Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU22

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 18 mars 2021

Nästa händelse: Beredning 9 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-25
Justering: 2021-03-11
Trycklov: 2021-03-12
Betänkande 2020/21:FiU22

Alla beredningar i utskottet

2021-03-25, 2021-03-09
3

Debatt

Bordläggning: 2021-03-17
Debatt i kammaren: 2021-03-18
4

Beslut

Beslut: 2021-03-18