Tisdag den 8 juni 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:136

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:136

Tisdagen den 8 juni 2021

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 18 maj

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2020/21:784 av Thomas Morell (SD)
Förare av tunga fordon som kör drogpåverkade

 

3

2020/21:788 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Brandskydd hos äldre och personer med funktionsnedsättning

 

4

2020/21:797 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Sexualbrott mot barn

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2020/21:206 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

FiU

6

2020/21:207 Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

SkU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2020/21:KU26 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2020, m.m.

1 res. (SD)

8

Bet. 2020/21:KU27 Indelning i utgiftsområden

 

9

Bet. 2020/21:KU29 Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service

1 res. (SD)

10

Bet. 2020/21:KU33 Ett institut för mänskliga rättigheter

4 res. (S, M, SD, C, V, L, MP)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2020/21:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

34 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

12

Bet. 2020/21:UU12 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

3 res. (M, SD, V, KD)

13

Bet. 2020/21:UU9 Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

4 res. (SD, V, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

14

Bet. 2020/21:FiU51 Riksrevisionens rapport om statliga stöd med delat myndighetsansvar

 

 

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 9 juni kl. 16.00

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2020/21:SoU27 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen

4 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

16

Bet. 2020/21:SoU17 Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.

30 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

17

Bet. 2020/21:SoU26 Förebyggande av våld i nära relationer

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2020/21:FöU6 Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

9 res. (M, SD, C, KD, L)

19

Bet. 2020/21:FöU9 Skärpt kontroll över explosiva varor

4 res. (M, SD, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.