Till innehåll på sidan

Protokoll 2020/21:96 Torsdagen den 18 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:96

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 25 februari justerades.

§ 2  Anmälan om faktapromemoria

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2020/21:FPM83 Ett förnyat partnerskap med det södra grannskapet – en ny dagordning för Medelhavet JOIN(2021) 2 till utrikesutskottet

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2020/21:122 till utbildningsutskottet

Skrivelser

2020/21:106 och 117 till utrikesutskottet

Integritetsskydd
vid signalspaning i försvarsunderrättelse-verksamhet

§ 4  Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU5

Integritetsskydd

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.