Riksdagsskrivelse 2019/20:234

Riksdagsskrivelse 2019/20:234

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX


605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:234

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU41 Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 april 2020

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.