Torsdag den 18 mars 2021

TalarlistaKammarens talarlista 2021-03-18

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Torsdagen den 18 mars 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Försvarsutskottets betänkande FöU5

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

1

Pål Jonson (M)

6

2

Mikael Oscarsson (KD)

6

3

ClasGöran Carlsson (S)

6

____

____

 0.18

0.18

10

Finansutskottets betänkande FiU22

Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

1

Mattias Karlsson i Luleå (M)

6

2

Dennis Dioukarev (SD)

8

3

Ulla Andersson (V)

6

4

Jakob Forssmed (KD)

6

5

Joar Forssell (L)

6

6

Björn Wiechel (S)

6

7

Karolina

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.