Inkomstskatt

Betänkande 2015/16:SkU16

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
2 mars 2016

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU16)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015/16 om inkomstskatt. Motionerna handlar om skatteskala och grundavdrag, skatteregler för utländska experter (expertskatt), beskattning av fritidsledare och försvarsanställda, personalvårdsförmåner, personaloptioner, avdrag för hälsofrämjande åtgärder och pensionssparande. Även frågor som rör bilförmåner, reseavdrag, bosparande, uthyrning av bostäder, HUS-avdrag och gåvor till ideella ändamål tas upp i motionerna.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 113

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-04
Justering: 2016-02-25
Trycklov: 2016-02-26
Reservationer: 17
Betänkande 2015/16:SkU16

Alla beredningar i utskottet

2016-02-04

Nej till motioner om inkomstskatt (SkU16)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015/16 om inkomstskatt. Motionerna handlar om skatteskala och grundavdrag, skatteregler för utländska experter (expertskatt), beskattning av fritidsledare och försvarsanställda, personalvårdsförmåner, personaloptioner, avdrag för hälsofrämjande åtgärder, bilförmåner, reseavdrag och pensionssparande. Även frågor som rör bosparande, uthyrning av bostäder, HUS-avdrag och gåvor till ideella ändamål tas upp i motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2016-03-01
Debatt i kammaren: 2016-03-02
Stillbild från Debatt om förslag 2015/16:SkU16, Inkomstskatt

Debatt om förslag 2015/16:SkU16

Webb-tv: Inkomstskatt

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2016-03-02
Förslagspunkter: 11, Acklamationer: 5, Voteringar: 6

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Skatteskala, grundavdrag m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:448 av Teres Lindberg (S),

   2015/16:652 av Lennart Axelsson (S),

   2015/16:801 av Annelie Karlsson (S) yrkandena 1 och 2,

   2015/16:1020 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda S) yrkandena 1 och 2,

   2015/16:1072 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (båda M),

   2015/16:1115 av Boriana Åberg (M),

   2015/16:1159 av Patrick Reslow (M),

   2015/16:1208 av Lars-Arne Staxäng (M) yrkandena 1 och 2,

   2015/16:1448 av Johan Nissinen (SD),

   2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) yrkande 6,

   2015/16:1610 av Sten Bergheden (M) yrkande 4,

   2015/16:1620 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

   2015/16:1680 av Finn Bengtsson och Annicka Engblom (båda M),

   2015/16:1689 av Edward Riedl (M),

   2015/16:1712 av Finn Bengtsson och Jan Ericson (båda M),

   2015/16:1718 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

   2015/16:1800 av Johan Nissinen (SD),

   2015/16:1908 av Isabella Hökmark (M),

   2015/16:1912 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M) yrkandena 1 och 3,

   2015/16:2037 av Sven-Olof Sällström (SD),

   2015/16:2165 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

   2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 2,

   2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 8,

   2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 7,

   2015/16:2299 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

   2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 1,

   2015/16:2400 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 4,

   2015/16:2565 av Finn Bengtsson (M),

   2015/16:2599 av Margareta B Kjellin och Ulf Berg (båda M) yrkande 2,

   2015/16:2609 av Sofia Fölster (M) yrkande 1,

   2015/16:2610 av Sofia Fölster (M),

   2015/16:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD) yrkande 2 och

   2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 2.
   • Reservation 1 (M)
   • Reservation 2 (SD)
   • Reservation 3 (C)
   • Reservation 4 (L)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980312
   M074010
   SD00453
   MP23002
   C00220
   V17013
   L00154
   KD13003
   -0001
   Totalt151748638
   Ledamöternas röster
  2. Expertskatten

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2015/16:3055 av Mats Persson m.fl. (FP).
   • Reservation 5 (L)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (L)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010012
   M740010
   SD45003
   MP23002
   C22000
   V18003
   L01504
   KD13003
   -0001
   Totalt29615038
   Ledamöternas röster
  3. Personalvårdsförmåner

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:45 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

   2015/16:285 av Christina Örnebjär och Bengt Eliasson (båda FP),

   2015/16:718 av Emma Hult och Niclas Malmberg (båda MP),

   2015/16:1089 av Anders Hansson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

   2015/16:1198 av Lotta Finstorp (M),

   2015/16:1253 av Helena Bouveng (M),

   2015/16:1722 av Jesper Skalberg Karlsson och Ida Drougge (båda M),

   2015/16:1723 av Åsa Coenraads (M),

   2015/16:1748 av Ulrika Heindorff (M),

   2015/16:1792 av Nina Kain (SD),

   2015/16:1930 av Krister Hammarbergh (M) yrkandena 1 och 2,

   2015/16:2373 av Solveig Zander (C),

   2015/16:2462 av Kristina Yngwe (C) yrkande 3,

   2015/16:2471 av Gunilla Nordgren (M),

   2015/16:2725 av Cecilia Widegren (M) yrkande 6,

   2015/16:2749 av Cecilia Widegren (M) och

   2015/16:3169 av Hanna Wigh (SD) yrkande 2.
  4. Personaloptioner

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:1048 av Jessica Rosencrantz (M) yrkande 5,

   2015/16:1189 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1,

   2015/16:1336 av Margareta Cederfelt (M),

   2015/16:1734 av Christian Holm Barenfeld (M),

   2015/16:2243 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD),

   2015/16:2260 av Said Abdu m.fl. (FP) yrkande 3,

   2015/16:2368 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 7,

   2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3,

   2015/16:2448 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

   2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7,

   2015/16:2855 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 3 och

   2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 8 och 15.
   • Reservation 6 (M, C, L, KD)
   • Reservation 7 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010012
   M074010
   SD00453
   MP23002
   C02200
   V18003
   L01504
   KD01303
   -0001
   Totalt1421244538
   Ledamöternas röster
  5. Bilförmån

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP) yrkandena 4 och 5, båda i denna del,

   2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 29,

   2015/16:2950 av Jan R Andersson (M) och

   2015/16:2951 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M) yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 8 (C)
  6. Reseavdrag m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:756 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9,

   2015/16:929 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2,

   2015/16:1041 av Edward Riedl och Lotta Finstorp (båda M),

   2015/16:1206 av Lotta Finstorp (M),

   2015/16:1705 av Anders Schröder m.fl. (MP),

   2015/16:1934 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 15,

   2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP) yrkandena 4 och 5, båda i denna del,

   2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 16,

   2015/16:2812 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

   2015/16:2952 av Jan R Andersson (M) och

   2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 17.
   • Reservation 9 (C)
   • Reservation 10 (V)
   • Reservation 11 (L)
   • Reservation 12 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010012
   M740010
   SD45003
   MP23002
   C00220
   V01803
   L00154
   KD00133
   -0001
   Totalt243185038
   Ledamöternas röster
  7. Hälsofrämjande åtgärder

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:1688 av Edward Riedl (M),

   2015/16:1690 av Edward Riedl (M),

   2015/16:1708 av Finn Bengtsson (M),

   2015/16:2291 av Lars-Axel Nordell (KD),

   2015/16:2576 av Thomas Finnborg (M) och

   2015/16:2670 av Cecilia Widegren (M).
  8. HUS-avdraget

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:1039 av Jessica Rosencrantz (M),

   2015/16:1040 av Edward Riedl (M),

   2015/16:1207 av Sten Bergheden och Lotta Finstorp (båda M) yrkande 2,

   2015/16:1213 av Said Abdu (FP),

   2015/16:1280 av Jan Ericson (M),

   2015/16:1452 av Johan Nissinen (SD),

   2015/16:1461 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 2,

   2015/16:1465 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M),

   2015/16:1564 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) yrkande 2,

   2015/16:1981 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C),

   2015/16:1991 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 3,

   2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 11,

   2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 13,

   2015/16:2361 av Annika Qarlsson och Per Lodenius (båda C) yrkandena 1 och 2,

   2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 4,

   2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6,

   2015/16:2579 av Sofia Fölster (M),

   2015/16:2692 av Andreas Carlson (KD),

   2015/16:2717 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1-5,

   2015/16:2923 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (båda M),

   2015/16:2966 av Jan R Andersson (M),

   2015/16:3026 av Helena Lindahl (C),

   2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 37 och

   2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 3.
   • Reservation 13 (M)
   • Reservation 14 (SD)
   • Reservation 15 (C)
   • Reservation 16 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010012
   M107310
   SD04404
   MP23002
   C00220
   V18003
   L15004
   KD00133
   -0001
   Totalt1584410839
   Ledamöternas röster
  9. Gåvor till ideell verksamhet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:1936 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 16,

   2015/16:2252 av Mikael Oscarsson (KD),

   2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkandena 2, 12 och 20,

   2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 10 och

   2015/16:3219 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 17 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 17 (KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010012
   M740010
   SD45003
   MP22003
   C22000
   V18003
   L15004
   KD01303
   -0001
   Totalt29713039
   Ledamöternas röster
  10. Pensionssparande

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:40 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) och

   2015/16:1123 av Erik Ottoson (M).
  11. Uthyrning av bostäder

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:459 av Marianne Pettersson (S),

   2015/16:1655 av Erik Bengtzboe (M) och

   2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 28.