Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Betänkande 2014/15:MJU2

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
19 december 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MjU2)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till så kallade areella näringar, landsbygd och livsmedel. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske. Riksdagen sa också delvis ja till regeringens förslag, bland annat när det gäller nytt mål för området.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 15,5 miljarder kronor. Mest pengar går till gårdsstöd (drygt 6 miljarder) och åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (knappt 3 miljarder).

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till propositionen. Bifall till motionerna 2014/15:2358, yrkande 8, 2014/15:2454 yrkande 31 och 32 samt 2014/15:2974 yrkande 1-3, 5 och 19. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 40
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Justering: 2014-12-15
Trycklov: 2014-12-15
Betänkande 2014/15:MJU2

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MjU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till så kallade areella näringar, landsbygd och livsmedel. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen delvis säger ja till regeringens förslag, bland annat när det gäller nytt mål för området.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 15,5 miljarder kronor. Mest pengar går till gårdsstöd (drygt 6 miljarder) och åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (knappt 3 miljarder).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2014-12-17
Debatt i kammaren: 2014-12-18
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:MJU2, Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Debatt om förslag 2014/15:MJU2

Webb-tv: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Protokoll från debatten

Anf. 256 Isak From (S)

Anf. 257 Anders Forsberg (SD)

Anf. 258 Isak From (S)

Anf. 259 Anders Forsberg (SD)

Anf. 260 Isak From (S)

Anf. 261 Anders Forsberg (SD)

Anf. 262 Emma Nohrén (MP)

Anf. 263 Anders Forsberg (SD)

Anf. 264 Emma Nohrén (MP)

Anf. 265 Anders Forsberg (SD)

Anf. 266 Emma Nohrén (MP)

Anf. 267 Jens Holm (V)

Anf. 268 Ulf Berg (M)

Anf. 269 Isak From (S)

Anf. 270 Ulf Berg (M)

Anf. 271 Isak From (S)

Anf. 272 Ulf Berg (M)

Anf. 273 Jens Holm (V)

Anf. 274 Ulf Berg (M)

Anf. 275 Jens Holm (V)

Anf. 276 Ulf Berg (M)

Anf. 277 Eskil Erlandsson (C)

Anf. 278 Jens Holm (V)

Anf. 279 Eskil Erlandsson (C)

Anf. 280 Jens Holm (V)

Anf. 281 Eskil Erlandsson (C)

Anf. 282 Isak From (S)

Anf. 283 Eskil Erlandsson (C)

Anf. 284 Isak From (S)

Anf. 285 Eskil Erlandsson (C)

Anf. 286 Anders Forsberg (SD)

Anf. 287 Eskil Erlandsson (C)

Anf. 288 Anders Forsberg (SD)

Anf. 289 Eskil Erlandsson (C)

Anf. 290 Lars Tysklind (FP)

Anf. 291 Jens Holm (V)

Anf. 292 Lars Tysklind (FP)

Anf. 293 Jens Holm (V)

Anf. 294 Lars Tysklind (FP)

Anf. 295 Anders Forsberg (SD)

Anf. 296 Lars Tysklind (FP)

Anf. 297 Anders Forsberg (SD)

Anf. 298 Lars Tysklind (FP)

Anf. 299 Emma Nohrén (MP)

Anf. 300 Lars Tysklind (FP)

Anf. 301 Emma Nohrén (MP)

Anf. 302 Lars Tysklind (FP)

Anf. 303 Magnus Oscarsson (KD)

Anf. 304 Runar Filper (SD)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-12-19
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 3
Stillbild från Beslut: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, Beslut

Beslut: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Webb-tv: Beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Målen för utgiftsområde 23

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner det mål för utgiftsområde 23 som regeringen föreslår och godkänner att de tidigare målen för utgiftsområde 23 upphör att gälla.
 2. Regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner vad miljö- och jordbruksutskottet har anfört om utskottets uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23.
 3. Anslag inom utgiftsområde 23

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  a) Anslagen för 2015Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 23 enligt utskottets förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 23 punkterna 3-10.b) Bemyndiganden om ekonomiska åtagandenRiksdagen bemyndigar regeringen att

  1. under 2015 för anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 37 000 000 kronor 2016, 37 000 000 kronor 2017 och 46 000 000 kronor 2018-2022,

  2. för 2015 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 5 000 000 kronor för Viltvårdsfonden,

  3. under 2015 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 55 000 000 kronor 2016 och 39 000 000 kronor 2017,

  4. under 2015 för anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 194 000 000 kronor 2016-2023,

  5. under 2015 för anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 915 000 000 kronor 2016-2023,

  6. under 2015 för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 306 115 000 kronor 2016-2022,

  7. under 2015 för anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 681 705 000 kronor 2016-2022,

  8. under 2015 för anslaget 1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 400 000 000 kronor 2016-2021. 
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 23 punkterna 3-10.