Protokoll 2021/22:30 Torsdagen den 18 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:30

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 28 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade

att Moderaternas partigrupp anmält Louise Meijer som ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol samt

att Kristdemokraternas partigrupp anmält Ulf Lönnberg som suppleant i socialutskottet under Christian Carlssons ledighet.

Förste vice talmannen förklarade vald under tiden den 18 november 2021–28 januari 2022 till

suppleant i socialutskottet

Ulf Lönnberg (KD)

Förste vice talmannen förklarade vald till

ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

Louise Meijer (M)

§ 3  Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Från sammansatta

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.