Riksdagsskrivelse 2021/22:42

Riksdagsskrivelse 2021/22:42

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse 2021/22:42

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2021/22:CU2 Stärkt skydd för hyresgäster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 november 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.