Till innehåll på sidan

Åtgärder mot lootlådor och andra lotteriliknande moment inom dataspel

Motion 2020/21:190 av Fredrik Lindahl (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-18
Granskad
2020-09-18
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en reglering avseende lootlådor samt andra lotteriliknande moment inom dataspel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lootlådor blir allt vanligare i tv-, mobil- och dataspel. Lootlådor är olika former av paket som man i flera fall kan köpa för riktiga pengar där det sedan sker ett lotteri­liknande moment med chans att vinna diverse innehåll till spelet. Då många barn och ungdomar spelar dataspel blir de tidigt introducerade till spel och lotteri, och det finns flera fall där minderåriga har fastnat i vad man kan klassificera som ett spelberoende.

Spelinspektionen konstaterar i dag att dataspel som har lotterimoment för riktiga pengar och där vinstens innehåll sedan kan säljas eller köpas för pengar kan klassifi­ceras som spelverksamhet. Tillståndspliktigt lotteri för med sig flera lagstiftade åtagan­den för utföraren, men också att det finns en åldersgräns på 18 år för att kunna deltaga.

Om det redan i dag finns möjligheter för Spelinspektionen att utöva tillsyn av moment som kan klassas som spel om pengar borde man nyttjat den befintliga lagen i större utsträckning. Då detta inte är fallet bör man förtydliga lagstiftningen så att det även innefattar lootlådor och andra lotteriliknande moment inom dataspel som riktar sig till barn och ungdomar. Om ett dataspel innehåller den typ av moment som man vanligt­vis hittar i ett kasino så bör rådande regelverk även gälla där. Idag är förfarandet i princip oreglerat där barn i tidig ålder blir introducerade till konceptet spel om pengar samt där personer som inte är myndiga regelbundet blir utsatta för samma sorts element som man kan hitta i hasardspel.

Jag anser därmed att man med tydlighet måste utreda en reglering av den nuvarande marknaden avseende lootlådor och andra lotteriliknande moment inom dataspel så att lika förutsättningar gäller oavsett plattform och teknik.

 

 

Fredrik Lindahl (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en reglering avseende lootlådor samt andra lotteriliknande moment inom dataspel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2020/21:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.