Mats Pertoft (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
Lärare.
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2011-09-15 – 2014-09-29
Ordinarie
2006-10-02 – 2010-10-04

Riksdagsledamot

Ersättare
2017-10-19 – 2018-04-17
Ersättare
2015-12-11 – 2016-08-06

Miljöpartiet de gröna

Kvittningsperson
2006-10-04 – 2010-10-04

Justitieutskottet

Vice ordförande
2017-10-19 – 2018-04-17
Extra suppleant
2017-10-19 – 2018-04-17
Vice ordförande
2015-12-11 – 2016-08-06
Extra suppleant
2015-12-11 – 2016-08-06

Utbildningsutskottet

Suppleant
2018-01-25 – 2018-04-17
Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Ledamot
2011-09-20 – 2014-09-29

Finansutskottet

Suppleant
2011-11-07 – 2014-09-29
Suppleant
2009-01-13 – 2010-10-04
Suppleant
2008-01-24 – 2008-10-01
Suppleant
2006-10-24 – 2007-08-16

Trafikutskottet

Suppleant
2008-10-01 – 2009-01-13

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 06-10, 11-14 och 15-16 (ersättare 151211-160806). Ledamot utbildningsutskottet 06-10, skatteutskottet 11-14 och vice ordförande justitieutskottet 15-16. Suppleant trafikutskottet 08-09, finansutskottet 06-07, 08, 09-10 och 11-14 och extra suppleant 15-16. Kvittningsman 06-10.

Föräldrar

Ingenjören Curt Pertoft och arkivarien Maj-Britt Pertoft, f. Walldén.

Utbildning

Freiherr-vom-Stein Gymnasium, latinlinje, Frankfurt/Main, Västtyskland. Gymnasieskola, samhällslinjen, Grännaskolan, Gränna, slutår 73. Sociologi, Johan-Wolfgang-von-Goethe Universität, Frankfurt/Main 74-78. Cykel- och mopedreparatörsutbildning, AMS, Göteborg 80. Diplomutbildning som eurytmist, Rudolf-Steiner högskolan, Järna 81-85.

Anställningar

Hamnarbetare, Göteborg 79-81. Lärarvikarie 80-81. Lärare, Kristoffergården, Järna 85-86. Eurytmilärare, Martinskolan, Stockholm 86-90. Lärare och ekonomiansvarig, Solvikskolan 90-97. Ekonomiansvarig, Ängsholmens arbets- och boendekollektiv, ett behandlingshem för kvinnor i kris, Mörkö 97-00. Kommunalråd, Miljöpartiet, Södertälje 00-06. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen Regeringskansliet 16-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Skolinspektionens insynsråd 09-16.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Södertälje 94-09. Ledamot, kommunstyrelsen, Södertälje 94-06. Ledamot, utbildningsnämnden, Södertälje 98-06. Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 90-98. Landstingsfullmäktig, Stockholms län 98-02.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, Miljöpartiet, Södertälje 95-02. Ledamot, partistyrelsen, Miljöpartiet 00-07. Föreningsordförande, Vågbrytaren, mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning 01-03. Styrelseledamot, Telgekoncernen 02-06. Ordförande, Miljöpartiet Stockholmsregionen 10-16. Ordförande, Telge inköp 14-. Ordförande, Stiftelsen Drivhuset, Södertälje 15-. Styrelseledamot, Famna 16-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Aktuell debatt: Aktuell debatt om bemanningssituationen inom polisen

  Aktuell debatt om bemanningssituationen inom polisen

  Den 17 april klockan 13 hålls en aktuell debatt om bemanningssituationen inom polisen. Debatten har begärts av Moderaterna. Från regeringen deltar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson SDebatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.
  Datum
  2018-04-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Unga lagöverträdare

  Unga lagöverträdare

  Betänkande 2017/18:JuU18

  För att ungdomsbrottsligheten ska motverkas borde informationsutbytet mellan socialtjänst och polis förenklas, fler brottsmisstänkta barn under 15 år drogtestas och fler unga dömas till ungdomstjänst. För att motverka utvecklingen med en ökad gängkriminalitet med brott som

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  23
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  14, 58 minuter
  Justering
  2018-02-15
  Bordläggning
  2018-03-06
  Debatt
  2018-03-07
  Beslut
  2018-03-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

  2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

  Betänkande 2017/18:JuU11

  Hittills är det cirka 300 personer som har rest från Sverige till Syrien och Irak för att gå med i våldsbejakande islamistiska grupper. Det framgår av en skrivelse från regeringen som riksdagen har behandlat som handlar om tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  18, 54 minuter
  Justering
  2018-02-08
  Bordläggning
  2018-02-14
  Debatt
  2018-02-15
  Beslut
  2018-02-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Polisens kameraövervakning

  Polisens kameraövervakning

  Betänkande 2017/18:JuU19

  Riksdagen har tidigare riktat en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att polisen ska få större möjlighet än i dag att använda sig av kameraövervakning i områden med hög brottslighet. Regeringen har meddelat att den håller med och före årets slut

  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  4, 20 minuter
  Justering
  2017-12-07
  Bordläggning
  2017-12-13
  Debatt
  2017-12-14
  Beslut
  2017-12-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

  Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

  Betänkande 2017/18:JuU1

  45,8 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet rättsväsendet. Mest pengar, 24,5 miljarder kronor, går till Polismyndigheten. Drygt 8,6 miljarder kronor går till Kriminalvården och Sveriges domstolar får 5,6 miljarder kronor. Riksdagen sa ja till

  Behandlade dokument
  127
  Förslagspunkter
  75
  Reservationer
  54 
  Anföranden och repliker
  53, 185 minuter
  Justering
  2017-11-30
  Bordläggning
  2017-12-05
  Debatt
  2017-12-06
  Beslut
  2017-12-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten

  Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten

  Betänkande 2017/18:JuU8

  Straffet för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor höjs från fängelse i lägst ett och högst fyra år till fängelse i lägst två och högst fem år. Minimistraffet för synnerligen grova vapenbrott höjs från fängelse i tre år till fängelse

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 36 minuter
  Justering
  2017-11-16
  Bordläggning
  2017-11-21
  Debatt
  2017-11-22
  Beslut
  2017-11-22
 • Stillbild från Aktuell debatt: Aktuell debatt om attacker mot rättsväsendet

  Aktuell debatt om attacker mot rättsväsendet

  Den 16 november, efter voteringen, hålls en aktuell debatt om attacker mot rättsväsendet. Debatten har begärts av Liberalerna. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S deltar. Debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.
  Datum
  2017-11-16
 • PKU-registret

  Skriftlig fråga 2015/16:1442 av Mats Pertoft (MP)

  Fråga 2015/16:1442 PKU-registret av Mats Pertoft MP till Statsrådet Anders Ygeman S Regeringen beslutade den 26 maj 2016 om ett kommittédirektiv En ändamålsenlig reglering för biobanker Dir. 2016:41 genom vilket en särskild utredare ska göra en översyn av den lagstiftning som reglerar hanteringen av humanbiologiskt material,
  Inlämnad
  2016-07-08
  Besvarare
  Statsrådet Gabriel Wikström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet

  Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet

  Betänkande 2015/16:JuU27

  Justitieutskottet har granskat Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet. It-relaterade brott har ökat på senare år samtidigt som uppklarningsprocenten är låg.

  Riksrevisionen riktar i rapporten flera rekommendationer till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 35 minuter
  Justering
  2016-06-14
  Bordläggning
  2016-06-21
  Debatt
  2016-06-22
  Beslut
  2016-06-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

  Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

  Betänkande 2015/16:JuU34

  Det är regeringen som bestämmer över ID-kontroller som görs av buss-, tåg- och fartygspersonal. Föreskrifter som styr de här kontrollerna bör kunna förlängas direkt när giltighetstiden för tidigare föreskrifter gått ut. Det föreslår justitieutskottet i ett utskottsinitiativ.

  Regeringen får

  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  46, 135 minuter
  Justering
  2016-05-26
  Bordläggning
  2016-06-07
  Debatt
  2016-06-08
  Beslut
  2016-06-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: Informationsutbyte med USA

  Informationsutbyte med USA

  Betänkande 2015/16:JuU33

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att godkänna ett avtal mellan Sverige och USA om ett förstärkt rättsligt samarbete. På så sätt kan ländernas samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet utökas. Riksdagen godkände också de lagändringar som är nödvändiga på grund av avtalet.

  Meningen

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 16 minuter
  Justering
  2016-05-12
  Bordläggning
  2016-05-17
  Debatt
  2016-05-18
  Beslut
  2016-05-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism

  Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism

  Utlåtande 2015/16:JuU32

  Justitieutskottet har granskat Europeiska kommissionens meddelande om terrorism. Kommissionen anser att den senaste tidens attacker i EU och i omvärlden visar på ett behov av att EU arbetar inom alla politiska områden för att bekämpa och förebygga terrorism.

  Alla terrororganisationer behöver

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  16, 51 minuter
  Justering
  2016-05-12
  Bordläggning
  2016-05-17
  Debatt
  2016-05-18
  Beslut
  2016-05-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning

  Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning

  Betänkande 2015/16:JuU29

  Det ska bli svårare att missbruka någons identitetsuppgifter. Att få sina identitetsuppgifter utnyttjade är en stor integritetskränkning och skyddet mot det bör stärkas. Det anser regeringen som tagit fram förslag till ändringar i brottsbalken.

  Lagändringarna innebär att det nya brottet olovlig

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  5, 30 minuter
  Justering
  2016-05-12
  Bordläggning
  2016-05-17
  Debatt
  2016-05-18
  Beslut
  2016-05-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

  Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

  Betänkande 2015/16:JuU16

  Det ska i större utsträckning bli möjligt att straffa någon för ett brott som inte blivit fullbordat. Det rör sig om försök att begå ett brott men också om att förbereda ett brott genom att till exempel skaffa hjälpmedel eller uppmana någon att begå brottet. Den nya kriminaliseringen gäller flera

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 50 minuter
  Justering
  2016-04-28
  Bordläggning
  2016-05-11
  Debatt
  2016-05-12
  Beslut
  2016-05-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Synnerligen grova narkotikabrott

  Synnerligen grova narkotikabrott

  Betänkande 2015/16:JuU15

  Regeringen har tagit fram förslag till ändringar i narkotikastrafflagen och i lagen om straff för smuggling. Lagändringarna innebär att straffskalorna delas upp och att det införs två nya brott: synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Brottsbeteckningarna ringa narkotikabrott

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 47 minuter
  Justering
  2016-04-28
  Bordläggning
  2016-05-11
  Debatt
  2016-05-12
  Beslut
  2016-05-18
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbeteKristina Persson S Inrikesminister Anders Ygeman S Folkhälso-sjukvårds- och idrottsminister
  Datum
  2016-04-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Polisfrågor

  Polisfrågor

  Betänkande 2015/16:JuU20

  Polisen borde ha rätt att söka igenom båtar efter vapen och andra farliga föremål. Det anser riksdagen som uppmanar regeringen att se över denna möjlighet. I dag har polisen enbart rätt att söka igenom misstänkta fordon på land utan att begära en husrannsakan.

  Uppmaningen är ett av fem tillkännagivanden

  Behandlade dokument
  99
  Förslagspunkter
  66
  Reservationer
  38 
  Anföranden och repliker
  17, 78 minuter
  Justering
  2016-04-05
  Bordläggning
  2016-04-13
  Debatt
  2016-04-14
  Beslut
  2016-04-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Straffrättsliga frågor

  Straffrättsliga frågor

  Betänkande 2015/16:JuU18

  Riksdagen gjorde tre tillkännagivanden till regeringen inom området straffrätt. Tillkännagivandena handlar om fridskränkningsbrott, hedersrelaterade brott och systematiska stölder.

  Den 1 juli 2013 skärptes straffen för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Riksdagen

  Behandlade dokument
  94
  Förslagspunkter
  59
  Reservationer
  49 
  Anföranden och repliker
  21, 77 minuter
  Justering
  2016-04-05
  Bordläggning
  2016-04-13
  Debatt
  2016-04-14
  Beslut
  2016-04-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kriminalvårdsfrågor

  Kriminalvårdsfrågor

  Betänkande 2015/16:JuU21

  Den som sitter i fängelse för våldsbrott ska vara tvungen att gå ett behandlingsprogram. Den som vägrar ska få sämre möjligheter till permission och villkorlig frigivning. För dem som dömts för grova sexualbrott eller grova brott mot närstående ska behandlingsprogram vara ett krav för villkorlig

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  23
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  19, 61 minuter
  Justering
  2016-03-10
  Bordläggning
  2016-03-15
  Debatt
  2016-03-16
  Beslut
  2016-03-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Unga lagöverträdare

  Unga lagöverträdare

  Betänkande 2015/16:JuU23

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om unga som begår brott. Motionerna tar upp frågor om brottsförebyggande arbete, handläggningstider, påföljder och sänkt ålder för när någon kan dömas till straff.

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  27, 75 minuter
  Justering
  2016-03-03
  Bordläggning
  2016-03-09
  Debatt
  2016-03-10
  Beslut
  2016-03-16

Filter