Mauricio Rojas (L)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns västra, plats 258
Titel
Docent, verkstadsmaskinreparatör
Född år
1950
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot

Justitieutskottet

Suppleant

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2023-07-14 – 2026-09-21
Ledig
2023-05-22 – 2023-07-13
Ordinarie
2022-09-26 – 2023-05-22
Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-02

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2006-10-06 – 2008-11-10

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2007-01-16 – 2008-10-22
Suppleant
2002-10-15 – 2006-01-17

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2004-09-20 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2006-10-10 – 2008-11-10
Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Justitieutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Socialutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2023-05-26

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2007-03-27 – 2008-11-10

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

  Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

  Betänkande 2023/24:SfU6

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag att införa en möjlighet att kroppsvisitera en utlänning för att söka efter pass och andra identitetshandlingar och möjlighet att omhänderta sådana handlingar – vid en inre utlänningskontroll. Riksdagen sa också ja till förslaget att det ska förtydligas att en utlänning under vissa förutsättningar får tas med för utredning av hans eller hennes rätt att vistas i Sverige. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2024.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 66 minuter
  Justering
  2023-11-09
  Bordläggning
  2023-11-21
  Debatt
  2023-11-22
  Beslut
  2023-11-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

  Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

  Betänkande 2023/24:SfU5

  Riksdagen sa ja regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen. Lagändringarna innebär vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl.

  Lagändringarna börjar gälla den 1 december 2023.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  82, 208 minuter
  Justering
  2023-10-26
  Bordläggning
  2023-11-07
  Debatt
  2023-11-08
  Beslut
  2023-11-08
 • Kampen mot separatismen

  Motion 2023/24:2413 av Mauricio Rojas m.fl. (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:2413 av Mauricio Rojas m.fl. L Kampen mot separatismen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om separatismens drivkrafter och utveckling i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetskraftsinvandring

  Arbetskraftsinvandring

  Betänkande 2022/23:SfU17

  Riksdagen sa nej till ett tjugotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om arbetskraftsinvandring. Riksdagen hänvisar till det pågående reformarbetet på området, gällande bestämmelser och uppdrag som lämnats till Migrationsverket.

  Motionerna handlar om arbetskraftsinvandring, forskning och studier.

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  56, 146 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-05-03
  Debatt
  2023-05-04
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ekonomisk familjepolitik

  Ekonomisk familjepolitik

  Betänkande 2022/23:SfU16

  Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022.

  Förslagen handlar exempelvis om föräldraförsäkring, barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag.

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  48, 117 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-05-03
  Debatt
  2023-05-04
  Beslut
  2023-05-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Migrationsfrågor

  Migrationsfrågor

  Betänkande 2022/23:SfU15

  Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om migrationsfrågor. Detta främst med hänvisning till gällande bestämmelser och pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för skyddsbehövande, mottagande av asylsökande, asylprocessen, anhöriginvandring och medborgarskap.

  Behandlade dokument
  35
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  62, 179 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-18
  Debatt
  2023-04-19
  Beslut
  2023-04-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialförsäkringsfrågor

  Socialförsäkringsfrågor

  Betänkande 2022/23:SfU14

  Riksdagen sa nej till cirka 160 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om socialförsäkringsfrågor. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om åtgärder mot välfärdsbrott, trygghetssystem för företagare och studerande, sjukförsäkring och rehabilitering, aktivitets- och sjukersättning och arbetsskadeersättning.

  Behandlade dokument
  50
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  40 
  Anföranden och repliker
  42, 118 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-04-18
  Debatt
  2023-04-19
  Beslut
  2023-04-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Pensioner

  Pensioner

  Betänkande 2022/23:SfU11

  Riksdagen sa nej till samtliga motioner om socialförsäkringar som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om nivån på inbetalningarna till pensionssystemet, mer jämlika pensioner och rätten till garantipension för personer som är bosatta utanför Sverige.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  36, 84 minuter
  Justering
  2023-02-09
  Bordläggning
  2023-02-15
  Debatt
  2023-02-16
  Beslut
  2023-02-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialavgifter

  Socialavgifter

  Betänkande 2022/23:SfU10

  Riksdagen sa nej till ett tiotal förslag från den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar om lägre socialavgifter för småföretag och undantag från avgiftsskyldigheten för ideella föreningar.

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 41 minuter
  Justering
  2023-02-09
  Bordläggning
  2023-02-15
  Debatt
  2023-02-16
  Beslut
  2023-02-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

  Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

  Betänkande 2022/23:SfU2

  Totalt cirka 55,4 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, drygt 25,6

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  2
  Anföranden och repliker
  28, 94 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-17
  Debatt
  2022-12-19
  Beslut
  2022-12-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

  Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

  Betänkande 2022/23:SfU1

  Totalt 106,4 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Riksdagen sa till regeringens förslag.

  Mest pengar, 45,6 miljarder kronor, går till sjukpenning och rehabilitering och 45,4 miljarder

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  53, 141 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-17
  Debatt
  2022-12-19
  Beslut
  2022-12-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

  Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

  Betänkande 2022/23:SfU3

  Nästan 105,2 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet ekonomisk trygghet för familjer och barn. Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag.

  Mest pengar, nästan 50 miljarder kronor, går till föräldraförsäkringen. Cirka 33,4 miljarder

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  40, 92 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-15
  Debatt
  2022-12-16
  Beslut
  2022-12-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 8 Migration

  Utgiftsområde 8 Migration

  Betänkande 2022/23:SfU4

  Drygt 16 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet Migration. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Mest pengar, drygt 9 miljarder kronor, går till ersättningar och bostadskostnader. Migrationsverket får

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  52, 162 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-14
  Debatt
  2022-12-15
  Beslut
  2022-12-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål

  Riksrevisionens rapport om migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål

  Betänkande 2022/23:SfU8

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning av handläggningstiderna i asylmål hos Sveriges migrationsdomstolar.

  Riksrevisionens övergripande slutsats är att hanteringen har effektivitetsbrister och att migrationsdomstolarna

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 46 minuter
  Justering
  2022-11-24
  Bordläggning
  2022-11-29
  Debatt
  2022-11-30
  Beslut
  2022-11-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

  Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

  Betänkande 2022/23:SfU9

  En arbetskraftsinvandrare ska ha en god försörjning genom sin anställning för att få ett arbetstillstånd beviljat. Det har regeringen föreslagit och riksdagen sa ja till förslaget.

  Syftet med ett höjt försörjningskrav är att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och motverka konkurrens med låga löner.

  Lagändringen börjar gälla den dag som regeringen bestämmer.

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  40, 110 minuter
  Justering
  2022-11-24
  Bordläggning
  2022-11-29
  Debatt
  2022-11-30
  Beslut
  2022-11-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förvalsalternativet inom premiepensionen

  Förvalsalternativet inom premiepensionen

  Betänkande 2022/23:SfU5

  Regeringen har föreslagit lagändringar som gäller Sjunde AP-fonden och förvaltningen av premiepension åt dem som inte själva har valt pensionsfonder, det så kallade förvalsalternativet. Riksdagen sa ja till lagändringarna.

  Ändringarna innebär bland annat att

  • målet
  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 41 minuter
  Justering
  2022-11-17
  Bordläggning
  2022-11-22
  Debatt
  2022-11-23
  Beslut
  2022-11-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sekretessfrågor

  Sekretessfrågor

  Betänkande 2007/08:KU16

  Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om offentlighet och sekretess. Motionerna gäller översyn av sekretesslagen, åtgärder i syfte att motverka missbruk av offentlighetsprincipen, skyddade personuppgifter, sekretess i samverkansgrupper, för förundersökning och i domstol samt offentlighet för hovstaterna och uppgifter om svenska Stasikontakter.
  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  4, 19 minuter
  Beredning
  2008-02-12
  Justering
  2008-03-04
  Debatt
  2008-03-12
  Beslut
  2008-03-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tryck- och yttrandefrihet

  Tryck- och yttrandefrihet

  Betänkande 2007/08:KU15

  Riksdagen gav regeringen i uppdrag att göra en utvärdering av verksamheten vid Granskningsnämnden för radio och TV. Riksdagen konstaterar att nämnden har fått kritik för sina arbetsmetoder och att resultatet av granskningar har ifrågasatts. Granskningsnämnden är en statlig myndighet som granskar innehållet
  Behandlade dokument
  30
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 50 minuter
  Beredning
  2008-01-31
  Justering
  2008-03-06
  Debatt
  2008-03-12
  Beslut
  2008-03-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Författningsfrågor

  Författningsfrågor

  Betänkande 2007/08:KU14

  Riksdagen sade nej till motionsförslag om författningsfrågor från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Flera av motionerna tar upp samma, eller nästan samma, frågor som riksdagen behandlade våren 2007 (bet. 2006/07:KU11) och har därför fått en förenklad behandling. Övriga motionsförslag handlar om statsskicket, valsystemet, utnämningar och förtroendeuppdrag, den svenska förvaltningsmodellen, uppenbarhetsrekvisitet och författningsdomstol samt redovisning av partibidrag.
  Behandlade dokument
  41
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  20, 1 minuter
  Beredning
  2008-01-15
  Justering
  2008-02-12
  Debatt
  2008-02-20
  Beslut
  2008-02-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fri- och rättighetsskyddsfrågor

  Fri- och rättighetsskyddsfrågor

  Betänkande 2007/08:KU11

  Riksdagen sade nej till motionsförslag om fri- och rättigheter från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Förslagen handlar i huvudsak om negativ föreningsfrihet, grundläggande bestämmelser i regeringsformen, antisemitism, konventioner om mänskliga rättigheter, integritetsfrågor, retroaktivitetsfrågor,
  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 1 minuter
  Beredning
  2008-01-22
  Justering
  2008-02-12
  Debatt
  2008-02-20
  Beslut
  2008-02-20

Filter