Magnus Ek (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Östergötlands län
Född år
1994
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2022-09-26

Utrikesutskottet

Ledamot
2019-03-29 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-16 – 2019-03-29

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-26 – 2020-09-13

EU-nämnden

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2018-10-09 – 2022-09-26

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot utrikesutskottet 19-. Suppleant EU-nämnden 18-, miljö- och jordbruksutskottet 18- och utrikesutskottet 18-19. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Vägar till hållbara vattentjänster

  Vägar till hållbara vattentjänster

  Betänkande 2021/22:CU29

  Riksdagen sa ja regeringens förslag till ändringar i bland annat lagen om allmänna vattentjänster. De lagändringar som riksdagen sa ja till innebär bland annat att kommunernas bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel. Dessutom ska varje kommun

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  9, 61 minuter
  Justering
  2022-06-14
  Bordläggning
  2022-06-20
  Debatt
  2022-06-21
  Beslut
  2022-06-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om svenskt bistånd till multilaterala organisationer

  Riksrevisionens rapport om svenskt bistånd till multilaterala organisationer

  Betänkande 2021/22:UU8

  Riksrevisionen har granskat regeringens och Sidas arbete med bistånd till multilaterala organisationer. Syftet med granskningen har varit att analysera om biståndet är ändamålsenligt utformat. Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens och Utrikesdepartementets

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  24, 100 minuter
  Justering
  2022-06-02
  Bordläggning
  2022-06-16
  Debatt
  2022-06-17
  Beslut
  2022-06-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ordning och reda på avfallet

  Ordning och reda på avfallet

  Betänkande 2021/22:MJU26

  Regeringen har lagt fram förslag om utvinningsverksamhet, avfallshantering och producentansvar. Riksdagen sa ja till förslagen.

  Förslagen innebär bland annat krav på att den som sysslar med miljöfarlig anmälningspliktig verksamhet ska kunna lämna garantier för att

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  10, 56 minuter
  Justering
  2022-06-09
  Bordläggning
  2022-06-15
  Debatt
  2022-06-16
  Beslut
  2022-06-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning och övergripande miljöfrågor

  Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning och övergripande miljöfrågor

  Betänkande 2021/22:MJU29

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning. Bestämmelserna innebär att fartygsägare kan få böter om de lämnar vilseledande eller oriktiga uppgifter när fartygets återvinningsplan upprättas. Driftsansvariga för

  Behandlade dokument
  94
  Förslagspunkter
  26
  Reservationer
  49 
  Anföranden och repliker
  24, 106 minuter
  Justering
  2022-06-07
  Bordläggning
  2022-06-10
  Debatt
  2022-06-13
  Beslut
  2022-06-14
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Biståndsminister Matilda Ernkrans S Socialminister Lena Hallengren S Utbildningsminister Anna Ekström S Bostadsminister Johan Danielsson S Biståndsminister Matilda Ernkrans S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget
  Datum
  2022-05-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vattenvård

  Vattenvård

  Betänkande 2021/22:MJU23

  EU:s regler för vatten och avlopp bör bli tydligare och mer samstämmiga och vara utformade på ett sätt så att de möjliggör utbyggnad och investeringar i miljövänlig teknik i redan befintliga avloppsreningsverk. Det tycker riksdagen som riktade en uppmaning, ett tillkännagivande,

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  27 
  Anföranden och repliker
  14, 71 minuter
  Justering
  2022-04-28
  Bordläggning
  2022-05-04
  Debatt
  2022-05-05
  Beslut
  2022-05-11
 • med anledning av prop. 2021/22:99 Vårändringsbudget för 2022

  Motion 2021/22:4721 av Annie Lööf m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2021/22:4721 av Annie Lööf m.fl. C med anledning av prop. 2021/22:99 Vårändringsbudget för 2022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om garantitillägg i bostadstillägget. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens
  Inlämnad
  2022-05-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2021/22:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2021/22:4720 av Annie Lööf m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2021/22:4720 av Annie Lööf m.fl. C med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning Rysslands vedervärdiga invasion av Ukraina präglar även den svenska ekonomins utsikter våren 2022. Återhämtningen efter pandemin möter nya utmaningar i form av ökande priser på
  Inlämnad
  2022-05-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2021/22:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Internationellt utvecklingsbistånd

  Internationellt utvecklingsbistånd

  Betänkande 2021/22:UU6

  Riksdagen sa nej till cirka 200 förslag om internationellt utvecklingsbistånd. Förslagen handlar bland annat om övergripande principer för biståndet, biståndet till Afghanistan och prioriteringar inom biståndet.

  Orsaken till att riksdagen sa nej är bland annat att arbete pågår inom biståndsområdet.

  Förslagen om internationellt bistånd har inkommit under de allmänna motionstiderna 2020 och 2021.

  Behandlade dokument
  54
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  24, 97 minuter
  Justering
  2022-04-07
  Bordläggning
  2022-04-27
  Debatt
  2022-04-28
  Beslut
  2022-05-04
 • med anledning av prop. 2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster

  Motion 2021/22:4688 av Magnus Ek och Ola Johansson (båda C)

  Motion till riksdagen 2021/22:4688 av Magnus Ek och Ola Johansson båda C med anledning av prop. 2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta hänsyn till markretentionens betydelse när miljöpåverkan från enskilda avlopp bedöms
  Inlämnad
  2022-04-27
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2021/22:CU29
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,
 • med anledning av prop. 2021/22:219 Ordning och reda på avfallet

  Motion 2021/22:4675 av Magnus Ek m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2021/22:4675 av Magnus Ek m.fl. C med anledning av prop. 2021/22:219 Ordning och reda på avfallet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i 15 kap. 15, 21 och 22 miljöbalken 1998:808Riksdagen avslår regeringens förslag till 15 kap. 16 b miljöbalken 1998:808Riksdagen
  Inlämnad
  2022-04-22
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2021/22:MJU26
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,
 • med anledning av prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

  Motion 2021/22:4657 av Rickard Nordin m.fl. (C)

  Motion till riksdagen 2021/22:4657 av Rickard Nordin m.fl. C med anledning av prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avslå propositionen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom
  Inlämnad
  2022-04-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2021/22:MJU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Cementkrisen

  Cementkrisen

  Interpellation 2021/22:420 av Ola Johansson (C)

  Interpellation 2021/22:420 Cementkrisen av Ola Johansson C till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson S Cementas tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland löper ut på nytt den 31 december 2022, och redan i höst riskerar vi att hamna i samma situation som i höstas, innan regeringen gav ett nytt och tidsbegränsat
  Inlämnad
  2022-03-24
  Besvarare
  Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mänskliga rättigheter ur ett tematiskt perspektiv

  Mänskliga rättigheter ur ett tematiskt perspektiv

  Betänkande 2021/22:UU7

  Riksdagen sa nej till ett 110-tal förslag i motioner om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer från allmänna motionstiden 2018, 2019, 2020 och 2021.

  Motionerna handlar bland annat om övergripande frågor om folkrätt, mänskliga rättigheter och rättsstatens

  Behandlade dokument
  45
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  9, 68 minuter
  Justering
  2022-03-24
  Bordläggning
  2022-03-30
  Debatt
  2022-03-31
  Beslut
  2022-04-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Klimatpolitik

  Klimatpolitik

  Betänkande 2021/22:MJU20

  Riksdagen sa nej till förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om klimatpolitik. Anledningen är främst att arbete pågår inom de frågor motionerna tar upp. Förslagen handlar om det internationella klimatarbetet, klimatarbetet inom EU, övergripande svensk klimatpolitik,

  Behandlade dokument
  37
  Förslagspunkter
  27
  Reservationer
  52 
  Anföranden och repliker
  28, 121 minuter
  Justering
  2022-03-24
  Bordläggning
  2022-03-30
  Debatt
  2022-03-31
  Beslut
  2022-04-06
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Försvarsminister Peter Hultqvist S Utrikesminister Ann Linde S EU-minister Hans Dahlgren SJustitie- och inrikesminister Morgan Johansson S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
  Datum
  2022-03-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Cirkulär ekonomi

  Cirkulär ekonomi

  Betänkande 2021/22:MJU15

  Riksdagen sa nej till cirka 180 förslag om cirkulär ekonomi. Förslagen kommer från motioner som lämnats in under den allmänna motionstiden 2021. Motionerna handlar bland annat om återvinning, avfall, matsvinn, plastfrågor och sanering. Att riksdagen sa nej till motionerna

  Behandlade dokument
  74
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  42 
  Anföranden och repliker
  24, 94 minuter
  Justering
  2022-02-17
  Bordläggning
  2022-03-02
  Debatt
  2022-03-03
  Beslut
  2022-03-16
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson SSocialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi SKlimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Kulturminister Jeanette Gustafsdotter SJustitie- och inrikesminister Morgan Johansson
  Datum
  2022-02-17
 • Stillbild från Utrikespolitisk debatt: Utrikespolitisk debatt

  Utrikespolitisk debatt

  Den 16 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Ann Linde S inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar utrikesministern
  Datum
  2022-02-16
 • Stillbild från EU-debatt: EU-politisk debatt

  EU-politisk debatt

  Den 26 januari klockan 9 är det EU-politisk debatt i riksdagen. EU-minister Hans Dahlgren S inleder debatten med att redogöra för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Debatten tolkas till teckenspråk och engelska och sänds via webb-tv. Sändningarna från debatten går att se både direkt och efterhand.
  Datum
  2022-01-26

Filter