Idrott, friluftsliv och spel

Kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2021

Beslut

Nej till motioner om idrott, friluftsliv och spel (KrU2)

Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att olika arbeten redan pågår på området.

Motionerna handlar om idrott, friluftsliv, allmänna samlingslokaler och spelfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om idrott, friluftsliv och spel (KrU2)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att olika arbeten redan pågår på området.

Motionerna handlar om idrott, friluftsliv, allmänna samlingslokaler och spelfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.