Hans Andersson (V)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
metallarbetare
Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1992-09-01 – 2002-09-30

Arbetsmarknadsutskottet

Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Förste vice ordförande
1998-10-05 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1992-10-12 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1992- Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 92/93-93/94 och Utrikesutksottet 96/97-. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. - Ledamot av v-gruppens förtroenderåd 94-.

Bostadsort

Ludvika

Utbildning

Metallarbetare.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 81-87 och 93-00.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av länsstyrelsen i Dalarnas län 95-. Ledamot av arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot Ludvika socialnämnd 83-85.

Föräldrar

Hovrättsfiskalen Torsten Christian Andersson och Karin Boholm

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett system för individuell kompetensutveckling

  Ett system för individuell kompetensutveckling

  Betänkande 2001/02:AU10

  Riksdagen godkände regeringens förslag om riktlinjer för ett system för individuell kompetensutveckling. Enskilda personer ska kunna spara pengar till kompetensutveckling på ett särskilt kompetenssparkonto. Insättningarna ska vara avdragsgilla. Arbetsgivare ska uppmuntras att göra inbetalningar på de
  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  49, 140 minuter
  Justering
  2002-05-28
  Debatt
  2002-06-11
  Beslut
  2002-06-12
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi40 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi40 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om riktlinjer för kommunernas ekonomi i den ekonomiska vårpropositionen. Riksdagen
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Arbetsrätt

  Arbetsrätt

  Betänkande 2001/02:AU6

  Diskriminering av deltidsanställda och tidsbegränsat anställda förbjuds. De nya reglerna innebär att dessa grupper inte får missgynnas i fråga om lön eller andra anställningsvillkor. Reglerna är en anpassning av svensk lag till två EG-direktiv. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2002. Vidare godkände riksdagen Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om deltidsarbete. Riksdagen avslog också motioner huvudsakligen från allmänna motionstiden 2001 om arbetsrätt.
  Behandlade dokument
  90
  Förslagspunkter
  36
  Reservationer
  40 
  Anföranden och repliker
  70, 1 minuter
  Justering
  2002-04-09
  Debatt
  2002-04-24
  Beslut
  2002-04-24
 • Stillbild från Budgetdebatt: Budgetdebatt

  Budgetdebatt

  Datum
  2002-04-15
 • med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling

  Motion 2001/02:MJ39 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ39 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige har en ekologisk skuld både gentemot omvärlden och kommande generationer.
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU16
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m.

  Motion 2001/02:N62 av Lennart Beijer m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:N62 av Lennart Beijer m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning om kriminalisering av
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001

  Motion 2001/02:U8 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:U8 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den nuvarande lagstiftningen
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  2001/02:UU11
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Motion 2001/02:T63 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:T63 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att förlänga giltighetstiden för bemyndigandet för regeringen att mot en
  Inlämnad
  2001-12-03
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:38 Bildande av ett familjemedicinskt institut

  Motion 2001/02:So9 av Hans Andersson (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:So9 av Hans Andersson v med anledning av prop. 2001/02:38 Bildande av ett familjemedicinskt institut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det familjemedicinska institutets placering. Motivering Regeringen har i sin proposition
  Inlämnad
  2001-11-27
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2

  Motion 2001/02:N34 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:N34 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den andra kärnkraftsreaktorn i Barsebäck skall ställas av senast
  Inlämnad
  2001-10-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Motion 2001/02:T59 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:T59 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett definitivt slutdatum
  Inlämnad
  2001-10-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:TU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:37 Sveriges antagande av rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse

  Motion 2001/02:Sf8 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf8 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:37 Sveriges antagande av rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpande av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:37 Sveriges
  Inlämnad
  2001-10-26
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Miljö och hälsa

  Motion 2001/02:MJ422 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ422 av Gudrun Schyman m.fl. v Miljö och hälsa 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 5 2 Förslag till riksdagsbeslut 6 3 Inledning 7 4 Luftföroreningar och ohälsa 7 5 Inomhusmiljö och ohälsa 8 6 Tungmetaller, utsläpp och ohälsa 8 7 Elektromagnetiska fält och ohälsa 9 7.1
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU9 2001/02:MJU11 2001/02:MJU15 2001/02:MJU5 2001/02:SfU10 2001/02:SoU19 2001/02:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • En svensk strategi för EU:s fiskepolitik

  Motion 2001/02:MJ370 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ370 av Gudrun Schyman m.fl. v En svensk strategi för EU:s fiskepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om målen för en svensk strategi för EU:s gemensamma fiskepolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU23 2001/02:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , ,
 • ALMI och NUTEK

  Motion 2001/02:N279 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:N279 av Gudrun Schyman m.fl. v ALMI och NUTEK 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om prioritering i ALMI:s och NUTEK:s verksamheter avseende arbete med kvinnors företagande och mainstreaming. 2 Inledning Bland de nationella
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Riskkapital och utvecklingsfond

  Motion 2001/02:N247 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:N247 av Gunilla Wahlén m.fl. v Riskkapital och utvecklingsfond Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en bred riskkapitalutredning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvecklingsfond.
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:NU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Reformering av EU:s jordbrukspolitik

  Motion 2001/02:MJ527 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ527 av Gudrun Schyman m.fl. v Reformering av EU:s jordbrukspolitik Sammanfattning EU:s jordbrukspolitik är med sin nuvarande utformning ett stort problem, dels för jordbruket inom EU, dels för att det utgör ett stort hot mot jordbruket i ansökarländerna. Den tar också onödigt stora ekonomiska
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU15 2001/02:MJU20 2001/02:TU2 2001/02:UU4
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • EU:s framtid

  Motion 2001/02:K427 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:K427 av Gudrun Schyman m.fl. v EU:s framtid 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen i enlighet med vad i motionen anförs tillsätter en utredning som belyser maktrelationerna mellan Sveriges riksdag och EU:s institutioner vad gäller lagstiftningen. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2001/02:KU34 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , ,
 • Patent på liv

  Motion 2001/02:L286 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:L286 av Gudrun Schyman m.fl. v Patent på liv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i olika internationella forum skall motverka patent på olika livsformer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:LU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Civiläktenskap

  Motion 2001/02:L258 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:L258 av Gudrun Schyman m.fl. v Civiläktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i äktenskapsbalken så att den civila vigselceremonin blir den juridiskt bindande. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i äktenskapsbalken
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:LU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,

Filter