Protokoll 2018/19:103 Onsdagen den 12 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2018/19:103

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Partiledardebatt

Anf.  1  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Herr talman! Om sex månader går vi in i ett nytt decennium. Det förra seklets 20-tal var avgörande i svensk historia. Sverige tog sina första stapplande demokratiska steg, men ojämlikheten var skriande. Det var som Per-Albin Hansson påpekade: Här råder visserligen en formell likhet, likheten i politiska rättigheter, men socialt består ännu klassamhället.

Nu har vi njutit 100 år av demokrati. Det är många som lyssnar här i dag som kanske sitter på gamla jordbruksgårdar eller i arbetarhem och lever liv som våra mor- och farföräldrar inte ens kunnat drömma om. Det kan varje svensk som på olika sätt har engagerat sig i sitt samhälle vara stolt över. Men, herr talman, socialt består ännu klassamhället.

Det är nu ytterst

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.