Maj Britt Theorin (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
sekreterare, ambassadör
Född år
1932
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
1995-01-10 – 1995-10-08
Ordinarie
1992-11-28 – 1995-01-09
Ledig
1992-10-18 – 1992-11-27
Ordinarie
1976-10-03 – 1992-10-17

Europaparlamentet

Ledamot
1995-01-01 – 1995-10-09

Utrikesutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1995-01-18
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Europarådets svenska delegation

Ledamot
1994-10-17 – 1995-10-08

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971- Suppleant i Jordbruksutskottet 71-73 och Utrikesutskottet 81/82-87/88. Ledamot av Jordbruksutskottet 73-81/82 och Utrikesutskottet 88/89-94/95. Ledamot av Europarådets svenska delegation 94/95. Suppleant i styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 72-80. - Ledamot av Europaparlamentet 95 (10.1.1995)-.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Realexamen 49. Sekreterare 49-56 och 57-62. Brittisk-nordiska folkhögskolan i Manchester 57. Ombudsman i Arbetarnas bildningsförbund 57. Utredningssekr i servicekommittén 69-72. Ambassadör och ordf i svenska nedrustningsdelegationen i Genève 82-91. Filosofie hedersdoktor vid Göteborgs universitet 91.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stockholms FN-förening, Götabankens stockholmsregion 76-77 World Women Parliamentarians for Peace, ordförande 85-86, europaansvarig 86-. - Ledamot av styrelsen för Östberga socialdemokratiska kvinnoklubb (SSKF), ordförande 64-77, Östberga SAP-förening, ordförande 64-77, SSKF:s stockholmsdistrikt 67-73, Stockholms arbetarekommun 69-, Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening 77-, ordförande 77-95, och SSKF 78-, ledamot av verkställande utskottet 81-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Statens barnfilmnämnd 71-79, ordförande 71-77, och Skolöverstyrelsens läromedelsnämnd 74-82. FN-delegat 76-91. Nedrustningsansvarig i svenska FN-delegationen 82-91, Ledamot av styrelsen för Statens kulturråd, 97-, ordförande 97-. Vice president i Internationella fredsbyrån i Genève 82-92, president 92-. Ordförande i FN:s expertkommission om kärnvapen 89-90 och FN:s expertkommission om militära resurser till miljön 90-91. Nämndeman i Stockholms rådhusrätt 65-71. - Ledamot av utredningen om vissa beredskapsfrågor inom energiområdet 74-75, 1974 års försvarsutredning 74-77, oljelagringskommittén 75-76, utredningen om översyn av miljöskyddslagstiftningen 76-83, produktkontrollutredningen 78-80, nedrustningsdelegationen 82-91, ordförande 82-91, kommittén om en ombyggnadsplan för Sagerska huset till permanent statsministerbostad 89-90 samt nedrustnings- och folkrättsdelegationen 92-. Expert i servicekommittén 69-72.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 66-70. Ledamot av stadskollegiets kommitté för kvinnofrågor 67-70. - Ledamot av Stockholms läns landsting 70-71. Ledamot av utbildningsnämnden 74-76.

Föräldrar

Grovarbetaren Otto Herold Fagerberg och kanslibiträdet Märta Birgit Bernice Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet

  Motion 1993/94:Sf53 av Margareta Winberg och Maj Britt Theorin (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf53 av Margareta Winberg och Maj Britt Theorin s med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet Sverige har till skillnad från de flesta andra länder ett pensionssystem som är obligatoriskt och omfördelar mellan olika inkomsttagare. Det har varit ett för
  Inlämnad
  1994-05-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SfU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

  Motion 1993/94:Ub82 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub82 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Högre utbildning i Stockholms län Bygg ut den högre utbildningen i Stockholms län. Planera för ett nytt universitet på Södertörn med tyngdpunkt vid Novum i Huddinge.Utveckla
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:129 Försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge särskild personröst

  Motion 1993/94:K35 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K35 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:129 Försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge särskild personröst I regeringens proposition om personval på försök i vissa kommuner föreslås att Helsingborg, Linköping, Solna, Vaggeryd, Vänersborg, Östersund och Övertorneå
  Inlämnad
  1994-03-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskningscentrum om mänskliga rättigheter m.m.

  Motion 1993/94:Ub737 av Hans Göran Franck m.fl. (s, fp, v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub737 av Hans Göran Franck m.fl. s, fp, v Forskningscentum om mänskliga rättigheter m.m. Hävdandet av mänskliga rättigheter och etablerandet av demokrati är beroende av ett fungerande rättsväsende. Rättsutveckling är därför en nödvändig faktor i tredje världen, där en rättskultur saknas
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samvetsklausul i högskoleförordningen

  Motion 1993/94:Ub726 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub726 av Hans Göran Franck m.fl. s Samvetsklausul i högskoleförordningen Enligt regeringsbeslut den 22 april 1993 tillsattes en enmansutredning Erland Aspelin med uppdrag att utreda frågan om behovet av en s.k. samvetsklausul i högskoleförordningen. I direktiven sägs bl.a. att utredaren
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den högre utbildningen i Stockholms län

  Motion 1993/94:Ub723 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub723 av Sylvia Lindgren m.fl. s Den högre utbildningen i Stockholms län Stockholmsregionen är befolkningsmässigt Sveiges största. Det är också huvudstadsregion. Utöver att många högre utbildningar av rikskaraktär är förlagda till Stockholm finns här också ett omfattande utbildningsutbud
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Manne Siegbahnlaboratoriet

  Motion 1993/94:Ub674 av Mats Hellström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub674 av Mats Hellström m.fl. s Manne Siegbahnlaboratoriet CRYRING-anläggningen vid Manne Siegbahnlaboratoriet är en för svenska förhållanden tämligen stor anläggning. Mer än 100 miljoner kronor har investerats i utrustningen direkt och via personalkostnader. Den är avsedd för grundforskning
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Västsahara

  Motion 1993/94:U614 av Pierre Schori m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U614 av Pierre Schori m.fl. s Västsahara Det är mycket otillfredsställande att Västsaharas folk ännu ej fått sin frihet. Västsahara är ett oavslutat kolonialt problem och områdets framtid har inte kunnat avgöras i enlighet med befolkningens fritt uttalade önskemål. Den 29 april 1991 antog
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU15 1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Den svenska vapenexporten

  Motion 1993/94:U413 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U413 av Hans Göran Franck m.fl. s Den svenska vapenexporten Vapenhandeln i världen Världens vapenhandel ökade dramatiskt under 1970- och 1980-talen. De rika I-länderna sålde vapen till fattiga stater, ofta militärdiktaturer, i tredje världen. Sedan slutet av 1980-talet har dock utvecklingen
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:UU19 1993/94:UU27
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Anti-personella minor

  Motion 1993/94:U401 av Lena Klevenås m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U401 av Lena Klevenås m.fl. s Antipersonella minor Bakgrund Världens krigsmakter har spridit mer än 100 miljoner antipersonella minor i 62 av världens länder. Plastminor exploderar i händerna på barn. Kvinnor som samlar ved och bönder som arbetar på fälten förlorar sin syn, armar och
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:UU15 1993/94:UU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Indonesien och Östtimor

  Motion 1993/94:U227 av Pierre Schori m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U227 av Pierre Schori m.fl. s Indonesien och Östtimor Fred och utveckling, demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter är av vital betydelse för en förbättring av situationen i Indonesien. Indonesiens annektering av Östtimor är emellertid oacceptabel och strider mot internationell
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:UU15 1993/94:UU26 1993/94:UU27
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • SIDA:s kvinnoråd

  Motion 1993/94:U226 av Viola Furubjelke m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U226 av Viola Furubjelke m.fl. s SIDA:s kvinnoråd Det var så här det började I en motion undertecknad av sex socialdemokratiska riksdagsledamöter den 26 januari 1982 skrevs: Sammanfattningsvis vill vi att stödet till kvinnor i U- länder ges en mer framträdande roll i det svenska biståndet
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lag om partnerskap för homosexuella

  Motion 1993/94:L405 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L405 av Margareta Winberg m.fl. s Lag om partnerskap för homosexuella Sammanfattning Tiden är sedan länge mogen att ge homosexuella samlevande en med heterosexuella samlevande likvärdig rättslig status. Frågan är till fullo utredd och partnerskapsutredningens majoritet har rekommenderat
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bromma flygplats

  Motion 1993/94:T713 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T713 av Oskar Lindkvist m.fl. s Bromma flygplats Luftfartsverket har av regeringen fått i uppdrag att förhandla med Stockholms stad om en förlängning av avtalet mellan staden och staten om Bromma flygplats. Det nuvarande avtalet, som tecknades 1946, innebär att staden upplåter Brommafältet
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturell jämställdhet

  Motion 1993/94:Kr258 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr258 av Margareta Winberg m.fl. s Kulturell jämställdhet I skilda världar I ett barnkulturprogram till s-kvinnornas kongress för nu snart 20 år sedan kan man läsa följande: Barnen lever ofta i en värld befolkad av kvinnor mammor, barnflickor, daghemspersonal, lekskolefröknar och lågstadiefröknar.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:KrU19 1993/94:KrU31
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Bibliotekslag

  Motion 1993/94:Kr227 av Thage G Peterson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr227 av Thage G Peterson m.fl. s Bibliotekslag Det behövs i vårt land en lag som gör kommunerna skyldiga att ge allmänheten tillgång till bra bibliotek och avgiftsfria boklån. Enligt de rapporter som förelåg i höstas ska ett 70-tal bibliotek läggas ner och ytterligare ett 80-tal är
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Invandrar- och flyktingpolitiken

  Motion 1993/94:Sf636 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf636 av Hans Göran Franck m.fl. s Invandrar- och flyktingpolitiken Sverige har en internationell förpliktelse att föra och utveckla en aktiv och solidarisk flykting- och invandrarpolitik. Rasism och främlingsfientlighet Undervisningen om rasism och främlingshat behöver förstärkas kraftigt
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:KrU19 1993/94:SfU11 1993/94:SfU14 1993/94:SoU32 1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Zigenare

  Motion 1993/94:Sf635 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf635 av Hans Göran Franck m.fl. s Zigenare Under senare tid har över 5 000 zigenare sökt asyl i Sverige, varav över hälften har avvisats. De övriga sitter just nu på förläggningar runt om i Sverige i väntan på beslut eller verkställighet av utvisningar. Bakgrunden till det mycket stora
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Asylrätt m.m.

  Motion 1993/94:Sf627 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf627 av Hans Göran Franck m.fl. s Asylrätt m.m. Efter den största flyktingströmmen sedan andra världskriget visar västländerna en tydlig tendens att införa alltfler restriktioner i lagar och praktisk tillämpning bl.a. genom skärpta avvisningsbestämmelser och visumtvång. I ex-Jugoslavien
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:SfU11 1993/94:SfU14 1993/94:SfU21 1993/94:UU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Högre utbildning och forskning i Stockholms län

  Motion 1993/94:Ub622 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub622 av Eva Johansson m.fl. s Högre utbildning och forskning i Stockholms län Kapaciteten för högre utbildning och forskning i Stockholms län bör ökas. Stockholms universitet har i dag drygt 30 000 studerande. Universitetet är, trots att det ligger i huvudstaden, den högskola som har
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter