Strategi för den arktiska regionen

Utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 4 februari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång