Protokoll 2019/20:114 Onsdagen den 29 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2019/20:114

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 8 och 9 april justerades.

§ 2  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Proposition
2019/20:158 till socialutskottet

§ 3  Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU18

Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin (prop. 2019/20:160)
föredrogs.
Kammaren biföll utskottets förslag att ärendet fick avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det skulle behandlas.
Tredje vice talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

(Beslut fattades under § 15.)

§ 4  Riksbankens förvaltning 2019

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU23

Riksbankens

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.