Hyresrätt m.m.

Civilutskottets betänkande 2020/21:CU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 februari 2021

Beslut

Fler ägarlägenheter och utred hyrköpsystem (CU7)

Riksdagen riktade två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen: återkom med förslag på hur bostäder kan omvandlas till ägarlägenheter och utred ett hyrköpsystem av bostäder.

Fler bör kunna få möjlighet att äga sin bostad, tycker riksdagen. Det bör finnas möjlighet att successivt omvandla ett hyreskontrakt till ett ägande. Riksdagen uppmanade regeringen att utreda ett sådant hyrköpsystem för över fem år sedan. Regeringen uppmanades då även att återkomma med förslag på hur fler så kallade ägarlägenheter skulle kunna bildas. Detta har inte gjorts. Riksdagen vill därför att regeringen nu prioriterar detta arbete. Regeringen uppmanas att snarast möjligt dels återkomma med förslag på hur befintliga bostäder kan omvandlas till ägarlägenheter, dels tillsätta en utredning för att införa ett hyrköpsystem.

Förslagen om tillkännagivanden kommer från förslag i motioner från den allmänna motionstiden år 2020. Riksdagen sa nej till övriga cirka 80 förslag i motioner inom området.

Utskottets förslag till beslut: Bifall och delvis bifall till motioner med tillkännagivanden om att omvandla befintliga bostäder till ägarlägenheter och att utreda ett hyrköpsystem.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-19
Justering: 2021-02-04
Trycklov: 2021-02-05
Reservationer 30
Betänkande 2020/21:CU7

Alla beredningar i utskottet

2021-01-19, 2020-12-10

Fler ägarlägenheter och utred hyrköpsystem (CU7)

Civilutskottet vill att riksdagen riktar två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen: återkom med förslag på hur bostäder kan omvandlas till ägarlägenheter samt utred ett hyrköpsystem av bostäder.

Fler bör kunna få möjlighet att äga sin bostad, tycker utskottet. Det bör finnas möjlighet att successivt omvandla ett hyreskontrakt till ett ägande. Riksdagen uppmanade regeringen att utreda ett sådant hyrköpsystem för över fem år sedan. Regeringen uppmanades då även att återkomma med förslag på hur fler så kallade ägarlägenheter skulle kunna bildas. Detta har inte gjorts. Utskottet vill därför att regeringen nu prioriterar detta arbete. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att snarast möjligt dels återkomma till riksdagen med förslag på hur befintliga bostäder kan omvandlas till ägarlägenheter, dels tillsätta en utredning för att införa ett hyrköpsystem.

Förslagen om tillkännagivanden kommer från förslag i motioner från den allmänna motionstiden år 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga cirka 80 förslag i motioner inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-10
Debatt i kammaren: 2021-02-11
4

Beslut

Beslut: 2021-02-11
23 förslagspunkter, 15 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 februari 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det grundläggande hyressättningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:404 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2020/21:3102 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 38,

2020/21:3186 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 3,

2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 50-52 och

2020/21:3452 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 7 och 8.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 2 0 0 14
- 0 0 0 2
Totalt 36 11 7 295


2. Presumtionshyror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:404 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkande 3 och

2020/21:3452 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkande 9.

Reservation 4 (V)

3. Förbättrings- och ändringsarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:307 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkande 3,

2020/21:390 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkande 14 och

2020/21:833 av Laila Naraghi (S).

Reservation 5 (V)

4. Andrahandsupplåtelser, privatuthyrning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:307 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkande 14,

2020/21:2310 av Kjell Jansson (M),

2020/21:2312 av Kjell Jansson (M),

2020/21:3102 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkandena 39, 42 och 45,

2020/21:3186 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 7,

2020/21:3452 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkande 6 och

2020/21:3585 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 16 och 17.

Reservation 6 (M, C, L)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 2 0 0 14
- 0 0 0 2
Totalt 31 19 4 295


5. Studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3055 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 1 och

2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 35.

Reservation 8 (KD, L)

6. Hyresstatistik och hyresrättsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3102 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 40,

2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 53 och

2020/21:3452 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 2 0 0 14
- 0 0 0 2
Totalt 32 22 0 295


7. Till- och frånval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:404 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkande 4 och

2020/21:1553 av Mattias Karlsson i Luleå (M).

Reservation 10 (V)

8. Rivningskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:307 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 11 (V)

9. Bristande fastighetsförvaltning och underhåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:307 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkandena 1, 4, 5 och 7 samt

2020/21:3585 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 14.

Reservation 12 (V)
Reservation 13 (L)

10. Olovlig handel med hyreskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1681 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S),

2020/21:3234 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 31 och

2020/21:3452 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkande 10.

Reservation 14 (L)

11. Bostadshyresgästens besittningsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:307 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkandena 13 och 15.

Reservation 15 (V)

12. Trångboddhet och krav på hemförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1615 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 18 och

2020/21:1733 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

Reservation 16 (SD)

13. Yrkesmässig förmedling av hyreskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3102 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 41.

Reservation 17 (M)

14. Partiella hyreskontrakt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1615 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 24 och

2020/21:3585 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C, L)

15. Kriminella gruppers användning av lägenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2529 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 16 och

2020/21:3585 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 20 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 2 0 0 14
- 0 0 0 2
Totalt 46 8 0 295


16. Åtgärder med anledning av coronapandemin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:307 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkandena 11 och 12.

Reservation 21 (V)

17. Bostadsrättsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1615 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 38 och

2020/21:3452 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkande 3.

Reservation 22 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 2 0 0 14
- 0 0 0 2
Totalt 44 10 0 295


18. Ombildning till bostadsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:390 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkandena 3, 8 och 9 samt

2020/21:3585 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 23 (V)
Reservation 24 (L)

19. Stärkt skydd för bostadsrättshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2476 av Jamal El-Haj (S),

2020/21:3186 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 20 och

2020/21:3585 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 20.

Reservation 25 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 2 0 0 14
- 0 0 0 2
Totalt 46 8 0 295


20. Bostadsrättslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1615 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 11,

2020/21:2320 av Boriana Åberg (M),

2020/21:2927 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 25 och

2020/21:3102 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 47.

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (SD)
Reservation 28 (C)

21. Främjande av kooperativ hyresrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2408 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S).

22. Främjande av ägarlägenheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma med förslag som gör det möjligt att omvandla befintliga bostäder till ägarlägenheter och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2689 av Nina Lundström (L) yrkandena 1 och 2,

2020/21:3102 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 36,

2020/21:3405 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 5,

2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 17 och 18,

2020/21:3452 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 4 och 5 samt

2020/21:3585 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 3 och

bifaller delvis motion

2020/21:3585 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 29 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 2 0 14
- 0 0 0 2
Totalt 32 22 0 295


23. Hyrköpsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör utreda ett hyrköpsystem och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:472 av Anders Åkesson och Mikael Larsson (båda C) yrkande 2,

2020/21:1615 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 23,

2020/21:3102 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 35 och

2020/21:3585 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 1 och

bifaller delvis motionerna

2020/21:3405 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 6 och

2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 30 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 2 0 14
- 0 0 0 2
Totalt 32 22 0 295