Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 juni 2019

Nästa händelse: Beredning 28 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat