Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU41

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Inget avdrag ska göras på skadestånd till brottsoffer (JuU41)

Reglerna för brottskadeersättning ska ändras så att inget avdrag ska göras på summan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En person som utsätts för ett brott kan ha rätt till skadestånd från gärningsmannen. I de fall då gärningsmannen inte kan betala skadeståndet kan brottsoffret istället få så kallad brottsskadeersättning, det vill säga att det istället är staten som betalar. Med de nuvarande reglerna görs ibland ett avdrag på 1 500 kronor från den summa brottsoffret får i brottsskadeersättning

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2020.

Riksdagen sa samtidigt nej till åtta förslag i motioner om skadestånd och brottsskadeersättning från allmänna motionstiden 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-26
Justering: 2020-04-16
Trycklov: 2020-04-16
Reservationer 4
Betänkande 2019/20:JuU41

Inget avdrag ska göras på skadestånd till brottsoffer (JuU41)

Reglerna för brottskadeersättning ska ändras så att inget avdrag ska göras på summan. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

En person som utsätts för ett brott kan ha rätt till skadestånd från gärningsmannen. I de fall då gärningsmannen inte kan betala skadeståndet kan brottsoffret istället få så kallad brottsskadeersättning, det vill säga att det istället är staten som betalar. Med de nuvarande reglerna görs ibland ett avdrag på 1 500 kronor från den summa brottsoffret får i brottsskadeersättning

De nya reglerna ska enligt förslaget börja gälla den 1 juli 2020.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till åtta förslag i motioner om skadestånd och brottsskadeersättning från allmänna motionstiden 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-28
Debatt i kammaren: 2020-04-29
4

Beslut

Beslut: 2020-04-29
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsskadelagen (2014:322).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:87.

2. Effektivare hantering av ersättning till brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:142 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 3,

2019/20:261 av Mikael Larsson (C),

2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 15,

2019/20:1643 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 17,

2019/20:2832 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 28,

2019/20:3239 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:3348 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 14 och

2019/20:3508 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 3 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 24 14 17 294