Till innehåll på sidan

Säkerställ skadestånd till lantbrukare drabbade av brott

Motion 2019/20:261 av Mikael Larsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-25
Granskad
2019-09-25
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att skadestånd utbetalas till de drabbade och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När en person blir dömd inom domstolsväsendet så kan man bli tilldömd att betala skadestånd. Dock har det under det senaste uppdagats att de som blir dömda att betala skadestånd inte har de pengar som krävs för att betala. I media har det bl. a rapporterats om terroristattacken på Drottninggatan i Stockholm samt att även flera lantbrukare som varit drabbade av djurrättsaktivister inte heller får ut något skadestånd för att den dömde saknar medel att betala. Att döma till skadestånd och att sedan den dömde inte kan betala ger fel bild och straffet blir inte lika kännbart som om man genom lagstiftningen måste betala det skadestånd man blir dömd till och också inom en tid efter att domen fallit. Genom att skadeståndet inte betalas av den dömde bygger det också på en stor skuld som växer och växer och med tiden blir omöjlig att kunna betala. Därför bör även här lagstiftningen ses över.

Regeringen bör därför snarast utreda och ta fram förslag på hur de som blir dömda till skadestånd ska kunna betala det. Regeringen behöver här se över hur lagstiftningen är utformad och utreda möjligheten så att den som är drabbad av något brott ska få skadeståndet utbetalt inom en rimlig framtid.

 

 

Mikael Larsson (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att skadestånd utbetalas till de drabbade och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU41
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.