Barnvänlig familjepolitik

Motion 2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:1832

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Barnvänlig familjepolitik

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

Ekonomisk trygghet för barn och familjer

Besök hos mödravården

En utökad och humanare graviditetspenning

Flerbarnstillägg

Bidrag till ensamstående

Bidrag till förstföderskor

Valfrihet inom föräldrapenningen – avskaffa reserverade månader

Ökad flexibilitet för familjen, med barnets bästa i fokus

En stärkt föräldraförsäkring

Snabbhetspremie

Öka antalet dubbeldagar

Utökad sorgepeng

Utökat antal dagar vid barns födsel eller adoption

Barnomsorgspeng även för omsorg om egna barn

Förskoledagar och skoldagar

Stärkt bostadsbidrag för familjer med störst behov

Återkrav av bostadsbidrag

Avskaffa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (78)
Behandlas i betänkande (21)