Sten Andersson (-)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
byggnadsarbetare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-05-31 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1983-10-03 – 1985-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Bostadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1983- Suppleant i Lagutskottet 82/83-84/85, Försvarsutskottet 83/84-87/88, Socialförsäkringsutskottet 85/86-87/88 och Bostadsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Trafikutskottet 88/89-93/94 och Bostadsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Varvsarbetare vid Kockums i Malmö 69-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i försäkringsrätten 78-79. - Ledamot av kommittén körkort 2000 89-91, sjösäkerhetskommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 79-83. Ledamot av personalnämnden 80-82. Ledamot av styrelsen för Malmö Energiverk AB 80-82.

Föräldrar

Rörläggaren Bror Alfred Andersson och Ethel Maj-Britt Mariana Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: skyddet för mötes- och demonstrationsfriheten

  skyddet för mötes- och demonstrationsfriheten

  Interpellation 2001/02:397 av Andersson, Sten (-)

  den 23 april Interpellation 2001/02:397 av Sten Andersson till justitieminister Thomas Bodström om skyddet för mötes- och demonstrationsfriheten Undertecknad anser, i likhet med de flesta, att politisk demokrati innebär frihet för medborgarna att organisera och yttra sig samt mötes- och demonstrationsfrihet utan utomståendes
  Inlämnad
  2002-04-23
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: rekrytering av arbetskraft från u-länder

  rekrytering av arbetskraft från u-länder

  Interpellation 2001/02:228 av Andersson, Sten (-)

  den 1 februari Interpellation 2001/02:228 av Sten Andersson till statsrådet Jan O Karlsson om rekrytering av arbetskraft från u-länder Enligt uppgifter i medierna avser bistånds- och integrationsministern undersöka möjligheterna för arbetskraftsinvandring till Sverige från länder utanför Norden och övriga EU. Bakgrunden
  Inlämnad
  2002-02-01
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • EU och svensk flyktingpolitik

  Interpellation 2001/02:351 av Andersson, Sten (-)

  den 4 april Interpellation 2001/02:351 av Sten Andersson till statsrådet Mona Sahlin om EU och svensk flyktingpolitik Efter det senaste folketingsvalet i Danmark framträdde svenska regeringsledamöter och partiledare för svenska riksdagspartier i medierna där man unisont förkastade utgången av det danska valresultatet.
  Inlämnad
  2002-04-04
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • stöd till svensk hästsport

  Interpellation 2001/02:350 av Andersson, Sten (-)

  den 4 april Interpellation 2001/02:350 av Sten Andersson till finansminister Bosse Ringholm om stöd till svensk hästsport ATG AB Trav- och Galopp har begärt få tillstånd att arrangera totalisatorspel internationellt. Detta har, enligt uppgift i medierna, nekats av regeringen, vilket är förvånansvärt mot bakgrund av
  Inlämnad
  2002-04-04
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: yrkesförbud

  yrkesförbud

  Interpellation 2001/02:271 av Andersson, Sten (-)

  den 20 februari Interpellation 2001/02:271 av Sten Andersson till utbildningsminister Thomas Östros om yrkesförbud Enligt uppgifter i medierna är det ont om behöriga lärare på många skolor. Detta är att beklaga då skolungdomar behöver undervisas av kompetenta lärare. Tyvärr, baserat på i medierna förmedlade händelser,
  Inlämnad
  2002-02-20
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: integrationspolitiken

  integrationspolitiken

  Interpellation 2001/02:270 av Lindblad, Göran (m)

  den 20 februari Interpellation 2001/02:270 av Göran Lindblad m till statsrådet Mona Sahlin om integrationspolitiken Integrationsverket presenterade nyligen sin årsrapport för 2001, och det är en nedslående läsning. Rapporten är en lång lista på misslyckanden, misslyckanden som länge varit mer eller mindre kända. Det
  Inlämnad
  2002-02-20
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: asylpolitiken

  asylpolitiken

  Interpellation 2001/02:179 av Andersson, Sten (-)

  den 16 januari Interpellation 2001/02:179 av Sten Andersson till statsrådet Jan O Karlsson om asylpolitiken Enligt ett TT-telegram den 14 januari 2002 ska de flesta kosovoalbaner med tillfälliga uppehållstillstånd som finns kvar i Sverige, få stanna av humanitära skäl, trots att riksdagen för endast något mer än ett
  Inlämnad
  2002-01-18
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: placeringar av EU-institutioner

  placeringar av EU-institutioner

  Interpellation 2001/02:158 av Andersson, Sten (-)

  den 21 december Interpellation 2001/02:158 av Sten Andersson till statsminister Göran Persson om placeringar av EU-institutioner EU-toppmötet i belgiska Laeken urartade enligt bedömare till ett verbalt sandlådekrig, då stats- och regeringscheferna inte kunde komma överens om placeringen av framtida EU-institutioner.
  Inlämnad
  2001-12-21
  Besvarare
  utrikesminister Anna Lindh (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: vinskatten och priserna på vin

  vinskatten och priserna på vin

  Interpellation 2001/02:161 av Andersson, Sten (-)

  den 3 januari Interpellation 2001/02:161 av Sten Andersson till finansminister Bosse Ringholm om vinskatten och priserna på vin Då bensinpriset för en tid sedan låg över 10 kr per liter ställdes krav på sänkning av bensinskatten. Finansministern biföll inte kraven, med motiveringen att en skattesänkning skulle gynna
  Inlämnad
  2002-01-03
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Citytunneln i Malmö

  Citytunneln i Malmö

  Interpellation 2001/02:170 av Andersson, Sten (-)

  den 15 januari Interpellation 2001/02:170 av Sten Andersson till näringsminister Björn Rosengren om Citytunneln i Malmö Hitintills har debatten om Citytunneln i Malmö ofta handlat om att närmast förlöjliga de malmöbor, andra skåningar och övriga skattebetalare i Sverige, vilka står för en stor del av notan och som
  Inlämnad
  2002-01-15
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • integrationspolitik

  Interpellation 2001/02:61 av Andersson, Sten (-)

  den 8 november Interpellation 2001/02:61 av Sten Andersson till statsrådet Mona Sahlin om integrationspolitik Det är regering, riksdag, medier och organisationer, inte medborgarna, medelålders vita män och arbetsgivare, som är skuld till integrationspolitikens haveri. Ett haveri som dessutom kostat enorma belopp, som
  Inlämnad
  2001-11-08
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: svarthandel med bostäder

  svarthandel med bostäder

  Interpellation 2001/02:30 av Andersson, Sten (m)

  den 18 oktober Interpellation 2001/02:30 av Sten Andersson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om svarthandel med bostäder Enligt uppgift har en socialdemokratisk motion förelagts riksdagen i syfte att främst komma åt svarthandel med hyresrätter i Stockholm. Motionens förslag skulle, om den bifalles, få enorma och för
  Inlämnad
  2001-10-17
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Spel och lotterier

  Spel och lotterier

  Betänkande 2001/02:KRU3

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1999/2000 och 2000/01 om spel och lotterier.
  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  27, 16 minuter
  Beredning
  2001-05-03
  Justering
  2001-09-27
  Debatt
  2001-10-24
  Beslut
  2001-10-24
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T14 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T14 av Inga Berggren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast realbehandla och tidigarelägga utbyggnaden av de
  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning

  Motion 2001/02:K13 av Ewa Thalén Finné m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K13 av Ewa Thalén Finné m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att förlänga lagen 1996:1414 om försöksverksamhet om ändrad regional ansvarsfördelning t.o.m. utgången av år 2006 i enlighet med
  Inlämnad
  2001-10-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • integrations- och flyktingpolitiken

  Interpellation 2001/02:24 av Andersson, Sten (m)

  den 8 oktober Interpellation 2001/02:24 av Sten Andersson m till statsrådet Mona Sahlin om integrations- och flyktingpolitiken En majoritet av svenska politiker har länge unisont hävdat att flyktingpolitiken varit lyckad. Att verkligheten utanför Helgeandsholmen har visat på annat, har inte bekymrat politikerna. Svenska
  Inlämnad
  2001-10-08
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • Avskaffa presstödet

  Motion 2001/02:K219 av Sten Andersson och Ewa Thalén Finné (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K219 av Sten Andersson och Ewa Thalén Finné m Avskaffa presstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om presstödet. Motivering Tidningar som inte klarar verksamheten av egen kraft eller med stöd av intressenter bör minska
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Citytunneln och järnvägsinfrastrukturen i Öresundsregionen och i södra Sverige

  Motion 2001/02:T244 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T244 av Inga Berggren m.fl. m Citytunneln och järnvägsinfrastrukturen i Öresundsregionen och i södra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Citytunneln som en viktig del i en fungerande järnvägsinfrastruktur i Öresundsregionen
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Skånsk historia i Skånes skolor

  Motion 2001/02:Ub224 av Sten Andersson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub224 av Sten Andersson m Skånsk historia i Skånes skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av allsidig historieundervisning i de delar av landet som inte alltid tillhört Sverige. Motivering Det är givetvis
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Studentbostäder

  Motion 2001/02:Bo225 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo225 av Knut Billing m.fl. m Studentbostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att inkomst från uthyrning av del i stadigvarande bostad skall vara skattefri i enlighet med vad som anförs i motionen. 1 Riksdagen begär att regeringen genomför en inventering av det statliga
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1 2001/02:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,

Filter