It- och postfrågor

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 februari 2019

Beslut

Nej till motioner om it- och postfrågor (TU4)

Riksdagen sa nej till motioner om it- och postfrågor från allmänna motionstiden 2018/19. Anledningen är främst att åtgärder är genomförda eller att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om samhällets digitalisering, digital delaktighet, tillgång till elektroniska kommunikationer och postservice i hela landet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2019-01-29, 2019-02-12

Nej till motioner om it- och postfrågor (TU4)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om it- och postfrågor från allmänna motionstiden 2018/19. Anledningen är främst att åtgärder är genomförda eller att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om samhällets digitalisering, digital delaktighet, tillgång till elektroniska kommunikationer och postservice i hela landet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.