Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU15

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 21 april 2021

Nästa händelse: Beredning 13 april 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-13
Justering: 2021-04-15
Trycklov: 2021-04-16
Betänkande 2020/21:NU15

Alla beredningar i utskottet

2021-04-13, 2021-03-25
3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-20
Debatt i kammaren: 2021-04-21
4

Beslut

Beslut: 2021-04-21