Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU17

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 20 april 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

104 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-18
Justering: 2021-05-27
Trycklov: 2021-06-03
Betänkande 2020/21:SoU17

Alla beredningar i utskottet

2021-05-18, 2021-04-20
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer