Josefin Malmqvist (M)

Tjänstledig riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Valkrets
Stockholms län, plats 246
Titel
Managementkonsult.
Född år
1987
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Utbildningsutskottet

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2023-05-22 – 2026-09-21
Ledig
2023-01-30 – 2023-05-21
Ordinarie
2018-09-24 – 2023-01-29

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
2021-02-03 – 2022-01-28
Ledamot
2019-05-10 – 2020-09-16
Suppleant
2019-02-13 – 2019-05-10

Utbildningsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2022-01-28 – 2022-09-26
Suppleant
2020-03-18 – 2022-01-28

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2019-02-13 – 2019-06-17
Suppleant
2018-10-02 – 2019-02-12

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-02 – 2019-02-13

Finansutskottet

Suppleant
2019-06-17 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2019-05-10 – 2022-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 19-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 18-19, justitieutskottet 18-19, EU-nämnden 19-, arbetsmarknadsutskottet 19 och finansutskottet 19-. Suppleant Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 18-.

Utbildning

International Baccalaureate (IB), Malmö Borgarskola 03-06. BA (Hons) filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi, University of Oxford, Oxford 07-10.

Anställningar

Kommunikationskonsult, Aspekta, 10-12. Borgarrådssekreterare, Stockholms stadshus, 12-14. Managementkonsult inom kris- och riskhantering, 4C Strategies, 15-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Malmö 10-12. Vice ordförande, fritidsnämnden, Malmö 10-12. Kommunfullmäktig, Sundbyberg 14-. Ledamot, kommunstyrelsen, Sundbyberg 16-. Ordförande, integrationsutskottet, Sundbyberg 16-18 och social- och arbetsmarknadsnämnden, Sundbyberg 1 -18, vice ordförande 19-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, Moderaterna i Stockholms läns förbundsstyrelse 17-. Ordförande, Moderaterna Sundbyberg 16-. Distriktsordförande, MUF Skåne 11-12.

Sagt och gjort

Valda filter
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen MP Civilminister Lena Micko S Näringsminister Ibrahim Baylan S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet - långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt

  Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet - långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt

  Betänkande 2019/20:AU11

  Riksrevisionen har granskat Arbetsförmedlingens program om stöd till start av näringsverksamhet; vilka effekter det har haft samt hur Arbetsförmedlingen arbetar med programmet. Riksrevisionen lämnar en rad rekommendationer till Arbetsförmedlingen, bland annat om att ge förbättrad

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 38 minuter
  Justering
  2020-04-23
  Bordläggning
  2020-04-28
  Debatt
  2020-04-29
  Beslut
  2020-04-29
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Näringsminister Ibrahim Baylan S

 • med anledning av prop. 2019/20:150 Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering

  Motion 2019/20:3597 av Mats Green m.fl. (M, C, KD, L)

  Motion till riksdagen 2019/20:3597 av Mats Green m.fl. M, C, KD, L med anledning av prop. 2019/20:150 Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett reviderat

  Inlämnad
  2020-04-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2019/20:AU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Pensioner

  Pensioner

  Betänkande 2019/20:SfU19

  Riksdagen sa nej till förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om pensioner. Förslagen handlar bland annat om inkomstgrundad ålderspension, garantipension, bostadstillägg och efterlevandepension.

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 50 minuter
  Justering
  2020-03-26
  Bordläggning
  2020-04-14
  Debatt
  2020-04-15
  Beslut
  2020-04-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ekonomisk familjepolitik

  Ekonomisk familjepolitik

  Betänkande 2019/20:SfU18

  Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om ekonomisk familjepolitik. Anledningen är bland annat att utredningar redan pågår inom flera av områdena.

  Motionerna handlar exempelvis om barnbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd och bostadsbidrag.

  Behandlade dokument
  42
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  7, 40 minuter
  Justering
  2020-03-26
  Bordläggning
  2020-04-14
  Debatt
  2020-04-15
  Beslut
  2020-04-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialförsäkringsfrågor

  Socialförsäkringsfrågor

  Betänkande 2019/20:SfU17

  Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om trygghetssystem för företagare och studerande, sjukförsäkring, aktivitets- och sjukersättning samt arbetsskadeersättning.

  Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att regelverken redan är tillräckliga.

  Behandlade dokument
  60
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  36 
  Anföranden och repliker
  8, 55 minuter
  Justering
  2020-03-26
  Bordläggning
  2020-04-14
  Debatt
  2020-04-15
  Beslut
  2020-04-16
 • med anledning av prop. 2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden

  Motion 2019/20:3566 av Mats Green m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2019/20:3566 av Mats Green m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i

  Inlämnad
  2020-04-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2019/20:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , 2 bifall,
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Stefan Löfven S på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

 • med anledning av prop. 2019/20:117 Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

  Motion 2019/20:3552 av Mats Green m.fl. (M, KD)

  Motion till riksdagen 2019/20:3552 av Mats Green m.fl. M, KD med anledning av prop. 2019/20:117 Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tydlig granskningsfunktion

  Inlämnad
  2020-04-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2019/20:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Utrikesminister Ann Linde S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Näringsminister Ibrahim Baylan S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

  Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

  Betänkande 2019/20:AU7

  Riksdagen sa nej till 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om målen för jämställdhetspolitiken, åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck, åtgärder för jämställdhet och mot diskriminering i arbetslivet samt en utvärdering av diskrimineringslagen. Riksdagen sa nej till motionerna eftersom arbete redan pågår inom dessa områden.

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  24 
  Anföranden och repliker
  19, 73 minuter
  Justering
  2020-02-11
  Bordläggning
  2020-03-04
  Debatt
  2020-03-05
  Beslut
  2020-03-05
 • med anledning av skr. 2019/20:73 Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt

  Motion 2019/20:3500 av Mats Green m.fl. (M, KD)

  Motion till riksdagen 2019/20:3500 av Mats Green m.fl. M, KD med anledning av skr. 2019/20:73 Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör

  Inlämnad
  2020-02-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2019/20:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Socialminister Lena Hallengren S Försvarsminister Peter Hultqvist S Utbildningsminister Anna Ekström S EU-minister Hans Dahlgren S Socialminister Lena Hallengren S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

  Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

  Betänkande 2019/20:AU5

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Skrivelsen handlar om Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning. Genom lönekartläggning ska arbetsgivare säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning.

  Riksrevisionen

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 29 minuter
  Justering
  2020-01-30
  Bordläggning
  2020-02-04
  Debatt
  2020-02-05
  Beslut
  2020-02-05
 • Bidragsbrott

  Interpellation 2019/20:309 av Josefin Malmqvist (M)

  Interpellation 2019/20:309 Bidragsbrott av Josefin Malmqvist M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 21 januari 2020 blev det känt att åtal väcks mot den 48-årige man som misstänks ha simulerat en neurologisk sjukdom och under åtta år lurat till sig 15 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar

  Inlämnad
  2020-01-31
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Inrikesminister Mikael Damberg S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Minister med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson MP Civilminister Lena Micko S

 • Kommuners underrättelseskyldighet

  Skriftlig fråga 2019/20:771 av Josefin Malmqvist (M)

  Fråga 2019/20:771 Kommuners underrättelseskyldighet av Josefin Malmqvist M till Socialminister Lena Hallengren S I svar på interpellation 2019/20:215 konstaterar socialminister Lena Hallengren S att underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar har utvidgats så att även kommunerna omfattas av underrättelseskyldighetI

  Inlämnad
  2020-01-17
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd

  Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd

  Interpellation 2019/20:215 av Josefin Malmqvist (M)

  Interpellation 2019/20:215 Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd av Josefin Malmqvist M till Socialminister Lena Hallengren S Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kostar årligen skattebetalarna över en halv miljard kronor, enligt Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. I Sundbyberg

  Inlämnad
  2019-12-13
  Besvarare
  Socialminister Lena Hallengren (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

  Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

  Betänkande 2019/20:AU1

  Ungefär 10,1 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Mest pengar går till kommunersättningar vid flyktingmottagande, som får 8,5 miljarder. Regeringens mål för åtgärder mot segregation godkändes. Målet

  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  38, 144 minuter
  Justering
  2019-12-05
  Bordläggning
  2019-12-12
  Debatt
  2019-12-13
  Beslut
  2019-12-17

Filter