Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2018/19:2913 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:2913

av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Nuläget för näringslivet

Kristdemokraternas syn på näringsfrågor

Kristdemokratisk politik för både små och stora företag

Företag inom välfärdssektorn

Inför en rimlig kostnad för tillståndsprövning hos IVO

Olika driftsformer – behov av jämlika villkor

Värna och utveckla tjänstesektorn

Goda villkor för företagande

Enklare uppgiftslämnande

Regelrådet

Harmonisera trygghetssystemen för egenföretagare

Utveckling av Sveriges industrier

Fortsatt god konkurrenskraft

Kompetensförsörjning för industriföretag

Infrastruktur

Kärnkraften är viktig för klimatmålen och basindustrin

Finansiering

Omstrukturering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)