Protokoll 2020/21:137 Onsdagen den 9 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:137

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Partiledardebatt

Anf.  1  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Herr talman! För ett år sedan stod jag i den här kammaren och tackade var och en i vårt land för de ansträngningar som görs under pandemin. Då hade vi genomlevt en lång vår. Nu har det gått ett år till. En normal tillvaro känns kanske avlägsen för dig som arbetar i vården, men jag hoppas att också du ser ljuset i tunneln.

Pandemin har blottlagt samhällets både styrkor och brister. Nu när restriktionerna stegvis avvecklas vill jag säga följande: Sverige ska inte tillbaka till hur det var före krisen. Vi ska tillsammans bygga ett starkare och bättre samhälle.

Partiledardebatt

Herr talman! Vi har nu ett nytt politiskt läge. Som alltid är jobben grunden i ett starkt samhälle, och vi kunde ta oss an coronakrisen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.