Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU23

Planerat beslutsdatum: 17 juni 2021

Nästa händelse: Beredning 13 april 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

184 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-20
Justering: 2021-06-03
Trycklov: 2021-06-11
Betänkande 2020/21:JuU23

Alla beredningar i utskottet

2021-05-20, 2021-04-29, 2021-04-13
3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-16
Debatt i kammaren: 2021-06-17
4

Beslut

Beslut: 2021-06-17