Katja Nyberg (SD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti
Sverigedemokraterna
Valkrets
Kronobergs län, plats 255
Titel
Polis/kriminalinspektör.
Född år
1971
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Justitieutskottet

Ledamot

Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Justitieutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

Suppleant
2022-10-11 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Narkotikasök med hund på postterminaler utan skälig misstanke

  Skriftlig fråga 2022/23:749 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2022/23:749 Narkotikasök med hund på postterminaler utan skälig misstanke av Katja Nyberg SD till Statsrådet Erik Slottner KD Den 2 januari 2023 ändrades reglerna om tystnadsplikt i postlagen 2010:1045och postombud och andra som hanterar brev och paket får numera larma myndigheter om de misstänker att det finns

  Inlämnad
  2023-06-01
  Svarsdatum
  2023-06-14
  Besvarare
  Statsrådet Erik Slottner (KD)
 • Inrättade av en oberoende kontrollfunktion

  Skriftlig fråga 2022/23:361 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2022/23:361 Inrättade av en oberoende kontrollfunktion av Katja Nyberg SD till Justitieminister Gunnar Strömmer M Läget inom svensk polis är akut. Passkaos, upploppshaveri, dåliga utredningsresultat, eskalerande gängkriminalitet och vänskapskorruption. Verkligheten talar sitt tydliga språk. Trots ökade resurser

  Inlämnad
  2023-02-16
  Svarsdatum
  2023-03-01
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Förbättrat samband för polis och räddningstjänst

  Skriftlig fråga 2022/23:103 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2022/23:103 Förbättrat samband för polis och räddningstjänst av Katja Nyberg SD till Justitieminister Gunnar Strömmer M I den överenskommelse som ligger till grund för den nya regeringen läggs betydande delar av kriminalpolitiken om. Staten ska bättre och snabbare bemöta den oroande framväxten av kriminalitet samt

  Inlämnad
  2022-11-30
  Svarsdatum
  2022-12-14
  Besvarare
  Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)
 • Brist på kroppskameror för poliser i yttre tjänst

  Skriftlig fråga 2021/22:1598 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2021/22:1598 Brist på kroppskameror för poliser i yttre tjänst av Katja Nyberg SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Om alla poliser haft kroppskameror under korankravallerna hade fler skyldiga kunnat gripas och lagföras. Vittnesuppgifter från poliser som var på plats berättar att solen tidvis

  Inlämnad
  2022-05-16
  Svarsdatum
  2022-05-25
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • En ny uppföljningsmodell av polisens arbete

  Skriftlig fråga 2021/22:1589 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2021/22:1589 En ny uppföljningsmodell av polisens arbete av Katja Nyberg SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S En väl fungerande polis är en förutsättning för en trygg rättsstat. Svensk polis har i dag stora utmaningar att fullfölja sitt uppdrag och behöver ökade resurser både ekonomiskt och lagföringsmässigt,

  Inlämnad
  2022-05-13
  Svarsdatum
  2022-05-25
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Målet om 26 200 poliser till 2025

  Skriftlig fråga 2021/22:913 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2021/22:913 Målet om 26 200 poliser till 2025 av Katja Nyberg SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Polismyndigheten har i dag stora utmaningar att kunna fullfölja sitt uppdrag. Det behövs ökade resurser både ekonomiskt och lagföringsmässigt. Det som är absolut viktigast är dock antalet aktiva

  Inlämnad
  2022-01-26
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Kriminalisering av lögn i förhör

  Skriftlig fråga 2021/22:840 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2021/22:840 Kriminalisering av lögn i förhör av Katja Nyberg SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Högsta domstolen konstaterade i april 2019 att det inte är straffbart att lämna falska uppgifter till förmån för någon som är misstänkt eller dömd för ett brott, när det endast kan påverka bevisläget

  Inlämnad
  2022-01-18
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Restriktionernas träffsäkerhet och proportionalitet i förhållande till syftet att stoppa smittspridningen

  Skriftlig fråga 2021/22:818 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2021/22:818 Restriktionernas träffsäkerhet och proportionalitet i förhållande till syftet att stoppa smittspridningen av Katja Nyberg SD till Socialminister Lena Hallengren S Pandemin har blottlagt kända försummelser av äldrevård och sjukvård. Under en lång tid har det rapporterats om en svår situation, och det

  Inlämnad
  2022-01-18
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Kriminalisering av kränkande språkbruk mot poliser

  Skriftlig fråga 2021/22:735 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2021/22:735 Kriminalisering av kränkande språkbruk mot poliser av Katja Nyberg SD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Släpp mig för helvete, jävla snutfitta Du rör mig inte Era jävla horungar, jag ska knulla din mamma Ni talar inte om för mig vad jag ska göra eller inteHarangen av svordomar, könsord

  Inlämnad
  2022-01-12
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Riktad lönesatsning

  Skriftlig fråga 2021/22:346 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2021/22:346 Riktad lönesatsning av Katja Nyberg SD till Statsrådet Mikael Damberg S En av tre poliser letar i dag aktivt efter nytt arbete på grund av en ohållbar arbetssituation. Poliskåren är ansträngd, och den senaste tidens brottsutveckling har inte förbättrat den situationen. Låg lön och dåliga arbetstider

  Inlämnad
  2021-11-08
  Besvarare
  Statsrådet Mikael Damberg (S)
 • Husrannsakan i bostäder och andra privata utrymmen

  Skriftlig fråga 2021/22:247 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2021/22:247 Husrannsakan i bostäder och andra privata utrymmen av Katja Nyberg SD till Statsrådet Mikael Damberg S Husrannsakan är ett tvångsmedel som innebär stora ingrepp i den enskildes privata sfär. Reglerna för husrannsakan i bostad är strikta och ska så vara. Men mot bakgrund av den utveckling som har skett,

  Inlämnad
  2021-10-21
  Besvarare
  Statsrådet Mikael Damberg (S)
 • Enhetliga regler för kontaktförbud i hela landet

  Skriftlig fråga 2021/22:240 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2021/22:240 Enhetliga regler för kontaktförbud i hela landet av Katja Nyberg SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Våld och kränkningar i nära relationer utgör ett växande och dagsaktuellt problem. Den straffrättsliga lagstiftningens senfärdighet i att anpassas till verklighetens behov är ett

  Inlämnad
  2021-10-21
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Våldtäkter och mäns våld mot kvinnor

  Skriftlig fråga 2020/21:2201 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2020/21:2201 Våldtäkter och mäns våld mot kvinnor av Katja Nyberg SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S En kategori av mäns våld mot kvinnor finns under brottsrubriceringen våldtäkt. Enligt Brå har de anmälda våldtäkterna i Sverige ökat med 44 procent under den senaste tioårsperioden. En ny

  Inlämnad
  2021-03-15
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Skadestånd för brottsoffer

  Skriftlig fråga 2020/21:2194 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2020/21:2194 Skadestånd för brottsoffer av Katja Nyberg SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Skadestånd till brottsoffer och deras efterlevande beräknas efter principen om att den skadelidande ska försättas i samma situation som om skadan inte inträffat. När det gäller personskador är det

  Inlämnad
  2021-03-15
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Målsägandebiträden

  Skriftlig fråga 2020/21:2193 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2020/21:2193 Målsägandebiträden av Katja Nyberg SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Efter en lagändring sommaren 2018 är det inte längre självklart att ett brottsoffer/målsägande har rätt till målsägandebiträde i hovrätten eller i Högsta domstolen. Ändringarna syftade enligt propositionen

  Inlämnad
  2021-03-15
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Nedstängning av skolor

  Skriftlig fråga 2020/21:2191 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2020/21:2191 Nedstängning av skolor av Katja Nyberg SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Regeringen prioriterar att stänga skolorna till förmån för att hålla skidbackar öppna under sportlovet. Elever i högstadiet och gymnasiet har i snitt kunnat delta fysiskt i skolan två dagar i veckan. Men efter sportlovet

  Inlämnad
  2021-03-15
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Uppluckring av omedelbarhetsprincipen

  Skriftlig fråga 2020/21:1617 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2020/21:1617 Uppluckring av omedelbarhetsprincipen av Katja Nyberg SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I Sverige gäller omedelbarhetsprincipen i våra domstolar, det vill säga att domstolen ska grunda sitt avgörande på vad som framkommer under själva rättegången. Det innebär att uppgifter

  Inlämnad
  2021-02-03
  Besvarare
  Statsrådet Mikael Damberg (S)
 • Utvisningsbeslut med verkställighetshinder

  Skriftlig fråga 2020/21:56 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2020/21:56 Utvisningsbeslut med verkställighetshinder av Katja Nyberg SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Mer än 10 procent av alla utvisningsdömda brottslingar utvisas aldrig. Grova brottslingar, ofta återfallsförbrytare, är kvar i Sverige för att deras utvisning inte kan verkställas på

  Inlämnad
  2020-09-15
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Deltagande i kriminella organisationer

  Skriftlig fråga 2020/21:51 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2020/21:51 Deltagande i kriminella organisationer av Katja Nyberg SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S När en tolvårig flicka skjuts till döds av en förlupen kula så är det uppenbart att regeringen har misslyckats med sin kriminalpolitik. Det är inte en isolerad händelse utan en händelse i

  Inlämnad
  2020-09-15
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
 • Åtgärder mot skjutvapenvåld

  Skriftlig fråga 2019/20:209 av Katja Nyberg (SD)

  Fråga 2019/20:209 Åtgärder mot skjutvapenvåld av Katja Nyberg SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen besköts två väktare då de bevakade ett fastighetshus i Rinkeby. Att den organiserade brottsligheten i dag har ett så stort våldskapital att man ger sig på väktare, ordningsvakter och rättsväsen

  Inlämnad
  2019-10-17
  Besvarare
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Filter