Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU41

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Inget avdrag ska göras på skadestånd till brottsoffer (JuU41)

Reglerna för brottskadeersättning ska ändras så att inget avdrag ska göras på summan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En person som utsätts för ett brott kan ha rätt till skadestånd från gärningsmannen. I de fall då gärningsmannen inte kan betala skadeståndet kan brottsoffret istället få så kallad brottsskadeersättning, det vill säga att det istället är staten som betalar. Med de nuvarande reglerna görs ibland ett avdrag på 1 500 kronor från den summa brottsoffret får i brottsskadeersättning

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2020.

Riksdagen sa samtidigt nej till åtta förslag i motioner om skadestånd och brottsskadeersättning från allmänna motionstiden 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Inget avdrag ska göras på skadestånd till brottsoffer (JuU41)

Reglerna för brottskadeersättning ska ändras så att inget avdrag ska göras på summan. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

En person som utsätts för ett brott kan ha rätt till skadestånd från gärningsmannen. I de fall då gärningsmannen inte kan betala skadeståndet kan brottsoffret istället få så kallad brottsskadeersättning, det vill säga att det istället är staten som betalar. Med de nuvarande reglerna görs ibland ett avdrag på 1 500 kronor från den summa brottsoffret får i brottsskadeersättning

De nya reglerna ska enligt förslaget börja gälla den 1 juli 2020.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till åtta förslag i motioner om skadestånd och brottsskadeersättning från allmänna motionstiden 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.