Emma Wallrup (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län
Titel
Biolog/Företagare.
Född år
1971
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-07-01 – 2018-06-07

Riksdagsledamot

Ersättare
2012-01-18 – 2012-04-09

Skatteutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-06-07
Ledamot
2014-07-01 – 2014-09-29
Extra suppleant
2012-01-18 – 2012-04-09

Trafikutskottet

Ledamot
2014-10-07 – 2018-06-07

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2014-10-14 – 2018-06-07
Suppleant
2014-07-01 – 2014-09-29
Extra suppleant
2012-01-18 – 2012-04-09

Finansutskottet

Extra suppleant
2012-01-18 – 2012-04-09

EU-nämnden

Suppleant
2014-10-14 – 2017-04-25
Suppleant
2014-07-01 – 2014-10-07
Extra suppleant
2012-01-18 – 2012-04-09

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14- (ersättare 120118-120409). Ledamot skatteutskottet 14 och trafikutskottet 14-. Extra suppleant skatteutskottet 12, miljö- och jordbruksutskottet 12 och EU-nämnden 12. Suppleant skatteutskottet 14-, miljö-och jordbruksutskottet 14- och EU-nämnden 14-.

Föräldrar

Teologen Inga Wallrup.

Utbildning

Biologiexamen, Naturresursprogrammet SLU, avslutande examen på Uppsala universitet 05.

Anställningar

Intendent på Svenska Botaniska Föreningen 05-07. Projektledare, klimatkampanj på Naturskyddsföreningen Uppsala län 07-09. Projektanställd, Naturskyddsföreningen på Biologiska museet i Uppsala, Biotopia 09-10. Sommarguide, Botaniska trädgården i Uppsala 00-12. Egen firma och vikariat inom äldreomsorgen plus politiska uppdrag 10-14.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Miljömålsberedningen 10-14.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Uppsala 06-10. Ersättare kommunstyrelsen 06-10. Ersättare, vatten- och avfallsnämnden, Uppsala kommun 06-10. Ersättare och ledamot, kollektivtrafiknämnden, Uppsala län 06-10. Ledamot, handikapprådet 06-10.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Kassör, ateljé IV våningen, 94-95. Ordförande, Frövännerna 04. Ordförande, Vänsterpartiet Uppsala 11-12.

Litteratur

Deciduous trees affect small-scale floristic diversity and tree regeneration in conifer forests - i tidskriften Scandinavian Journal of Forest Research, ISSN 0282-7581, vol. 21, nr 5, s. 399-404.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Yrkestrafik och beställaransvar

  Yrkestrafik och beställaransvar

  Betänkande 2017/18:TU14

  Beställare som sluter avtal med en trafikutövare också har ansvaret att kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd. Om en transport skett utan rätt tillstånd kan alla som har beställt den aktuella transporten hållas ansvariga, det vill säga samtliga beställare

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  27, 107 minuter
  Justering
  2018-05-03
  Bordläggning
  2018-05-22
  Debatt
  2018-05-23
  Beslut
  2018-05-23
 • Förbättrad samordning vid tågförseningar

  Skriftlig fråga 2017/18:1325 av Emma Wallrup (V)

  Fråga 2017/18:1325 Förbättrad samordning vid tågförseningar av Emma Wallrup V till Statsrådet Tomas Eneroth S Vi har de senaste veckorna sett många stora förseningar på järnvägen som enligt Trafikverket beror på ökat underhållsarbete. Det är positivt att den ökade summa som lagts på underhåll efter Vänsterpartiets påtryckningar
  Inlämnad
  2018-05-21
  Besvarare
  Statsrådet Tomas Eneroth (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Försvarsminister Peter Hultqvist S Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson S EU- och handelsminister Ann
  Datum
  2018-05-17
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Förnybar energi på Gotland

  Förnybar energi på Gotland

  Interpellation 2017/18:503 av Emma Wallrup (V)

  Interpellation 2017/18:503 Förnybar energi på Gotland av Emma Wallrup V till Statsrådet Ibrahim Baylan S Gotland ska vara helt oberoende av elproduktion från omvärlden. Den goda tillgången på förnybar energi i form av vind och solkraft gör att Gotland även är intressant när det gäller att pröva teknik som lagrar elöverskott
  Inlämnad
  2018-04-19
  Besvarare
  Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Gotland som pilotprojekt för självförsörjande energisystem

  Gotland som pilotprojekt för självförsörjande energisystem

  Interpellation 2017/18:485 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

  Interpellation 2017/18:485 Gotland som pilotprojekt för självförsörjande energisystem av Jesper Skalberg Karlsson M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram en förstudie kring att göra Gotland till pilotprojekt för ett självförsörjande och förnybart energisystem. Bakgrunden
  Inlämnad
  2018-04-12
  Besvarare
  Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fossiloberoende transporter

  Fossiloberoende transporter

  Betänkande 2017/18:TU13

  Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Målet är att utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter, förutom flyget, senast 2030 ska vara minst 70 procent lägre än 2010. För att nå dit bör fokus ligga på åtgärder som

  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  28, 122 minuter
  Justering
  2018-04-26
  Bordläggning
  2018-04-27
  Debatt
  2018-05-02
  Beslut
  2018-05-02
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Färdtjänst

  Färdtjänst

  Interpellation 2017/18:491 av Emma Wallrup (V)

  Interpellation 2017/18:491 Färdtjänst av Emma Wallrup V till Statsrådet Tomas Eneroth S I dag görs enkätundersökningar av färdtjänsten ute i kommunerna. Det är ca 50 procent som är missnöjda, enligt företrädare för till exempel brukarorganisationen Funktionsrätt Uppsala, trots att enkätundersökningar ofta visar upp till
  Inlämnad
  2018-04-12
  Besvarare
  Statsrådet Tomas Eneroth (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trafiksäkerhet

  Trafiksäkerhet

  Betänkande 2017/18:TU11

  Riksdagen sa nej till 140 förslag i motioner om trafiksäkerhet. Anledningen till det är bland annat att arbete redan pågår i flera av frågorna som motionerna handlar om.

  Motionerna handlar bland annat om trafiksäkerhetsarbetet, insatser mot alkohol vid bilkörning, vinterdäck, hastighetsbegränsningar, förarutbildning, hälsofrågor och sommartid.

  Behandlade dokument
  95
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  25 
  Anföranden och repliker
  21, 106 minuter
  Justering
  2018-03-15
  Bordläggning
  2018-03-27
  Debatt
  2018-03-28
  Beslut
  2018-03-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: It-politik

  It-politik

  Betänkande 2017/18:TU9

  Trafikutskottet har granskat två skrivelser från regeringen. Den ena handlar om inriktningen på regeringens digitaliseringspolitik. Målet med politiken är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Delmålen handlar bland annat om att

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  32, 93 minuter
  Justering
  2018-03-15
  Bordläggning
  2018-03-27
  Debatt
  2018-03-28
  Beslut
  2018-03-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Luftfart

  Luftfart

  Betänkande 2017/18:TU10

  Regeringen bör prioritera arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum eftersom det bidrar till minskade utsläpp och kostnader. Det tycker riksdagen som därför riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

  Sedan 2001 pågår ett arbete i EU

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  24, 120 minuter
  Justering
  2018-03-15
  Bordläggning
  2018-03-21
  Debatt
  2018-03-22
  Beslut
  2018-03-28
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Försvarsminister Peter Hultqvist S Bostad- och digitaliseringsminister Peter Eriksson MP Migrations- och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
  Datum
  2018-03-22
 • Sveriges klimatmål

  Interpellation 2017/18:412 av Emma Wallrup (V)

  Interpellation 2017/18:412 Sveriges klimatmål av Emma Wallrup V till Statsrådet Tomas Eneroth S Sverige har ett klimatmål om att utsläppen från inrikes transporter år 2030 ska vara minst 70 procent lägre än år 2010. Nyligen presenterad statistik från Trafikverket visar att utsläppen från vägtrafiken minskade med endast
  Inlämnad
  2018-03-01
  Besvarare
  Statsrådet Tomas Eneroth (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

  Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

  Betänkande 2017/18:TU6

  Riskdagen sa nej till motionsförslag om bland annat järnvägsmarknaden, det EU-gemensamma signalsystemet ERTMS och olika kollektivtrafikfrågor. Att riksdagen sa nej till förslagen beror främst på grund av att arbete redan gjorts på området och att beredningsarbete i andra fall pågår.

  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  20
  Reservationer
  30 
  Anföranden och repliker
  24, 107 minuter
  Justering
  2018-02-15
  Bordläggning
  2018-02-27
  Debatt
  2018-02-28
  Beslut
  2018-02-28
 • Stillbild från Debatt om förslag: Några frågor om alkolås

  Några frågor om alkolås

  Betänkande 2017/18:TU7

  Personer som missbrukar alkohol eller har ett alkoholberoende ska inte längre kunna få körkort med villkor om alkolås. Ett alkolås innebär att bilen inte går att starta om man har alkohol i utandningsluften. En person som har dömts för ett rattfylleribrott och vill få körkort

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  17, 41 minuter
  Justering
  2018-01-30
  Bordläggning
  2018-02-06
  Debatt
  2018-02-07
  Beslut
  2018-02-07
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: En fossilfri fordonsflotta

  En fossilfri fordonsflotta

  Interpellation 2017/18:297 av Emma Wallrup (V)

  Interpellation 2017/18:297 En fossilfri fordonsflotta av Emma Wallrup V till Statsrådet Tomas Eneroth S Inrikes transporter står för en tredjedel av våra utsläpp av växthusgaser. Vägtrafiken bidrar till den största delen av denna sektors utsläpp. Bland vägtransporterna står personbilar för 65 procent av utsläppen och
  Inlämnad
  2017-12-20
  Besvarare
  Statsrådet Tomas Eneroth (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Mer kollektivtrafik för pengarna

  Mer kollektivtrafik för pengarna

  Interpellation 2017/18:296 av Emma Wallrup (V)

  Interpellation 2017/18:296 Mer kollektivtrafik för pengarna av Emma Wallrup V till Statsrådet Tomas Eneroth S Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har nyligen presenterat rapporten Mer kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna I rapporten analyseras hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan få både
  Inlämnad
  2017-12-20
  Besvarare
  Statsrådet Tomas Eneroth (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Postfrågor

  Postfrågor

  Betänkande 2017/18:TU4

  Regeringen eller Post- och telestyrelsen får ta fram regler för utdelning av post. Det gäller den post, upp till 20 kg, som idag sköts av Postnord, som har uppdraget att sköta den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige. Reglerna ska bland annat göra det tydligt vilken

  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  33, 94 minuter
  Justering
  2017-12-14
  Bordläggning
  2018-01-23
  Debatt
  2018-01-24
  Beslut
  2018-01-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Cykelfrågor

  Cykelfrågor

  Betänkande 2017/18:TU5

  Riksdagen sa nej till 22 motioner från den allmänna motionstiden om cykelfrågor. Anledningen till det är bland annat att regeringen under våren 2017 presenterade en nationell strategi för ökad och säker cykling. Motionerna handlar bland annat om infrastruktur för ökad cykling, färgsättning av cykelbanor och trafiksäkerhet och trafikregler för cykling.

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  29, 102 minuter
  Justering
  2017-12-14
  Bordläggning
  2018-01-23
  Debatt
  2018-01-24
  Beslut
  2018-01-24
 • med anledning av prop. 2017/18:60 Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada

  Motion 2017/18:3950 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2017/18:3950 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:60 Avtal om ekonomi och handel CETA samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda
  Inlämnad
  2018-01-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2017/18:UU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2017/18:63 Några frågor om alkolås

  Motion 2017/18:3949 av Emma Wallrup m.fl. (V)

  Motion till riksdagen 2017/18:3949 av Emma Wallrup m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:63 Några frågor om alkolås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2017/18:63 Några frågor om alkolås. Bakgrund I propositionen lämnas förslag till vissa lagändringar för att uppfylla EU:s tredje körkortsdirektiv.
  Inlämnad
  2018-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2017/18:TU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter