Kulturarvsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2021

Beslut

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU6)

Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om kulturarvsfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat insatser som redan är gjorda samt pågående arbete.

Förslagen handlar exempelvis om förutsättningar för museernas verksamhet, de nationella minoriteternas kulturarv och skydd för Unescos världsarv.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU6)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till cirka 100 förslag om kulturarvsfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat insatser som redan är gjorda samt pågående arbete.

Förslagen handlar exempelvis om förutsättningar för museernas verksamhet, de nationella minoriteternas kulturarv och skydd för Unescos världsarv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.