och laddstolpar av Rickard Nordin C till Statsrådet Per Bolund MP Det finns juridiska otydligheter gällande hur samfälligheter kan/ska agera för att korrekt reglera laddplatser inom samfälligheten. Problemet består i att det eventuellt behövs en ny kostsam lantmäteriförrättning och att Lantmäteriet

  Inlämnad
  2019-03-25
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Bygglov för solceller

  Skriftlig fråga 2018/19:450 av Rickard Nordin (C)

  Fråga 2018/19:450 Bygglov för solceller av Rickard Nordin C till Statsrådet Per Bolund MP Produktionen av solel i Sverige är fortfarande liten trots goda sollägen och en stadigt sjunkande kostnadsbild. Under den förra mandatperioden genomfördes äntligen en av de reformer Centerpartiet drivit på för länge, nämligen slopandet

  Inlämnad
  2019-03-25
  Besvarare
  Statsrådet Per Bolund (MP)
 • med anledning av skr. 2018/19:52 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020

  Motion 2018/19:3034 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2018/19:3034 av Kristina Yngwe m.fl. C med anledning av skr. 2018/19:52 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 20142020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återuppbygga förtroendet för landsbygdsprogrammet med bl.a. kortare handläggningstider,

  Inlämnad
  2019-03-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2018/19:MJU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kemikaliepolitik

  Kemikaliepolitik

  Betänkande 2018/19:MJU7

  Riksdagen har behandlat 37 motioner om kemikaliepolitik. Motionerna handlar bland annat om arbetet för en giftfri miljö, reglering av farliga ämnen, EU:s kemikalielagstiftning och internationella samarbeten. Riksdagen sa nej till samtliga motioner. Anledningen är bland annat att det pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  10, 60 minuter
  Justering
  2019-02-14
  Bordläggning
  2019-02-27
  Debatt
  2019-02-28
  Beslut
  2019-03-06
 • Avsaknaden av en miljöbilsdefinition

  Skriftlig fråga 2018/19:294 av Rickard Nordin (C)

  Fråga 2018/19:294 Avsaknaden av en miljöbilsdefinition av Rickard Nordin C till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP I dagsläget saknar Sverige en miljöbilsdefinition. Detta utgör ett stort problem och riskerar att bromsa den pågående omställningen till mer klimateffektiva transporter. Definitionen ska styra statliga

  Inlämnad
  2019-02-21
  Besvarare
  Statsrådet Tomas Eneroth (S)
 • Konvertering av befintliga bilar till drift med förnybara bränslen

  Skriftlig fråga 2018/19:279 av Rickard Nordin (C)

  Fråga 2018/19:279 Konvertering av befintliga bilar till drift med förnybara bränslen av Rickard Nordin C till Statsrådet Tomas Eneroth S Sju av åtta partier i Sveriges riksdag är överens om att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030. Det är ett tufft men fullt görbart mål. För att nå det målet

  Inlämnad
  2019-02-18
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
 • med anledning av prop. 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

  Motion 2018/19:3026 av Helena Lindahl m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2018/19:3026 av Helena Lindahl m.fl. C med anledning av prop. 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på sikt minska aktieinnehavet i Telia Company AB Telia när marknaden tillåter, och detta

  Inlämnad
  2019-02-20
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2018/19:NU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • Pumplagen

  Skriftlig fråga 2018/19:263 av Rickard Nordin (C)

  Fråga 2018/19:263 Pumplagen av Rickard Nordin C till Statsrådet Anders Ygeman S Pumplagen hur nu existerat en lång tid och bidrog starkt till ökningen av E85 i Sverige. Sedan dess införande har flera andra lagar och initiativ tillkommit för att stimulera tillgången på förnybara drivmedel. Det har gjorts vissa utvärderingar

  Inlämnad
  2019-02-18
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: El- och gasbilar

  El- och gasbilar

  Interpellation 2018/19:50 av Jens Holm (V)

  Interpellation 2018/19:50 El- och gasbilar av Jens Holm V till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Allt fler av Sveriges gas- och elbilar försvinner ut ur landet. Därmed kommer vi att ha svårt att uppnå målet att till 2030 nå en fossiloberoende fordonsflotta samt 70 procents minskade utsläpp från transportsektorn.

  Inlämnad
  2019-02-01
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Klimatpolitik

  Klimatpolitik

  Betänkande 2018/19:MJU4

  Riksdagen sa nej till motioner om det internationella klimatarbetet, om EU:s klimatpolitik, om övergripande svensk klimatpolitik med nationella åtgärder och om utvärdering och rapportering av klimatpolitiken.
  Anledningen är främst att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp eller att åtgärder redan har genomförts.

  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  31
  Reservationer
  39 
  Anföranden och repliker
  34, 115 minuter
  Justering
  2019-02-05
  Bordläggning
  2019-02-13
  Debatt
  2019-02-14
  Beslut
  2019-02-27
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansminister Magdalena Andersson S Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson MP Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen MP Finansminister

 • med anledning av skr. 2018/19:25 Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog

  Motion 2018/19:3009 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2018/19:3009 av Kristina Yngwe m.fl. C med anledning av skr. 2018/19:25 Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla redan beslutade intrång och avsättningar ska ersättas innan man inrättar nya

  Inlämnad
  2019-01-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2018/19:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 21 Energi

  Utgiftsområde 21 Energi

  Betänkande 2018/19:NU3

  Cirka 3,2 miljarder kronor ur statens budget går till utgiftsområdet energi. Mest pengar, drygt 1,5 miljarder kronor, går till energiforskning. 535 miljoner kronor går till satsningar på energiteknik och drygt 317 miljoner kronor går till Statens energimyndighet. Riksdagen

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  48, 115 minuter
  Justering
  2018-12-14
  Bordläggning
  2018-12-17
  Debatt
  2018-12-18
  Beslut
  2018-12-19
 • Förslag för ökad cyklism i Sverige

  Motion 2018/19:2554 av Rickard Nordin (C)

  Motion till riksdagen 2018/19:2554 av Rickard Nordin C Förslag för ökad cyklism i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hänsyn till samtliga trafikslag vid vägbyggnationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

  Inlämnad
  2018-11-30
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2018/19:TU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag

Filter