It-politik

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Skrivelser om regeringens arbete med digitalisering och bredbandsutbyggnad har granskats (TU9)

Trafikutskottet har granskat två skrivelser från regeringen. Den ena handlar om inriktningen på regeringens digitaliseringspolitik. Målet med politiken är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Delmålen handlar bland annat om att alla ska ha kunskap om digitala verktyg och tjänster, att digitala tjänster ska vara enkla att använda och förtroendeingivande samt att digital innovation ska skapa nya och bättre lösningar. Utskottet anser att regeringens digitaliseringsstrategi är ett viktigt verktyg för att de politiska målen ska uppnås. Därmed lade riksdagen skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

I den andra skrivelsen kommenterar regeringen Riksrevisionens granskning av regeringens bredbandspolitik. Granskningen visar att bredbandstäckningen generellt sett är god och att utbyggnaden går framåt. Samtidigt påpekar Riksrevisionen bland annat att bredbandstäckningen är ojämnt fördelad mellan stad och landsbygd samt att det finns en risk för att bredbandsstödet, det vill säga statligt ekonomiskt stöd för att bygga bredband, har gått till kommersiellt attraktiva områden. Regeringen håller i skrivelsen helt eller delvis med om iakttagelserna och konstaterar att åtgärder har gjorts som stämmer överens med Riksrevisionens rekommendationer. Trafikutskottet håller med om det och ser fram emot det arbete som pågår för att ta fram en ny modell för bredbandsstödet. Därmed lade riksdagen skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa nej till ett 40-tal förslag i motioner om it-politik. Anledningen är bland annat att det genomförts eller pågår arbete i flera av frågorna som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om digitaliseringens möjligheter, tillgång till elektronisk kommunikation och teknikskiftet i det fasta telefonnätet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelserna läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner, 2 skrivelser

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-15
Justering: 2018-03-15
Trycklov: 2018-03-22
Reservationer 12
Betänkande 2017/18:TU9

Skrivelser om regeringens arbete med digitalisering och bredbandsutbyggnad har granskats (TU9)

Trafikutskottet har granskat två skrivelser från regeringen. Den ena handlar om inriktningen på regeringens digitaliseringspolitik. Målet med politiken är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Delmålen handlar bland annat om att alla ska ha kunskap om digitala verktyg och tjänster, att digitala tjänster ska vara enkla att använda och förtroendeingivande samt att digital innovation ska skapa nya och bättre lösningar. Utskottet anser att regeringens digitaliseringsstrategi är ett viktigt verktyg för att de politiska målen ska uppnås. Därmed föreslår utskottet att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

I den andra skrivelsen kommenterar regeringen Riksrevisionens granskning av regeringens bredbandspolitik. Granskningen visar att bredbandstäckningen generellt sett är god och att utbyggnaden går framåt. Samtidigt påpekar Riksrevisionen bland annat att bredbandstäckningen är ojämnt fördelad mellan stad och landsbygd samt att det finns en risk för att bredbandsstödet, det vill säga statligt ekonomiskt stöd för att bygga bredband, har gått till kommersiellt attraktiva områden. Regeringen håller i skrivelsen helt eller delvis med om iakttagelserna och konstaterar att åtgärder har gjorts som stämmer överens med Riksrevisionens rekommendationer. Trafikutskottet håller med om det och ser fram emot det arbete som pågår för att ta fram en ny modell för bredbandsstödet. Därmed föreslår utskottet att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Trafikutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till ett 40-tal förslag i motioner om it-politik. Anledningen är bland annat att det genomförts eller pågår arbete i flera av frågorna som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om digitaliseringens möjligheter, tillgång till elektronisk kommunikation och teknikskiftet i det fasta telefonnätet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-27
Debatt i kammaren: 2018-03-28
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28
11 förslagspunkter, 6 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Digitaliseringens möjligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:468 av Lars-Arne Staxäng (M),

2017/18:1788 av Kristina Yngwe (C) yrkande 5,

2017/18:2194 av Hanna Westerén (S),

2017/18:2655 av Carl Schlyter (MP) yrkande 2,

2017/18:2902 av Edward Riedl (M),

2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 3,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 45,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 16.2,

2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD) yrkande 2 och

2017/18:3941 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 4 och

lägger skrivelse 2017/18:47 till handlingarna.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 77 0 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 1 0 17 4
V 0 20 0 1
L 0 0 15 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 254 20 32 43


2. Mål och bestämmelser om lägsta bredbandshastighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3941 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkandena 1-3.

Reservation 4 (L)

3. Tillgång till it-infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:151 av Said Abdu (L) yrkande 1.1,

2017/18:551 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5.2 i denna del,

2017/18:673 av Lars Eriksson m.fl. (S),

2017/18:924 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 5,

2017/18:1368 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2017/18:2029 av Anette Åkesson (M) yrkande 2,

2017/18:2137 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

2017/18:2197 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S),

2017/18:2198 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) i denna del,

2017/18:2256 av Anette Åkesson m.fl. (M) yrkandena 1 och 5,

2017/18:2723 av Lotta Olsson (M),

2017/18:3411 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5,

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 28 i denna del,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 44,

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 16,

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 4 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 12 och

lägger skrivelse 2017/18:54 till handlingarna.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 77 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 182 125 0 42


4. Bredbandsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:817 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 47 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkandena 4 och 5.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 77 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 212 77 18 42


5. Bredbandskoordinatorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 57.

Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 14 1 0 4
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 291 16 0 42


6. Teknikskiftet i det fasta telefonnätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:551 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5.2 i denna del,

2017/18:2024 av Maria Plass (M),

2017/18:2198 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) i denna del,

2017/18:3145 av Betty Malmberg (M),

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 28 i denna del,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 32 och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 23.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 77 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 182 125 0 42


7. Statens innehav av digital infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 22.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

8. Särskilt om 700 MHz-bandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 28 i denna del,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 27 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 56.

Reservation 11 (C, L, KD)

9. Vissa konkurrensfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2256 av Anette Åkesson m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.

10. Nätneutralitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3756 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 12 (C)

11. Integritet och elektronisk kommunikation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1562 av Jörgen Warborn (M).