Margareta Viklund (KD)

Född år
1930
Avliden
7 juli 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-06 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
1991-10-04 – 1994-10-02

Utrikesutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Försvarsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Socialutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1993-02-18

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2002-05-31 – 2002-06-12
Deputerad
2001-10-25 – 2001-12-11
Suppleant
1999-03-23 – 1999-09-13
Deputerad
1998-10-05 – 2002-09-30

OSSE-delegationen

Ledamot
2001-02-05 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-20 – 2001-02-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1991- Suppleant i Socialutskottet 91/92-92/93. Ledamot av Utrikesutskottet 91/92-93/94.

Bostadsort

Nacka

Utbildning

Flickskola till 48 Sjuksköterskeexamen 53. Sjuksköterska 53-58, distriktssköterska 58-68. Vårdlärare 68-71. Sekreterare i landstingsförbundet 71-95. Ledamot av styrelsen för Kristen demokratisk samlings/Kristdemokratiska samhällspartiets/Kristdemokraternas (KDS/KD) kvinnoförbund, ordförande 83-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Nacka KDS-avdelning, ordförande 72-83, Stockholms kommuns och läns KDS-distrikt 72-82, ordförande 74-82, KDS kvinnoförbund, ordföramde 83-. Ledamot av Kristen demokratisk samlings/Kristdemokratiska samhällspartiets/ Kristdemokratrernas partistyrelse 77-96.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av socialstyrelsens barnomsorgsdelegation 77-82. - Ledamot av barnomsorgsgruppen 73-80, kommittén för opinionsbildning mot drogkulturen 81-83, nedrustnings- och folkrättsdelegationen 92-, kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93- och kommittén för förberedelser inför 1996 års FN-konferens om boende- och bebyggelsefrågor (Boplats 96) 93-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Nacka kyrkofullmäktige, ordförande 94-. Ledamot av kyrkorådet.

Litteratur

Om hälso- och sjukvård, t ex Det går att arbeta med alkoholfrågan (1987, tillsammans med M Montin).

Föräldrar

Tvättmästaren Fredrik Engelbert Lööw och Judith Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • asylsökande från norra Irak

  Skriftlig fråga 2001/02:1570 av Viklund, Margareta (kd)

  den 29 augusti Fråga 2001/02:1570 av Margareta Viklund kd till statsrådet Jan O Karlsson om asylsökande från norra Irak Med anledning av att regeringen den 11 april 2002 beslutat att ändra praxis för asylsökande från norra Irak förklarade statsrådet Jan O Karlsson som svar på interpellation att avvisningsbesluten inte
  Inlämnad
  2002-08-29
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • organiserad öststatsbrottslighet

  Skriftlig fråga 2001/02:1548 av Viklund, Margareta (kd)

  den 23 augusti Fråga 2001/02:1548 av Margareta Viklund kd till justitieminister Thomas Bodström om organiserad öststatsbrottslighet Polismyndigheten i Stockholms län har under perioden från den 1 september 2000 till den 21 december 2001 genomfört en särskild undersökning avseende inresta kriminella från i huvudsak
  Inlämnad
  2002-08-23
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • utlandsstyrkans möjligheter att lämna bistånd

  Skriftlig fråga 2001/02:1546 av Viklund, Margareta (kd)

  den 23 augusti Fråga 2001/02:1546 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om utlandsstyrkans möjligheter att lämna bistånd Det svenska värnpliktssystemet ger många fördelar framför införandet av en yrkesarmé. En av dessa fördelar är att de svenska soldaterna oftast har dubbla kompetenser, dels
  Inlämnad
  2002-08-23
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • utbildning för internationella insatser

  Skriftlig fråga 2001/02:1545 av Viklund, Margareta (kd)

  den 23 augusti Fråga 2001/02:1545 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om utbildning för internationella insatser Sverige ska på några års sikt parallellt kunna ställa upp med två militära enheter av bataljons storlek i internationell tjänst. Detta innebär, med nuvarande tjänstgöringstider
  Inlämnad
  2002-08-23
  Besvarare
  försvarsminister Björn von Sydow (S)
 • oppositionen i Irak

  Skriftlig fråga 2001/02:1544 av Viklund, Margareta (kd)

  den 23 augusti Fråga 2001/02:1544 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om oppositionen i Irak Det pågår täta och omfattande aktiviteter med syfte att störta regimen i Irak. För närvarande finns där en opposition, som stöds av USA. De flesta politiska och andra grupperingar är representerade i denna
  Inlämnad
  2002-08-23
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • läroböcker i Turkiet

  Skriftlig fråga 2001/02:1543 av Viklund, Margareta (kd)

  den 23 augusti Fråga 2001/02:1543 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om läroböcker i Turkiet Turkiet är kandidatland till EU vars grunduppgift är fred och samverkan. Men Turkiets försök att anpassa sig till EU har i stort inneburit att av omvärlden uppmärksammade reformer undantagit kristna minoriteter.
  Inlämnad
  2002-08-23
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • kristna minoriteter i Mellanöstern

  Skriftlig fråga 2001/02:1542 av Viklund, Margareta (kd)

  den 23 augusti Fråga 2001/02:1542 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om kristna minoriteter i Mellanöstern Uppgifter i svenska och internationella tidningar pekar på att USA förbereder ett militärt angrepp mot Irak i syfte att störta Iraks president Saddam Hussein. I förberedelserna ingår även
  Inlämnad
  2002-08-23
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:186 Ett barnrättsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete

  Motion 2001/02:U9 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U9 av Jan Erik Ågren m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:186 Ett barnrättsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen måste ställa krav på statsledningars agerande
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fortsatt svenskt deltagande i en internationellsäkerhetsstyrka i Afghanistan

  Fortsatt svenskt deltagande i en internationellsäkerhetsstyrka i Afghanistan

  Betänkande 2001/02:UFÖU3

  Riksdagen beslutade om fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan (ISAF). Sverige deltar sedan i januari 2002 i den FN-auktoriserade styrkan (se 2001/02:UFöU2 ). FN:s säkerhetsråd har gett styrkan fortsatt mandat till den 20 december 2002. Insatsen utgör en direkt uppföljning
  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  6, 42 minuter
  Justering
  2002-06-04
  Debatt
  2002-06-12
  Beslut
  2002-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: EU:s framtidsfrågor

  EU:s framtidsfrågor

  Betänkande 2001/02:KUU2

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om EU:s framtidsfrågor. Regeringen lämnar i skrivelsen information om det konvent som ska förbereda EU:s nästa regeringskonferens år 2004 och den pågående debatten om EU:s framtid, baserat på Nice- och Laekenförklaringarna. Den svenska inställningen
  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  84, 1 minuter
  Beredning
  2002-04-18
  Justering
  2002-05-21
  Debatt
  2002-06-04
  Beslut
  2002-06-04
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: forskning om Seyfo

  forskning om Seyfo

  Interpellation 2001/02:412 av Viklund, Margareta (kd)

  den 24 april Interpellation 2001/02:412 av Margareta Viklund kd till utbildningsminister Thomas Östros om forskning om seyfo I Sverige finns i dag enligt uppgift ca 70 000 assyrier/syrianer. De flesta är väl etablerade i samhället och kända som dugliga och energiska samhällsmedborgare. Folkgruppen är ett kristet folk
  Inlämnad
  2002-04-24
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Centralasien

  Centralasien

  Interpellation 2001/02:442 av Viklund, Margareta (kd)

  den 26 april Interpellation 2001/02:442 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om Centralasien De fem centralasiatiska staterna Kazakstan, Kirgisistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan, efterföljarstater till det forna Sovjetunionen, brottas alla med en rad komplexa problem, som i många fall
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ilascugruppen

  Ilascugruppen

  Interpellation 2001/02:441 av Viklund, Margareta (kd)

  den 26 april Interpellation 2001/02:441 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om Ilascugruppen Parlamentarikerna Ilie Ilascu, Andrei Ivantoc, Alexandru Lesco och Tudor Petrov-Popa greps under det korta men blodiga inbördeskriget i Moldavien år 1992. De fyra kom att kallas Ilascugruppen. De anklagades
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: assyrierna/syrianerna i Turkiet

  assyrierna/syrianerna i Turkiet

  Interpellation 2001/02:401 av Viklund, Margareta (kd)

  den 23 april Interpellation 2001/02:401 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om assyrierna/syrianerna i Turkiet Turkiet redovisade förra året de ändringar man ämnade göra i sitt anpassningsprogram för inträde i EU. Då den första tidsfristen gick ut den 20 mars 2002 kunde konstateras att ingen reell
  Inlämnad
  2002-04-23
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: folkhälsan

  folkhälsan

  Interpellation 2001/02:450 av Viklund, Margareta (kd)

  den 26 april Interpellation 2001/02:450 av Margareta Viklund kd till socialminister Lars Engqvist om folkhälsan Enligt det ansedda Washingtonbaserade forskningsinstitutet Worldwatch Institute är cirka en miljard av jordens befolkning överviktiga. Undersökningar visar att närmare 60 av de vuxna amerikanerna är överviktiga.
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Det frivilliga försvaret

  Det frivilliga försvaret

  Betänkande 2001/02:FÖU12

  Riksdagen beslutade om riktlinjer för organisationsstöd och uppdrag till den frivilliga försvarsverksamheten. Riksdagen beslutade också godkänna regeringens förslag till inriktning av hemvärnsförbanden inom de nationella skyddsstyrkorna.
  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  20, 1 minuter
  Justering
  2002-05-14
  Debatt
  2002-05-23
  Beslut
  2002-05-23
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: bekämpningen av hiv/aids

  bekämpningen av hiv/aids

  Interpellation 2001/02:445 av Viklund, Margareta (kd)

  den 26 april Interpellation 2001/02:445 av Margareta Viklund kd till statsrådet Jan O Karlsson om bekämpningen av hiv/aids Varje dag dör ca 8 000 människor i aids. De är ansiktslösa och anonyma. Världen tycks inte med särskilt stort allvar fråga vilka de är och vilka konsekvenser deras död innebär. Det satsas därför
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Aralsjön

  Aralsjön

  Interpellation 2001/02:444 av Viklund, Margareta (kd)

  den 26 april Interpellation 2001/02:444 av Margareta Viklund kd till statsrådet Jan O Karlsson om Aralsjön Lite nu och då, men inte tillräckligt ofta för att väcka behövlig opinion, brukar Aralsjön, som kallas världens största enskilda miljökatastrof, lyftas fram och belysas av massmedierna och i andra sammanhang.
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: norra Irak

  norra Irak

  Interpellation 2001/02:357 av Viklund, Margareta (kd)

  den 9 april Interpellation 2001/02:357 av Margareta Viklund kd till statsrådet Jan O Karlsson om norra Irak Sedan 1991 har det kristna folket assyrier-kaldéer-syrianer i norra Irak, ett av dess ursprungsområden, minskat från 200 000 till 25 000. Denna minskning, i det av FN skyddade området, är en direkt följd av pågående
  Inlämnad
  2002-04-09
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • omställningsarbetet

  Interpellation 2001/02:449 av Viklund, Margareta (kd)

  den 26 april Interpellation 2001/02:449 av Margareta Viklund kd till näringsminister Björn Rosengren om omställningsarbetet I rapporten Tillväxt för en ny tid Rapport om omställningsarbetet i tio kommuner åren 2000-2001 redovisar regeringens s.k. omställningsgrupp resultatet av arbetet med att bl.a. skapa ersättningsarbeten
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)

Filter