Lennart Hedquist (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län
Titel
Fil.mag., f.d. kommunalråd
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2010-10-04

Riksdagsledamot

Ersättare
1991-09-29 – 1994-10-02

Skatteutskottet

Ordförande
2006-10-10 – 2010-10-04
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Finansutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Bostadsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

EU-nämnden

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-10

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-19

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1991- Suppleant i Finansutksottet 91/92-93/94, Bostadsutskottet 91/92-93/94 och Näringsutskottet 94/95-. Ledamot av Finansutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 62. Filosofie magister vid Uppsala universitet 67. Aspirantutbildning vid statskontoret 68-69. Byråsekreterare vid statskontoret 68-69. Utredare vid Pharmacia AB 69-74, utbildningschef 74-77. Kommunalråd i Uppsala 77-88. Affärscoach vid Lots AB 89-91.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande i Uppsala studentkår 65-66. Ledamot av styrelsen för Museijärnvägen Stockholm-Roslagens järnvägar, ordförande 83-85 småbarnsskolan Liten Lär, ordförande 89-, och Stockholms Bostadsföreningsra Centralförening Bo, ekonomisk förening, 92-. - Ledamot av styrelsen för Moderata samlingspartiets länsförbund i Uppsala län 70-, ordförande 91-. Ledamot av Moderata samlingspartiets kommunala samrådsgrupp 85-88 och 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Bostadsstyrelsen 84-88, Länsstyrelsen i Uppsala län 86-88 och 92-98, Skattemyndigheten i Uppsala län 90-98, vice ordförande 92-98, Arbetslivsfonden i Uppsala län, ordförande 91-, Kammarkollegiet 94-, Skattemyndigheten i Västerås 99-. - Ledamot av skatteutjämningskommittén 83-85, kommunalekonomiska kommittén 91, kommittén om den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd 95-96, kommunrevisionskommittén 97-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Uppsala kommunfullmäktige 74-78 och 88-. Ledamot av kommunstyrelsen 77-88, ordförande 86-88. Ledamot av styrelsen för barnavårdande institutionerna 68-74, ordförande 71-74, sociala centralnämnden 71-76, planberedningen 77-79, byggarbetsnämnden 77-82, och distriktsarbetsnämnden 83-86. Ledamot av styrelsen för Storvreta fastighets AB 84-85, vice ordförande 84-85, AB Uppsala kommunfinans 87-91, ordf 87-88, vice ordförande 89-91, Alsike fastighets AB 88 och 92-95, ordförande 92-95, Musikens hus AB 90-91, vice ordförande 90-91, och Uppsalahem AB 92-95, ordförande 92-95.

Föräldrar

Kontraktsprosten Johan Einar Hedquist och folkskollärarinnan Anna Margareta Sjöblom

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter