Stärkt skydd för hyresgäster

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 28 september 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-11, 2021-10-12, 2021-09-28, 2021-09-16