Till innehåll på sidan

Åtgärder mot utländska stöldligor och kriminellt missbruk av samordningsnummer

Motion 2017/18:1310 av Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stänga dörren till missbruk av samordningsnummer genom att införa förbud i lagstiftningen mot att kunna ha mer än ett fordon när man har samordningsnummer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisen och tullen ska få sätta upp ANPR-kameror vid samtliga svenska gränsvägar och färjor och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att Sverige har en fungerande gränspolis och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa snabbspår för asylsökande från säkra länder och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvisning av utländska medborgare som begår brott i Sverige ska komma i fråga i fler fall än i dag och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att oidentifierade personer inte ska ha laglig rätt att äga ett fordon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Problemet med utländska stöldligor ökar. Enligt en kartläggning som Nationella operativa avdelningen (Noa) gjorde 2016 står utländska ligor för upp till 50 procent av bostadsinbrotten i Sverige. Rapporten bygger på fem års informationsinsamling och tar upp brottsnätverk från Litauen, Polen, Rumänien och Georgien.

Våra storstäder Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala drabbas – men också mindre kommuner och landsbygden. Om vi tittar på Uppsala handlar det om vissa områden som Sunnersta, Bergsbruna och Gamla Uppsala – där dessa professionella ligor ger sig på upp till tio villor i ett svep. 2016 var antalet anmälda bostadsinbrott 530 stycken, vilket är det högsta på 20 år.

Enligt spaningsledningen på underrättelseenheten på Noa tjänar dessa tjuvar som ingår i dessa ligor ca 3 000 kronor per dag.

Det är i stort sett meningslöst för georgier att begära asyl i Sverige och i fjol fick 99 procent av dem avslag. Ändå var det 737 personer från Georgien som ansökte om asyl under 2016. Underrättelseenheten via Noa bedömer att merparten av dem kommit hit för att begå brott.

Den 28 mars 2017 upphörde också viseringstvånget för personer från Georgien, enligt ett EU-direktiv som nu gör att medborgare från Georgien fritt kan resa till Sverige. Detta är något som sannolikt gör det ännu lättare för kriminella georgiska stöldligors framfart.

Polisen i Örebro fastslog i juni i år att en organisation som står bakom utländska stöldligor i Sverige också driver annan typ av brottslighet som smugglingsbrottslighet, människohandel och organiserat tiggeri.

Sverige bör införa ett särskilt förfarande för personer från säkra länder som vill söka asyl i Sverige och införa ett snabbspår för denna grupp. Det finns ett antal länder där 98–99 procent får avslag på sin asylansökan. I dag tar denna process oacceptabelt lång tid. Under tiden kan vissa enligt exemplet ovan göra stor skada.

Fördelarna med ett snabbspår är att man förkortar processen, och på så sätt frigörs resurser så att köerna kan kortas för asylsökande från andra länder. Även den som dömts för brott ska få ett snabbare och förenklat förfarande vid sin asylansökan. Det är av stor vikt att Migrationsverkets resurser koncentreras på människor som kommer hit på flykt och som vi erbjuder skydd. Personer som begår brott under sin asylansökningsprocess och vars huvudskäl till vistelsen i Sverige kan vara just att begå brott bör bedömas snabbare och detta ska vägas in i deras asylansökan.

I kartläggningen som Nationella operativa avdelningen gjort fastslår man att de utländska stöldligorna hänger ihop med bilmålvakter med samordningsnummer – man har helt enkelt skapat en brandvägg. Gärningsmännen bakom målvakterna utgör en viktig kapacitet för organiserad stöld och smugglingsverksamhet.

Här krävs ett politiskt beslut. Det ska enligt min uppfattning inte vara tillåtet att utan särskilt tillstånd äga mer än ett fordon om man har ett samordningsnummer.

Det visar sig nu att det ägs en ohygglig mängd bilar av personer med tillfälliga personnummer, så kallade samordningsnummer. Det finns 512 samordningsnummer som polisen har tittat på som sammanlagt äger 28 897 fordon. Dessa personer betalar inte vare sig skatt, försäkring eller parkeringsböter.

Regeringen måste införa en rad åtgärder som gör Sverige mindre attraktivt för dessa kriminella ligor att verka i. Idag upplevs Sverige som mycket gynnsamt att verka i.

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

Yrkanden (6)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stänga dörren till missbruk av samordningsnummer genom att införa förbud i lagstiftningen mot att kunna ha mer än ett fordon när man har samordningsnummer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisen och tullen ska få sätta upp ANPR-kameror vid samtliga svenska gränsvägar och färjor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att Sverige har en fungerande gränspolis och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa snabbspår för asylsökande från säkra länder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvisning av utländska medborgare som begår brott i Sverige ska komma i fråga i fler fall än i dag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att oidentifierade personer inte ska ha laglig rätt att äga ett fordon och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.