Torsdag den 18 november 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:30

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:30

Torsdagen den 18 november 2021

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 28 oktober

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Ulf Lönnberg (KD) som suppleant i socialutskottet fr.o.m. idag t.o.m. den 28 januari 2022 under Christian Carlssons (KD) ledighet

 

3

Louise Meijer (M) som ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

 

4

Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

5

2021/22:56 Riksrevisionens rapport om statlig medfinansiering av regional kollektivtrafik – Sverigeförhandlingens storstadsavtal

TU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Trafikutskottets betänkande

 

6

Bet. 2021/22:TU2 Ändringar i vägsäkerhetslagen

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

7

Bet. 2021/22:SkU7 Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien

 

 

Civilutskottets betänkande

 

8

Bet. 2021/22:CU2 Stärkt skydd för hyresgäster

11 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

9

Bet. 2021/22:MJU9 Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service

3 res. (M, SD, C, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.