Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2014/15:2358 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-11
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2014/15:2358

av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte avskaffa skattereduktionen för gåvor till ideella organisationer.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge fortsatt mandat till den utredning som tillsatts med syftet att underlätta för civilsamhällets organisationer att delta i offentliga upphandlingar.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra

Yrkanden (8)

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte avskaffa skattereduktionen för gåvor till ideella organisationer.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2014/15:SkU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge fortsatt mandat till den utredning som tillsatts med syftet att underlätta för civilsamhällets organisationer att delta i offentliga upphandlingar.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en bred översyn i syfte att ta bort onödiga regler som utgör hinder eller begränsningar eller minskar friheten för verksamhet inom det civila samhället.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ansöknings- och årsavgiften för organisationer som ansöker om att bli respektive godkänns som gåvomottagare.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2014/15:SkU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stödet till trossamfunden generellt, och särskilt för preventivt säkerhetsarbete för att motverka attacker mot samfundens medlemmar eller deras lokaler.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om äldres delaktighet i kulturlivet genom satsningen kultur för äldre.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2014/15:KrU7
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om idrotts- och fritidsanläggningar på landsbygden.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.