Katja Nyberg (SD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti
Sverigedemokraterna
Valkrets
Kronobergs län, plats 255
Titel
Polis/kriminalinspektör.
Född år
1971
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Justitieutskottet

Ledamot

Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Justitieutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

Suppleant
2022-10-11 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ungdomsövervakning

  Ungdomsövervakning

  Betänkande 2019/20:JuU34

  Regeringen har föreslagit att det ska införas ett nytt straff för unga, ungdomsövervakning. Ungdomsövervakning ska vara en mer ingripande frihetsinskränkning än ungdomsvård och ungdomstjänst, men utan att innebära institutionsvård. Påföljden ska kunna användas när en ung

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 39 minuter
  Justering
  2020-06-04
  Bordläggning
  2020-06-12
  Debatt
  2020-06-15
  Beslut
  2020-06-16
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen MP Civilminister Lena Micko S Näringsminister Ibrahim Baylan S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

  Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

  Betänkande 2019/20:SoU11

  Riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om frågor som rör digitalisering av vården. Riksdagen anser att regeringen bör se över

  • om dagens krav på aktivt samtycke bör ändras så att en patient kan antas samtycka till att vårdgivare

  Behandlade dokument
  84
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  35 
  Anföranden och repliker
  8, 56 minuter
  Justering
  2020-05-07
  Bordläggning
  2020-05-25
  Debatt
  2020-05-26
  Beslut
  2020-05-27
 • Stillbild från Debatt om förslag: En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

  En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

  Betänkande 2019/20:JuU40

  Nya regler ska påskynda processen efter att det beslutats att en svensk frihetsberövande dom ska verkställas i ett annat EU-land. Regeringens förslag innebär bland annat att det införs ett krav på skyndsam handläggning vid Kriminalvården och de allmänna domstolarna när en

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  3, 16 minuter
  Justering
  2020-05-14
  Bordläggning
  2020-05-25
  Debatt
  2020-05-26
  Beslut
  2020-05-27
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

  Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

  Betänkande 2019/20:JuU23

  Straffen skärps för hedersrelaterad brottslighet. Brott där motivet varit att bevara eller återupprätta heder ska ses som en försvårande omständighet vid bedömning av straffvärdet.

  Dessutom blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap eller

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  21, 89 minuter
  Justering
  2020-05-14
  Bordläggning
  2020-05-25
  Debatt
  2020-05-26
  Beslut
  2020-05-27
 • Stillbild från Debatt om förslag: Processrättsliga frågor

  Processrättsliga frågor

  Betänkande 2019/20:JuU27

  Riksdagen sa nej till ett nittiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 inom området processrätt, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlade bland annat om kamerabevakning, hemliga tvångsmedel, tvångsmedel under förundersökning, häktning, domstolarnas självständighet, jourdomstolar och snabbare lagföring.

  Behandlade dokument
  51
  Förslagspunkter
  33
  Reservationer
  31 
  Anföranden och repliker
  6, 38 minuter
  Justering
  2020-04-23
  Bordläggning
  2020-05-12
  Debatt
  2020-05-13
  Beslut
  2020-05-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Polisfrågor

  Polisfrågor

  Betänkande 2019/20:JuU25

  Riksdagen riktade fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området polisfrågor:

  • Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med förslag på hur polisens verksamhet ytterligare kan renodlas så att polisen kan använda sin tid så effektivt som

  Behandlade dokument
  122
  Förslagspunkter
  60
  Reservationer
  53 
  Anföranden och repliker
  10, 69 minuter
  Justering
  2020-05-07
  Bordläggning
  2020-05-12
  Debatt
  2020-05-13
  Beslut
  2020-05-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

  Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

  Betänkande 2019/20:JuU41

  Reglerna för brottskadeersättning ska ändras så att inget avdrag ska göras på summan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  En person som utsätts för ett brott kan ha rätt till skadestånd från gärningsmannen. I de fall då gärningsmannen inte kan betala skadeståndet

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 20 minuter
  Justering
  2020-04-16
  Bordläggning
  2020-04-28
  Debatt
  2020-04-29
  Beslut
  2020-04-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Våldsbrott och brottsoffer

  Våldsbrott och brottsoffer

  Betänkande 2019/20:JuU29

  Riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området våldsbrott och brottsoffer.

  • Rättsväsendet bör se särskilt allvarligt på brott mot äldre och andra utsatta personer. Riksdagen vill att Åklagarmyndigheten får i uppdrag att göra

  Behandlade dokument
  44
  Förslagspunkter
  43
  Reservationer
  31 
  Anföranden och repliker
  8, 41 minuter
  Justering
  2020-04-23
  Bordläggning
  2020-04-28
  Debatt
  2020-04-29
  Beslut
  2020-04-29
 • med anledning av prop. 2019/20:145 Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

  Motion 2019/20:3599 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

  Motion till riksdagen 2019/20:3599 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:145 Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillstånd till hemliga tvångsmedel ska kunna knytas till person och

  Inlämnad
  2020-04-22
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2019/20:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2019/20:123 Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism

  Motion 2019/20:3598 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

  Motion till riksdagen 2019/20:3598 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:123 Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en generell sekretessbrytande bestämmelse

  Inlämnad
  2020-04-22
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2019/20:JuU35
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kriminalvårdsfrågor

  Kriminalvårdsfrågor

  Betänkande 2019/20:JuU28

  Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner om kriminalvårdsfrågor från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om arbete mot radikalisering, villkorlig frigivning och kriminalvårdens behandlingsprogram.

  Anledningen till att riksdagen säger nej till motionerna är bland annat att frågorna redan är uppmärksammade.

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  31
  Reservationer
  31 
  Anföranden och repliker
  7, 44 minuter
  Justering
  2020-04-02
  Bordläggning
  2020-04-14
  Debatt
  2020-04-15
  Beslut
  2020-04-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Reglering av vapenmagasin

  Reglering av vapenmagasin

  Betänkande 2019/20:JuU17

  Regeringen har föreslagit nya regler om vapenmagasin för att minska skjutvapenvåldet i kriminella miljöer. Förslaget innebär att det ska krävas tillstånd för att ha, förvara och transportera löstagbara magasin, oavsett storlek och kapacitet.

  Riksdagen sa nej till

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 44 minuter
  Justering
  2020-04-02
  Bordläggning
  2020-04-14
  Debatt
  2020-04-15
  Beslut
  2020-04-16
 • med anledning av prop. 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

  Motion 2019/20:3586 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

  Motion till riksdagen 2019/20:3586 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny brottsrubricering för hedersbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

  Inlämnad
  2020-04-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2019/20:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

  Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

  Betänkande 2019/20:JuU22

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i brottsbalken och rättegångsbalken:

  • Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år
  • Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 34 minuter
  Justering
  2020-03-26
  Bordläggning
  2020-03-31
  Debatt
  2020-04-01
  Beslut
  2020-04-01
 • med anledning av prop. 2019/20:89 En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

  Motion 2019/20:3546 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

  Motion till riksdagen 2019/20:3546 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:89 En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffverkställighet ska ske i hemlandet och tillkännager

  Inlämnad
  2020-04-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2019/20:JuU40
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2019/20:118 Ungdomsövervakning

  Motion 2019/20:3544 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

  Motion till riksdagen 2019/20:3544 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:118 Ungdomsövervakning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kombination av inskränkningar i rörelsefriheten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

  Inlämnad
  2020-04-01
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2019/20:JuU34
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Stefan Löfven S på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Unga lagöverträdare

  Unga lagöverträdare

  Betänkande 2019/20:JuU30

  Riksdagen riktade fem tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om frågor som rör unga lagöverträdare:

  • Det bör införas en möjlighet att förordna ett målsägandebiträde vid brott som begåtts av barn under 15 år.

  Riksdagen anser att brottsoffer

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  15, 71 minuter
  Justering
  2020-02-18
  Bordläggning
  2020-03-03
  Debatt
  2020-03-04
  Beslut
  2020-03-04
 • Straffrabatt för unga lagöverträdare

  Interpellation 2019/20:365 av Katja Nyberg (SD)

  Interpellation 2019/20:365 Straffrabatt för unga lagöverträdare av Katja Nyberg SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I dag får de som begår brott och är mellan 15 och 18 eller mellan 18 och 21 år en reduktion av straffet vid straffmätningen. Anledningen till detta är att de inte anses gamla nog

  Inlämnad
  2020-02-27
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Filter