Torsdag den 18 mars 2021

TalarlistaKammarens talarlista 2021-03-18

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 18 mars 2021

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Försvarsutskottets betänkande FöU5

 

 

 

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

 

 

 

1

Pål Jonson (M)

6

 

 

2

Mikael Oscarsson (KD)

6

 

 

3

ClasGöran Carlsson (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.18

0.18

10

Finansutskottets betänkande FiU22

 

 

 

Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

 

 

 

1

Mattias Karlsson i Luleå (M)

6

 

 

2

Dennis Dioukarev (SD)

8

 

 

3

Ulla Andersson (V)

6

 

 

4

Jakob Forssmed (KD)

6

 

 

5

Joar Forssell (L)

6

 

 

6

Björn Wiechel (S)

6

 

 

7

Karolina Skog (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.44

1.02

11

Finansutskottets betänkande FiU25

 

 

 

Statlig förvaltning

 

 

 

1

Sofia Westergren (M)

6

 

 

2

Ulla Andersson (V)

6

 

 

3

Jakob Forssmed (KD)

6

 

 

4

Adnan Dibrani (S)

6

 

 

5

Karolina Skog (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.30

1.32

12

Finansutskottets betänkande FiU26

 

 

 

Kommunala frågor

 

 

 

1

Jan Ericson (M)

8

 

 

2

Alexander Christiansson (SD)

6

 

 

3

Lars Thomsson (C)

6

 

 

4

Ilona Szatmari Waldau (V)

8

 

 

5

Eva Lindh (S)

8

 

 

6

Jakob Forssmed (KD)

6

 

 

7

Karolina Skog (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

2.20

13

Finansutskottets betänkande FiU34

 

 

 

Offentlig upphandling

 

 

 

1

Edward Riedl (M)

8

 

 

2

Charlotte Quensel (SD)

9

 

 

3

Lars Thomsson (C)

6

 

 

4

Ulla Andersson (V)

6

 

 

5

Jakob Forssmed (KD)

6

 

 

6

Gunilla Carlsson (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.41

3.01

14

Trafikutskottets betänkande TU6

 

 

 

Trafiksäkerhet

 

 

 

1

Jens Holm (V)

8

 

 

2

Helena Antoni (M)

8

 

 

3

Thomas Morell (SD)

8

 

 

4

Mikael Larsson (C)

6

 

 

5

Magnus Jacobsson (KD)

8

 

 

6

Helena Gellerman (L)

8

 

 

7

Teres Lindberg (S)

8

 

 

8

Emma Berginger (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.02

4.03

15

Näringsutskottets betänkande NU18

 

 

 

Mineralpolitik

 

 

 

1

Mattias Jonsson (S)

8

 

 

2

Helena Antoni (M)

8

 

 

3

Eric Palmqvist (SD)

8

 

 

4

Lorena Delgado Varas (V)

8

 

 

5

Camilla Brodin (KD)

6

 

 

6

Amanda Palmstierna (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.46

4.49

16

Näringsutskottets utlåtande NU25

 

 

 

Kommissionens meddelande om en handlingsplan för immateriella rättigheter

 

 

 

1

Lorena Delgado Varas (V)

1

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.01

4.50

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 50 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.