Oskar Lindkvist (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
organisationschef
Född år
1921
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1991-01-01 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1961-64, 1966- Suppl i Bankoutskottet 61-64, Statsutskottet 67-70, Skatteutskottet 71-75/76 och Bostadsutskottet 87/88. Led av Civilutskottet 71-82/83, vice ordf 82/83, och Bostadsutskottet 83/84-93/94, vice ordf 85/86-86/87 och 88/89-93/94. Suppl i Riksdagens förvaltningsstyrelse 76/77-78/79, Valberedningen 82/83-85/86, Utrikesnämnden 90/91 och Talmanskonferensen 92/93-93/94. Led av Riksdagens förvaltningsstyrelse 79/80-93/94 och Valberedningen 86/87-90/91. Led av Riksdagens särskilda nämnd 79-90, Riksdagens chefslönenämnd 79-91, ordf 79-91, tjänstenämnden för Riksdagen och dess myndigheter 80-90 samt Riksdagens förvaltningskontors direktion 80-91, ordf 80-91. -- Led av s-gruppens styrelse 88/89-90/91, 2:e vice gruppledare 88/89-90/91.

Bostadsort

Vällingby

Utbildning

Tegelbruksarbetare 36-44. Livsmedelsarbetare 45-49. LO-skolan Brunnsvik 47. Riksombudsman i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) 50-51, facklig sekretersare 51-52, förbundssekreterare 52-55. Ombudsman i SAP-distriktet Dalarna 56-57. Ombudsman och organisationschef vid Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningars Riksförrbund 57-86.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Spånga idrottssällskap, ordf 75-80 och 83-87. - Led av styrelsen för Västerorts krets av Arbetarnas bildningsförbund, Stockholm, ordf 75-. - Led av styrelsen för Svenska Livsmedelsarbetareförbundets avdelning 55 i Bjuv, ordf 45-49. - Led av styrelsen för SSU Bjuv, ordf 42-46, SSU:s Skåne-distrikt 45-49, SSU:s Nordvästra Skåne-krets, ordf 46-49, Bjuvs arbetarekommun, ordf 46-49, SAP:s Södra Luggude-krets, ordf 47-49, Stockholms arbetarekommun 65-93, ordf 90-93, och Stockholms arbetarekommuns 6:e partikrets, ordf 67-79.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av försvarets fastighetsnämnd och vapenfrinämnden 66-76. Led av styrelsen för etnografiska museet, ordf 74-83, och tekniska högskolan i Stockholm 77-83. - Led av småhusköpskommittén 75-81, tomträttskommittén 77-81, beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 82-83 och kommittén för ett nytt plan- och bostadsverk 87. Led av referensgrupp hos Brommautredningen 76-77.

Kommunala uppdrag

Led av Bjuvs kommunalfullmäktige 46-50. Led av skolstyrelsen 46-49. - Led av Stockholms barnavårdsnämnd 57-61.

Föräldrar

Gruvarbetaren Edvin Anton Lindkvist och livsmedelsarbetaren Hildur Ingeborg Lang

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi44 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi44 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Regeringens bygg- och bostadspolitik har misslyckats. Resultatet har fått katastrofala följder för de boende, för branschen

  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:228 Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB

  Motion 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo40 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:228 Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB I prop. 1993/94:228 föreslås riksdagen bl.a. godkänna riktlinjer för en ombildning av SBAB samt godkänna ett aktieägartillskott till bolaget om 500 miljoner kronor.

  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:BoU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

  Motion 1993/94:Ub82 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub82 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Högre utbildning i Stockholms län Bygg ut den högre utbildningen i Stockholms län. Planera för ett nytt universitet på Södertörn med tyngdpunkt vid Novum i Huddinge.Utveckla

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m.

  Motion 1993/94:Bo29 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo29 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. I propositionen föreslås att en hyresgäst ska kunna stå utanför det kollektiva förhandlingssystemet. Förbudet mot flera förhandlingsordningar i ett hus upphör samt att bostadssaneringslagen

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

  Motion 1993/94:Bo24 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo24 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:178 Ändringar i plan- och bygglagen, m.m. Den nuvarande plan- och bygglagen tillkom genom ett omfattande arbete som engagerat flera regeringar och i olika skeden förankrats i politiska överenskommelser mellan flera av riksdagens

  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:129 Försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge särskild personröst

  Motion 1993/94:K35 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K35 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:129 Försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge särskild personröst I regeringens proposition om personval på försök i vissa kommuner föreslås att Helsingborg, Linköping, Solna, Vaggeryd, Vänersborg, Östersund och Övertorneå

  Inlämnad
  1994-03-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den högre utbildningen i Stockholms län

  Motion 1993/94:Ub723 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub723 av Sylvia Lindgren m.fl. s Den högre utbildningen i Stockholms län Stockholmsregionen är befolkningsmässigt Sveiges största. Det är också huvudstadsregion. Utöver att många högre utbildningar av rikskaraktär är förlagda till Stockholm finns här också ett omfattande utbildningsutbud

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Manne Siegbahnlaboratoriet

  Motion 1993/94:Ub674 av Mats Hellström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub674 av Mats Hellström m.fl. s Manne Siegbahnlaboratoriet CRYRING-anläggningen vid Manne Siegbahnlaboratoriet är en för svenska förhållanden tämligen stor anläggning. Mer än 100 miljoner kronor har investerats i utrustningen direkt och via personalkostnader. Den är avsedd för grundforskning

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bromma flygplats

  Motion 1993/94:T713 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T713 av Oskar Lindkvist m.fl. s Bromma flygplats Luftfartsverket har av regeringen fått i uppdrag att förhandla med Stockholms stad om en förlängning av avtalet mellan staden och staten om Bromma flygplats. Det nuvarande avtalet, som tecknades 1946, innebär att staden upplåter Brommafältet

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Invandrar- och flyktingpolitiken

  Motion 1993/94:Sf636 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf636 av Hans Göran Franck m.fl. s Invandrar- och flyktingpolitiken Sverige har en internationell förpliktelse att föra och utveckla en aktiv och solidarisk flykting- och invandrarpolitik. Rasism och främlingsfientlighet Undervisningen om rasism och främlingshat behöver förstärkas kraftigt

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:KrU19 1993/94:SfU11 1993/94:SfU14 1993/94:SoU32 1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Högre utbildning och forskning i Stockholms län

  Motion 1993/94:Ub622 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub622 av Eva Johansson m.fl. s Högre utbildning och forskning i Stockholms län Kapaciteten för högre utbildning och forskning i Stockholms län bör ökas. Stockholms universitet har i dag drygt 30 000 studerande. Universitetet är, trots att det ligger i huvudstaden, den högskola som har

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskning inom socialförsäkringsområdet

  Motion 1993/94:Sf265 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf265 av Sylvia Lindgren m.fl. s Forskning inom socialförsäkringsområdet Utvecklingen av långtidssjukskrivning och förtidspensionering är oroväckande. Under de senaste 15 åren har antalet långa sjukfall ökat kraftigt och fall som varar längre än ett år har, under perioden 1978-1991, ökat

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Byggregler

  Motion 1993/94:Bo516 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo516 av Oskar Lindkvist m.fl. s Byggregler Bostaden är en grundläggande social rättighet som kan likställas med rätten till arbete, utbildning och sjukvård. Detta har lett till att vi i vårt land har ett modernt bostadsbestånd av hög kvalitet. I jämförelse med många andra länder är boendestandarden

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder för att minska antalet vräkningar

  Motion 1993/94:Bo408 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo408 av Hans Göran Franck m.fl. s Åtgärder för att minska antalet vräkningar Det har skett en dramatisk ökning av antalet vräkningar under senare tid. Det gäller framför allt i storstäderna och i synnerhet i Stockholmsregionen. Vräkningsvågen, som aldrig tidigare legat på en så hög nivå,

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:BoU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Investeringar i Stockholms län

  Motion 1993/94:Bo251 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo251 av Anita Johansson m.fl. s Investeringar i Stockholms län Vi socialdemokrater har varnat för att den ekonomiska politik som regeringen för kommer att leda till massarbetslöshet. Nu får över 600 000 människor betala ett mycket högt pris för att den borgerliga regeringen inte valde

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:AU11 1993/94:BoU14 1993/94:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Bostadsmarknaden i Stockholms län

  Motion 1993/94:Bo242 av Sören Lekberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo242 av Sören Lekberg m.fl. s Bostadsmarknaden i Stockholms län Systemskiftet inom bostadspolitiken har satt sina tydliga spår även i Stockholms län. På kort tid har bostadsbyggandet i det närmaste upphört. Boendekostnaderna i framförallt nyproduktionen har stegrats. Vräkningarna har

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Byggande för boende

  Motion 1993/94:Bo232 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo232 av Oskar Lindkvist m.fl. s Byggande för boende Bostäder ett instrument för att skapa och fördela välfärd Bostäder är en grundläggande social rättighet i likhet med arbete, utbildning och sjukvård. Bostaden är också en av de allra viktigaste materiella förutsättningarna för att

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1993/94:BoU12 1993/94:BoU14 1993/94:BoU15 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Bostadspolitiken

  Motion 1993/94:Bo218 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo218 av Oskar Lindkvist m.fl. s Bostadspolitiken Bostadspolitik behövs Bostaden är en grundläggande social rättighet i likhet med arbete, utbildning och sjukvård. Allas rätt till en god bostad är det grundläggande målet för den sociala bostadspolitiken. När målet formulerades för 50

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionala markbundna TV-sändningar

  Motion 1993/94:K444 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K444 av Anita Johansson m.fl. s Regionala markbundna TV-sändningar TV spelar en allt större roll på flera områden i samhället. Genom TV får vi tillgång till nyheter, underhållning och kultur. Det nationella TV-utbudet, som når de allra flesta TV- tittare, konkurrerar i dag i huvudsak om

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU37
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konsekvensanalyser av privatiseringar

  Motion 1993/94:Fi507 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi507 av Sylvia Lindgren m.fl. s Konsekvensanalyser av privatiseringar En av de allvarligaste ekonomiska kriserna i vårt land utan motstycke under 1900-talets andra hälft har skoningslöst drabbat svenskt näringsliv. Nedlagda företag och ett utarmat näringsliv med skyhöga arbetslöshetstal

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter