Lars Engqvist (S)

Tidigare riksdagsledamot

Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2002-09-30 – 2004-09-30

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: vårdhem för anorexiapatienter

  vårdhem för anorexiapatienter

  Interpellation 2003/04:536 av Winbäck, Christer (fp)

  den 19 maj Interpellation 2003/04:536 av Christer Winbäck fp till socialminister Lars Engqvist om vårdhem för anorexipatienter Anorexia nervosa är en sjukdom som drabbar alltfler i vårt samhälle. Den är mycket vanligare hos flickor än hos pojkar och man räknar i dag med att närmare 1 av alla tonårsflickor har sjukdomen.
  Inlämnad
  2004-05-19
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: farmakologisk kompetens inom sjukvården

  farmakologisk kompetens inom sjukvården

  Interpellation 2003/04:535 av Wahlgren, Marie (fp)

  den 19 maj Interpellation 2003/04:535 av Marie Wahlgren fp till socialminister Lars Engqvist om farmakologisk kompetens inom sjukvården Undersökningar har visat att över 10 av patienterna till internmedicinska akutsjukvården beror på problem orsakade av läkemedel. I stor utsträckning är detta kända typer av biverkningar
  Inlämnad
  2004-05-19
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: rättvist stödsystem för glutenintoleranta

  rättvist stödsystem för glutenintoleranta

  Interpellation 2003/04:532 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

  den 19 maj Interpellation 2003/04:532 av Kerstin-Maria Stalin mp till socialminister Lars Engqvist om rättvist stödsystem för glutenintoleranta Utredningarna om ersättning till personer med glutenintolerans har avlöst varandra sedan 1990 och ännu har inget beslut fattats. Det här är en stor folksjukdom som påverkar
  Inlämnad
  2004-05-19
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: patienträttigheter vad gäller läkemedel

  patienträttigheter vad gäller läkemedel

  Interpellation 2003/04:550 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

  den 21 maj Interpellation 2003/04:550 av Kerstin-Maria Stalin mp till socialminister Lars Engqvist om patienträttigheter vad gäller läkemedel Läkemedelsföretagens påverkan på läkarkåren har diskuterats i medierna den senaste tiden. Det är en diskussion som återkommer med olika förtecken och handlar om i vilken utsträckning
  Inlämnad
  2004-05-21
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: utbyggnad av husläkarsystemet

  utbyggnad av husläkarsystemet

  Interpellation 2003/04:544 av Könberg, Bo (fp)

  den 21 maj Interpellation 2003/04:544 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om utbyggnad av husläkarsystemet Behovet av en genomförd husläkarreform i vårt land har snart diskuterats i tre årtionden. I samband med fyrpartiuppgörelsen mellan den socialdemokratiska regeringen, Folkpartiet, Centerpartiet och
  Inlämnad
  2004-05-21
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: apoteksmonopolet

  apoteksmonopolet

  Interpellation 2003/04:504 av Billström, Tobias (m)

  den 19 maj Interpellation 2003/04:504 av Tobias Billström m till socialminister Lars Engqvist om apoteksmonopolet Ett av Sveriges färskaste monopol, apoteksmonopolet från 1971, prövas nu av EG-domstolen och möjligheten finns att monopolet kommer att falla genom ett domstolsutslag. Det vore på tiden att det föll, eftersom
  Inlämnad
  2004-05-19
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: åtgärder mot "ålderism"

  åtgärder mot "ålderism"

  Interpellation 2003/04:503 av Brus, Sven (kd)

  den 19 maj Interpellation 2003/04:503 av Sven Brus kd till socialminister Lars Engqvist om åtgärder mot ålderism I den forskning som belyser åldersnormer har begreppet ålderism börjat användas. En definition av begreppet lyder stereotypa föreställningar eller diskriminering som utgår från en människas ålderÅlder spelar
  Inlämnad
  2004-05-19
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: stärkande av patientens ställning i vården

  stärkande av patientens ställning i vården

  Interpellation 2003/04:493 av Johansson, Kenneth (c)

  den 13 maj Interpellation 2003/04:493 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om stärkande av patientens ställning i vården En välinformerad och delaktig patient ger säkrare vård och bättre resultat. Och dessutom kommer patienten i framtiden att vara mer informerad och ställa krav på ett helt annat
  Inlämnad
  2004-05-13
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: den psykiatriska vården

  den psykiatriska vården

  Interpellation 2003/04:445 av Pålsson, Chatrine (kd)

  den 23 april Interpellation 2003/04:445 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om den psykiatriska vården I juni 2003 ställde jag en skriftlig fråga till socialministern om vilka åtgärder som skulle vidtas för att råda bot på de stora brister som finns inom psykiatrin. Svaret blev då att arbetet med
  Inlämnad
  2004-04-23
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: vårdens framtid i Sverige

  vårdens framtid i Sverige

  Interpellation 2003/04:446 av Gustafsson, Lars (kd)

  den 23 april Interpellation 2003/04:446 av Lars Gustafsson kd till socialminister Lars Engqvist om vårdens framtid i Sverige Sedan flera år har utredningar och larmrapporter pekat på stora utmaningar för ekonomin inom vården och omsorgen. Allvarliga brister inom sjukvården och kommunernas omsorger har framkommit. Många
  Inlämnad
  2004-04-23
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: hjärnskador

  hjärnskador

  Interpellation 2003/04:425 av Ericson, Lars-Ivar (c)

  den 7 april Interpellation 2003/04:425 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Lars Engqvist om hjärnskador Människans hjärna är den mest komplicerade strukturen som vi känner till. Hjärnan består av mer än 100 miljarder nervceller som var och en har så många som 10 000 kopplingar till andra nervceller. Mer än en
  Inlämnad
  2004-04-07
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: hemservice till äldre över 80 år

  hemservice till äldre över 80 år

  Interpellation 2003/04:399 av Lundberg, Inger (s)

  den 31 mars Interpellation 2003/04:399 av Inger Lundberg s till socialminister Lars Engqvist om hemservice till äldre över 80 år Antalet personer över 80 år väntas öka kraftigt. Bland dessa finns relativt många som behöver omfattande insatser i form av vård och omsorg. Därtill kommer en stor grupp, runt 2025 av populationen
  Inlämnad
  2004-03-31
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: smärtvården

  smärtvården

  Interpellation 2003/04:380 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

  den 22 mars Interpellation 2003/04:380 av Cristina Husmark Pehrsson m till socialminister Lars Engqvist om smärtvården Under senare tid har frågan om brister i den svenska smärtvården aktualiserats från många håll. Nyligen presenterade Svenska Smärtföreningens och Apotekets enkätundersökning De smärtdrabbades situation
  Inlämnad
  2004-03-22
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: förskrivningen av dextropropoxifen

  förskrivningen av dextropropoxifen

  Interpellation 2003/04:385 av Wikström, Cecilia (fp)

  den 25 mars Interpellation 2003/04:385 av Cecilia Wikström fp till socialminister Lars Engqvist om förskrivningen av dextropropoxifen Den smärtstillande substansen dextropropoxifen DXP har funnits i Sverige sedan 1970-talet. Dextropropoxifen är ett stort problem över hela världen. Nya forskningsresultat visar att det
  Inlämnad
  2004-03-25
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: primärvårdens framtid

  primärvårdens framtid

  Interpellation 2003/04:387 av Heinemann, andre vice talman Kerstin (fp)

  den 26 mars Interpellation 2003/04:387 av andre vice talman Kerstin Heinemann fp till socialminister Lars Engqvist om primärvårdens framtid När det gäller primärvården finns några grundläggande faktorer, där jag uppfattar att Socialdemokraterna och Folkpartiet i stort var överens: kontinuitet, fritt val av läkare och
  Inlämnad
  2004-03-26
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: brott mot äldre

  brott mot äldre

  Interpellation 2003/04:212 av Höij, Helena (kd)

  den 17 december Interpellation 2003/04:212 av tredje vice talman Helena Höij kd till socialminister Lars Engqvist om brott mot äldre I Söderort i Stockholm inkommer över 200 brottsanmälningar mot gamla varje år. Situationen är liknande i andra delar av landet. Det handlar om alltifrån vanvård till förskingring. Problemet
  Inlämnad
  2003-12-17
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: situationen för unga och medelålders dementa

  situationen för unga och medelålders dementa

  Interpellation 2003/04:206 av Ericson, Lars-Ivar (c)

  den 16 december Interpellation 2003/04:206 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Lars Engqvist om situationen för unga och medelålders dementa Demenssjukdomar blir allt vanligare i Sverige. Det finns ca 150 000 demenssjuka i vårt land. Varje år insjuknar 20 000 personer. Demenssjukdomar är tydligt åldersrelaterade
  Inlämnad
  2003-12-16
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: behandling av elöverkänsliga

  behandling av elöverkänsliga

  Interpellation 2003/04:194 av Lundgren, Kerstin (c)

  den 11 december Interpellation 2003/04:194 av Kerstin Lundgren c till socialminister Lars Engqvist om behandling av elöverkänsliga I dag är behandlingen av elöverkänsliga i det närmaste obefintlig. Elöverkänsliga skickas av försäkringskassorna på utredning, bland annat på Karolinska sjukhuset. Hittar man inga traditionella
  Inlämnad
  2003-12-11
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Lex Linda

  Lex Linda

  Interpellation 2003/04:157 av Stenmark, Rigmor (c)

  den 26 november Interpellation 2003/04:157 av Rigmor Stenmark c till socialminister Lars Engqvist om Lex Linda Nu är det bråttom socialministern. Ca 70 000 personer är whiplash skadade i Sverige. Ett flertal av dem är kvinnor. Detta beror troligen på att kvinnor är svagare i nackmuskulaturen och genom skador som
  Inlämnad
  2003-11-26
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: anhörigvården

  anhörigvården

  Interpellation 2002/03:399 av Runegrund, Rosita (kd)

  den 12 maj Interpellation 2002/03:399 av Rosita Runegrund kd till statsrådet Berit Andnor om anhörigvården Anhörigvården utgör basen i vård- och omsorgsarbetet. Det ligger i sakens natur att dessa insatser inte kan mätas eller värderas i precisa tal, men viss forskning pekar på att upp emot två tredjedelar av all omvårdnad
  Inlämnad
  2003-05-12
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)

Filter