Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets bet 2015/16:JuU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2016

Beslut

Dömda för våldsbrott ska delta i behandlingsprogram (JuU21)

Svårare för fångar att säga nej till behandling

Om en person har slagit
eller våldtagit någon
och sitter i fängelse för det
behöver personen vara med
i ett behandlings-program.

I ett behandlings-program
försöker man få personen
att ändra sig
så att den inte gör samma sak igen.

Förut har personer som sitter i fängelse
kunnat vägra att vara med
i ett behandlings-program
utan att det har hänt något.

Riksdagen vill att en person som inte
är med i ett behandlings-program
ska få svårare att få ledigt från fängelset
eller svårare att få
villkorlig frigivning.

Villkorlig frigivning är när en person
som sitter i fängelse
släpps fri på prov.

Riksdagen sa till regeringen
att den ska se till att det blir så här.

Den som sitter i fängelse för våldsbrott ska vara tvungen att gå ett behandlingsprogram. Den som vägrar ska få sämre möjligheter till permission och villkorlig frigivning. För dem som dömts för grova sexualbrott eller grova brott mot närstående ska behandlingsprogram vara ett krav för villkorlig frigivning. Det anser riksdagen som gör ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Riksdagen sa nej till flera andra motioner som bland annat handlar om häktning, restriktioner för häktade, återfallsförebyggande arbete, villkorlig frigivning och elektronisk övervakning. Det eftersom det redan pågår arbete inom området och riksdagen har behandlat vissa av frågorna tidigare under mandatperioden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till 2 motionsyrkanden om personer som är dömda för våldsbrott bör ha en skyldighet att genomgå behandlingsprogram. En vägran att delta i ett sådant program ska få konsekvenser för den intagnes möjligheter att få permission och villkorlig frigivning. Den intagnes medverkan i behandlingsprogram ska vara ett krav för personer som dömts för grova sexualbrott eller grova brott mot närstående. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-25
Justering: 2016-03-10
Trycklov: 2016-03-11
Reservationer 16
bet 2015/16:JuU21

Alla beredningar i utskottet

2016-02-25, 2016-02-04

Dömda för våldsbrott ska delta i behandlingsprogram (JuU21)

Den som sitter i fängelse för våldsbrott ska vara tvungen att gå ett behandlingsprogram. Den som vägrar ska få sämre möjligheter till permission och villkorlig frigivning. För dem som dömts för grova sexualbrott eller grova brott mot närstående ska behandlingsprogram vara ett krav för villkorlig frigivning. Det anser justitieutskottet som föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till flera andra motioner som bland annat handlar om häktning, restriktioner för häktade, återfallsförebyggande arbete, villkorlig frigivning och elektronisk övervakning. Det eftersom det redan pågår arbete inom området och riksdagen har behandlat vissa av frågorna tidigare under mandatperioden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-15
Debatt i kammaren: 2016-03-16
4

Beslut

Beslut: 2016-03-16
23 förslagspunkter, 18 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 mars 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Häktades rätt till mänsklig kontakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:53 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 75 0 0 9
SD 44 0 0 4
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 296 20 0 33


2. Skärpta krav för häktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3160 av Christina Örnebjär (FP) yrkande 2.

3. Maximitid för häktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3160 av Christina Örnebjär (FP) yrkandena 3-5.

4. Förbud mot att placera barn i häkte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:53 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 75 0 0 9
SD 44 0 0 4
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 296 20 0 33


5. Restriktioner för barn i häkte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2680 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 3 (KD)

6. Särreglering för restriktioner för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3160 av Christina Örnebjär (FP) yrkande 6.

7. Stärk barnrättsperspektivet i rättsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3160 av Christina Örnebjär (FP) yrkande 1.

8. Kommuners arbete med avhopparverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1486 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M).

Reservation 4 (M)

9. Återfallsförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2651 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 75 0 9
SD 44 0 0 4
MP 24 0 0 1
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 189 127 0 33


10. Konfrontation med det begångna brottet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2680 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 6 (KD)

11. Kriminalvårdens behandlingsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2334 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 7 (M)

12. Medverkan i behandlingsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om att regeringen ska överväga om personer som är dömda för våldsbrott ska ha en skyldighet att genomgå behandlingsprogram. En vägran att delta i ett sådant behandlings program ska få konsekvenser för den intagnes möjligheter att få permission och villkorlig frigivning. Den intagnes medverkan i behandlingsprogram ska vara ett krav för villkorlig frigivning för personer som dömts för grova sexualbrott eller grova brott mot närstående. Riksdagen tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2334 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4 och

2015/16:2791 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 3.

Reservation 8 (S, MP, V)

13. Våld mot kriminalvårdens personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2307 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 9 (M)

14. Radikalisering i anstalter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2307 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 10 (M)

15. Utformningen av kriminalvårdsanstalter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2680 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 11 (KD)

16. Skärpta regler för de intagnas kommunikation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2680 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 12 (KD)

17. Ändrade regler för villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1768 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe (båda M),

2015/16:2132 av Maria Abrahamsson (M) yrkande 1,

2015/16:2335 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 7 och

2015/16:2680 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4.

18. Avskaffa villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1397 av Fredrik Schulte (M) yrkande 1,

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 3.2 och

2015/16:3075 av Hanna Wigh (SD) yrkande 3.

Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 75 0 0 9
SD 0 44 0 4
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 272 44 0 33


19. Elektronisk övervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2279 av Larry Söder (KD) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2791 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 4 och

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 13.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 75 0 0 9
SD 0 44 0 4
MP 24 0 0 1
C 0 0 21 1
V 20 0 0 1
L 0 0 17 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 234 44 38 33


20. Frigivningsförberedelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1191 av Lars-Axel Nordell (KD) och

2015/16:2680 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 10 och 12.

Reservation 16 (KD)

21. Personer dömda för sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3168 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 3 och 4.

22. Särskilda skyddsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:566 av Hillevi Larsson (S).

23. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.