Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om migration och asylpolitik (SfU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om migration och asylpolitik. Anledningarna är bland annat att gällande regler är tillräckliga eller att arbete pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om svensk migrationspolitik, mottagande av asylsökande och fri rörlighet för EU-medborgare och samarbetet inom EU.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

94 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-01
Justering: 2018-03-22
Trycklov: 2018-03-23
Reservationer 68
Betänkande 2017/18:SfU15

Alla beredningar i utskottet

2018-03-01, 2018-02-15

Nej till motioner om migration och asylpolitik (SfU15)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om migration och asylpolitik. Anledningarna är bland annat att gällande regler är tillräckliga eller att arbete pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om svensk migrationspolitik, mottagande av asylsökande och fri rörlighet för EU-medborgare och samarbetet inom EU.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-27
Debatt i kammaren: 2018-03-28
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28
18 förslagspunkter, 15 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Migrations- och flyktingpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:502 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2017/18:564 av Anna Hagwall (-),

2017/18:577 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2017/18:880 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkandena 14 och 23,

2017/18:1116 av Hanna Westerén (S),

2017/18:1939 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11,

2017/18:2356 av Richard Jomshof (SD),

2017/18:2357 av Richard Jomshof (SD),

2017/18:3045 av Sofia Fölster (M) yrkande 5,

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1-3, 10, 12, 24, 33, 35, 36, 55 och 56,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 4, 14 och 23,

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 18-21,

2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 1,

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 9 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 4, 7, 9, 11 och 12.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 9 11
M 0 0 77 6
SD 0 36 0 9
MP 17 0 4 4
C 0 0 18 4
V 0 0 20 1
L 10 0 5 4
KD 0 0 15 1
- 0 2 0 3
Totalt 120 38 148 43


2. Återkallelse av uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:567 av Anna Hagwall (-),

2017/18:569 av Anna Hagwall (-),

2017/18:571 av Anna Hagwall (-),

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 18 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 22 och 23.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)

3. Kvotflyktingsystemet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:502 av Robert Hannah (L) yrkande 2,

2017/18:795 av Monica Green m.fl. (S),

2017/18:1813 av Magnus Manhammar (S),

2017/18:1939 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 30,

2017/18:2085 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 34,

2017/18:3445 av Fredrik Schulte (M),

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 13 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)
Reservation 11 (KD)

4. Tillfälliga lagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:791 av Anna Wallén m.fl. (S),

2017/18:1671 av Maria Ferm (MP) yrkande 10,

2017/18:1939 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-3,

2017/18:2818 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 4 och 5,

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 26,

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 10 och 11 samt

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 44.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (C)
Reservation 14 (V)
Reservation 15 (L)

5. Amnesti för ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1939 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 16 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 1 11
M 77 0 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 20 0 1
L 13 1 1 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 284 21 2 42


6. Fri rörlighet för EU-medborgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2090 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 3,

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 67 och 68,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 34,

2017/18:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1,

2017/18:3879 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 39-42.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (L)
Reservation 20 (KD)

7. Allmänt om asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1671 av Maria Ferm (MP) yrkandena 1 och 9,

2017/18:1939 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 13-18, 20 och 21,

2017/18:2818 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 1, 6, 8 och 9,

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 11 och 41,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 15 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 21 (M)
Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (C)
Reservation 24 (V)
Reservation 25 (L)
Reservation 26 (KD)

8. Barn och andra utsatta grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:411 av Christina Örnebjär m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:423 av Christina Örnebjär m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:444 av Robert Hannah (L) yrkandena 1, 3 och 5,

2017/18:1376 av Lars Eriksson (S),

2017/18:1377 av Sara Karlsson m.fl. (S) yrkande 1,

2017/18:1671 av Maria Ferm (MP) yrkande 5,

2017/18:1939 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7-10, 12, 38 och 39,

2017/18:2206 av Lars Eriksson (S),

2017/18:2818 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 10,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 24 och

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 27.

Reservation 27 (V)
Reservation 28 (L)
Reservation 29 (KD)

9. Åldersbedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:310 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD),

2017/18:1939 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4 och 19,

2017/18:2818 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 11,

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 13-17,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 5,

2017/18:3545 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 13 och 14.

Reservation 30 (M)
Reservation 31 (SD)
Reservation 32 (V)
Reservation 33 (L)
Reservation 34 (KD)

10. Säkra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1310 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 4,

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 21-23,

2017/18:3443 av Fredrik Schulte (M) och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 25.

Reservation 35 (M)
Reservation 36 (SD)

11. Rätten för asylsökande att arbeta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1671 av Maria Ferm (MP) yrkande 2,

2017/18:2818 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 19,

2017/18:2990 av Sofia Fölster (M),

2017/18:3166 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 4 och 5,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 8,

2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 4 och 5 samt

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 37 (M)
Reservation 38 (C)
Reservation 39 (L)
Reservation 40 (KD)

12. Det gemensamma europeiska asylsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 6,

2017/18:533 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 6,

2017/18:772 av Sara Karlsson och Lawen Redar (båda S) yrkandena 1-3,

2017/18:1377 av Sara Karlsson m.fl. (S) yrkande 4,

2017/18:1939 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 22-29 och 31,

2017/18:2818 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 58, 59, 64 och 65,

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 1, 32 och 33,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 28,

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 15-17,

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 8 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 41 (M)
Reservation 42 (SD)
Reservation 43 (C)
Reservation 44 (V)
Reservation 45 (L)
Reservation 46 (KD)

13. Allmänt om mottagande av asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:83 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2017/18:1118 av Magnus Manhammar (S),

2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 1,

2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. (S),

2017/18:2380 av Richard Jomshof (SD),

2017/18:2818 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 17 och 20,

2017/18:3045 av Sofia Fölster (M) yrkande 3,

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 43-45,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 7 och 22,

2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 14,

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 5,

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 16,

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 46 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 17.

Reservation 47 (M)
Reservation 48 (SD)
Reservation 49 (C)
Reservation 50 (V)
Reservation 51 (L)
Reservation 52 (KD)

14. Eget boende (EBO)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:279 av Ola Johansson (C) yrkandena 1 och 2,

2017/18:494 av Robert Hannah (L),

2017/18:695 av Annelie Karlsson m.fl. (S),

2017/18:1792 av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S),

2017/18:2466 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 37,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 25,

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 3,

2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD),

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 8 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 21.

Reservation 53 (SD)
Reservation 54 (L)
Reservation 55 (KD)

15. Asylboende och utsatta grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:444 av Robert Hannah (L) yrkandena 2 och 4,

2017/18:502 av Robert Hannah (L) yrkandena 3 och 4,

2017/18:577 av Robert Hannah (L) yrkandena 2-6, 8 och 9,

2017/18:1112 av Lars Mejern Larsson och Petter Löberg (båda S),

2017/18:1377 av Sara Karlsson m.fl. (S) yrkande 3,

2017/18:1802 av Robert Halef (KD) yrkandena 1-5,

2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 8,

2017/18:2818 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 16,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 29,

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 18 och

2017/18:3659 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1-4.

Reservation 56 (V)
Reservation 57 (L)
Reservation 58 (KD)

16. Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:181 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:880 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 4,

2017/18:894 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -),

2017/18:1372 av Emanuel Öz (S) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1939 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 40 och 41,

2017/18:2324 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:2818 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 21,

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 8, 19, 20, 27-32, 34 och 46,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 17 och 18,

2017/18:3437 av Fredrik Schulte (M) yrkande 3,

2017/18:3544 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 6 och 7,

2017/18:3545 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 2 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 10, 27 och 28.

Reservation 59 (M)
Reservation 60 (SD)
Reservation 61 (V)
Reservation 62 (L)
Reservation 63 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 59 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 77 0 6
SD 0 0 36 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 0 20 1
L 1 0 14 4
KD 0 0 15 1
- 0 0 2 3
Totalt 143 77 87 42


17. Utvisning på grund av brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:311 av Stefan Jakobsson (SD),

2017/18:577 av Robert Hannah (L) yrkande 7,

2017/18:1297 av Ellen Juntti (M),

2017/18:1298 av Ellen Juntti och Jan Ericson (båda M),

2017/18:1310 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 5,

2017/18:1331 av Edward Riedl (M),

2017/18:1338 av Edward Riedl (M),

2017/18:1537 av Lars Beckman och Sotiris Delis (båda M),

2017/18:2377 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1,

2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) yrkande 21,

2017/18:3089 av Cecilia Magnusson (M),

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 49-54,

2017/18:3422 av Boriana Åberg (M),

2017/18:3437 av Fredrik Schulte (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 26,

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 26,

2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 27,

2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 10,

2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 18.

Reservation 64 (M)
Reservation 65 (SD)
Reservation 66 (L)
Reservation 67 (KD)

18. Visering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:441 av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (båda L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:886 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 1,

2017/18:1031 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2,

2017/18:1095 av Yilmaz Kerimo (S),

2017/18:2854 av Rickard Nordin (C) yrkande 5,

2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 8 och 11,

2017/18:3406 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5 och

2017/18:3547 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1.

Reservation 68 (M)